Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 maart 1914

27 antwoorden op de stellingen van de Stemwijzer Vught

Leuk dat je de Stemwijzer hebt gedaan! Hieronder kun je lezen wat onze keuze was bij alle stellingen, uiteraard met een korte motivering erbij. Heb je vragen? Kom naar onze campagnewinkel of mail ons.

 

1. Vught is een topgemeente om in te wonen.

■ JA

Daarop klinkt bij ons een hartgrondig ‘ja’. Vught niet alleen een top-woongemeente vanwege het hoge niveau aan voorzieningen, de mooie omgeving, de goede ligging, maar vooral ook door de actieve inwoners van Vught en Cromvoirt. Dit maakt Vught een gemeente om trots op te zijn. D66 wil de komende jaren de kwaliteit van Vught nog verder verhogen.
Zie ook: D66 is 100% Vught, de inleiding van ons verkiezingsprogramma.

2. Na de verdieping van het spoor moet er een groene spoorzone van hoge kwaliteit terugkomen met autoluwe straten of fietsstraten tussen de huizen en het spoor/de spoorbak.

■ JA

Alleen het verdiepen van het spoor is niet voldoende. Het kan niet zo zijn dat het eindresultaat van de spoorverdieping een kale tunnelbak is en dat Vught daarna aan de lat staat om de hele omgeving daarvan zelf in te richten. We zetten in op een groene spoorzone van hoge kwaliteit. D66 vindt het belangrijk dat aanwonenden invloed hebben op de uiteindelijke inrichting in hun buurt. Aanwonenden die niet profiteren van het verdiept spoor of het verdiept spoor dicht bij hun huis krijgen, worden in de openbare ruimte tegemoetgekomen. Zo willen we bijvoorbeeld  autoluwe straten of fietsstraten tussen de huizen en het spoor/de spoorbak.

3. Politieke partijen moeten zich in blijven zetten dat ook de kruising Vijverbosweg/Boslaan verdiept wordt aangelegd.

■ JA

D66 blijft zich hiervoor inzetten. Bij onze collega’s in de provincie, de Tweede Kamer en zelfs in het Europees parlement blijven we landelijke problematiek die hier in Vught speelt aankaarten. Dat geldt ook voor trillingshinder. D66 zou het graag zien dat andere partijen wat actiever zijn bij hun collega’s buiten Vught om op te komen voor de belangen voor Vught.

4. De maximumsnelheid op de A65/N65 tussen knooppunt Vught en komgrens moet niet omlaag en 100 kilometer per uur blijven.

■ NEE

D66 wil zelfs af van de aanduiding A65 tussen de A2 en de komgrens. Dit kleine stukje weg kan beter N65 worden. Hierdoor kan de snelheid omlaag naar 80 kilometer per uur, waardoor vrachtverkeer ontmoedigd wordt om bij knooppunt Vught de N65 op te rijden.

5. Vught moet bezuinigen op de uitgaven aan straten, stoepen, speeltuinen en openbaar groen.

■ NEE

De openbare ruimte is een visitekaartje van Vught en blijft van een hoog niveau. D66 wil daar niet op beknibbelen.

6. Er moet in Vught meer ruimte komen voor verschillende soorten natuur (biodiversiteit).

■ JA

Biodiversiteit is van groot belang. Het is goed voor mens en dier. Vught moet hierin blijven investeren. Biodiversiteit draagt bij aan een gezonde en groene leefomgeving.

7. In straten moeten verschillende boomsoorten geplant worden om kaalslag te voorkomen als er bij een soort een ziekte uitbreekt.”

■ JA

Uitgezonderd de middenberm van de Postweg zijn we gewend dat in een straat allemaal dezelfde bomen staan. D66 wil dat er in de Vughtse straten verschillende inheemse boomsoorten komen. Dat voorkomt een kaalslag als bij een bepaalde soort bomen een ziekte uitbreekt (zoals bij kastanjes, die de komende jaren mogelijk allemaal dood gaan). Daarbij kan ook gedacht worden aan fruitbomen als inwoners dat willen.

8. De lichtmast bij Van der Valk is een leuke landmark van Vught.

■ NEE

D66 vindt de lichtmast ontsierend en verstorend en dus geen reclame voor Vught. De mast is echter gebouwd volgens de regels in het bestemmingsplan. Waar mogelijk wil D66 lichtvervuiling aanpakken.

9. Een klein casino of een gokhal zou een aanwinst zijn voor Vught.

■ NEE

D66 is niet principieel tegen een casino of een gokhal, maar ziet deze niet als een aanwinst voor Vught. Onze inzet is de kwaliteit van Vught te vergroten en dat gebeurt niet met de komst van een casino of een gokhal. Bovendien zijn er in de regio al voldoende mogelijkheden voor gokkers.

10. Om de kosten te verlagen stopt Vught met het huis-aan-huis ophalen van glas.

■ NEE

De inzameling van afval is van hoog niveau. Vught is bovendien koploper als het gaat om het gescheiden aanleveren van afval. D66 wil dat Vught koploper blijft. Bovendien blijkt uit enquêtes dat inwoners van de gemeente best wel wat over hebben voor de inzameling van glas, papier, gft en plastic aan huis.

11. Nieuwe huizen moeten we gasloos, energiezuinig en klimaatverantwoord bouwen.

■ JA

Voor D66 is dat een vanzelfsprekendheid. Gas gaat op termijn van alle huizen af, dus er is geen reden om deze aansluitingen nog te realiseren. En ook huizenbezitter willen we verleiden om hun huis gasloos en zo energiezuinig als mogelijk te maken.

12. Er moeten in Vught vooral grote huizen bijgebouwd worden.

■ NEE

D66 wil een inhaalslag maken van woningen waar er in Vught relatief weinig van zijn en waar de meeste vraag naar is: middeldure huur én koop. Middeldure huur biedt de mogelijkheid voor in het bijzonder ouderen om door te stromen van een koopwoning naar een middeldure huurwoning in plaats van naar een sociale huurwoning. Vught heeft geen grote ontwikkellocaties. Woningbouw zal dan ook vooral plaatsvinden op inbreidingslocaties. Voor D66 blijft doorstroming een belangrijk uitgangspunt.

13. In de vele leegstaande gebouwen op zorgpark Voorburg moeten ook andere doelgroepen kunnen wonen, zoals jongeren.

■ JA

D66 wil meer woningen voor jongeren. Op zorgpark Voorburg staat veel leeg. Veel eenheden zijn uitstekend geschikt voor jongeren. Voorburg zou wat D66 betreft veel meer een deel van Vught moeten worden. Het landgoed willen we in ere houden, maar bewoning kan ook door mensen die geen zorg nodig hebben. Andere mogelijkheden voor jongeren zijn tiny houses, bijvoorbeeld op het Isabellaveld en op de Isabellakazerne waar nu ook al veel jongeren wonen.

14. Welstandsvrij bouwen is een succes, rol welstandscommissie kan verder ingeperkt worden.

■ JA

Geen enkel doemscenario is uitgekomen toen mede door de inzet van D66 de betuttelende welstandscommissie enkele jaren terug minder te zeggen kreeg. Een groot deel van Vught werd welstandsvrij. Dat heeft niet tot excessen geleid. De rol van de welstandscommissie kan dan ook verder ingeperkt worden.

15. Er moet één centrale cultuuragenda voor Vught komen.

■ JA

D66 vindt het belangrijk dat informatie voor iedereen duidelijk toegankelijk is. Een centrale cultuuragenda (digitaal, maar ook nog op papier) vinden we een welkome aanvulling. Plaza Cultura zou hierin een voortrekkersrol kunnen spelen.

16. Er mag bezuinigd worden op cultuur.

■ NEE

Integendeel: D66 wil daar juist in investeren. Kunst en cultuur dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling, vrijetijdsbesteding, lokale economie, prettig wonen en de groei van toerisme. Cultuurgeld dient wel goed besteed te worden. Wat bestemd is voor amateurkunst, moet naar amateurkunst en niet naar professionele kunst, want daarvan is in de nabije omgeving voldoende aanbod.

17. Alle basisscholen moeten op termijn worden omgevormd tot integrale kindcentra (gebouw en organisatie voor kinderen van 0-12 jaar).

■ JA

D66 streeft ernaar dat alle basisscholen op termijn worden omgevormd tot integrale kindcentra (IKC’s). Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen in één gebouw terecht, waarbij de verschillende onderdelen één onderwijsvisie hebben. Met de bouw van de Avonturier (fusieschool De Wieken en De Baarzen op locatie Elzenburg) krijgt Vught het eerste volwaardige IKC.

18. De capaciteit van kinderopvang in het Stadhouderspark moet worden uitgebreid.

■ JA

Er is veel te weinig plaats in deze nieuwe, groeiende wijk. Veel jonge ouders willen hun kinderen op laten vangen bij Het Kwartier. D66 wil dan ook dat in die fraaie omgeving meer plekken komen.

19. Armoede bij kinderen is onbestaanbaar.

■ JA

De gemeente brengt verschillende partijen bij elkaar voor een nieuwe aanpak van armoede. Het grootste probleem is het bereiken van de doelgroep van ouders en kinderen. D66 vindt samenwerking tussen verschillende partijen als het consultatiebureau, huisartsen, scholen en sportverenigingen essentieel. Als er goede samenwerking is hoeft geld niet het struikelblok te zijn om armoede bij kinderen te voorkomen of te beperken.

20. Jongerencentrum Elzenburg mag alleen gebruikt worden door jongeren, ook op momenten dat alle jongeren op school zitten.

■ NEE

De deuren van Elzenburg gaan wat D66 betreft open voor veel meer activiteiten dan alleen voor jeugd en jongeren. Verenigingen en stichtingen die er op uren in willen waarop het jongerencentrum toch leegstaat, moeten er van harte welkom zijn. D66 is voor een multifunctionele inzet van Elzenburg.

21. De Battle Axe in Cromvoirt is grondig aan vervanging of modernisering toe. Samen met het dorp moet een plan van aanpak worden opgesteld.

■ JA

Dorpshuis The Battle Axe is een fraai pand, maar het voldoet niet meer in deze tijd. Samen met het dorp moet gekeken worden wat de beste optie is voor de toekomst: opknappen of elders intrekken.

22. Om langer verblijf in (delen) van het centrum mogelijk te maken kan de maximale parkeerduur met de parkeerschijf van 2 naar 3,5 of 4 uur.

■ JA

Op verschillende tijden in de week is er veel parkeercapaciteit over in het centrum. D66 wil laten onderzoeken of de parkeertijd niet uitgebreid kan worden. Hierdoor blijven bezoekers mogelijk langer in het centrum. Eerder heeft D66 er al voor gezorgd dat de parkeertijd in het centrum van anderhalf naar twee uur is gegaan.

23. De gemeente moet huis-aan-huis-verkoop in Vught moeilijker maken.

■ JA

Net als veel andere inwoners van de gemeente vindt D66 het groeiende aantal huis-aan-huis-verkopers ergerlijk. We willen het niet verbieden, maar wel moeilijker maken met ventvergunningen. Voor het zo ver is: in onze winkel kun je een gratis sticker krijgen die je bij je voordeur kunt plakken.

24. De OZB moet omlaag, desnoods door te snijden in het voorzieningenniveau.

■ NEE

Goed financieel beleid kenmerkt zich door een strakke begrotingsdiscipline en zorgvuldige omgang met de besteding van publieke middelen. Streven is altijd naar lagere lokale lasten, maar de kwaliteit van Vught en de voorzieningen staan voor D66 voorop.

25. Een paspoort of rijbewijs moet tegen betaling ook met de post kunnen worden bezorgd.

■ JA

In verschillende gemeenten kan dit al. De gemeente moet zo zo service-gericht mogelijk werken. Daar horen dit soort diensten ook bij. Het kost de gemeente niets, maar het niveau gaat wel omhoog.

26. Kinderen moeten bij het opknappen van een speeltuin inspraak hebben.

■ JA

Tot dusver bepaalden uitsluitend ouders hoe een nieuwe speeltuin eruit moeten komen te zien. Het moet voorkomen worden dat een buurt voor een bepaalde speeltuin kiest omdat die de minste overlast veroorzaakt. D66 vindt het belangrijker wat kinderen willen en zijn zouden dan ook onderdeel moeten zijn van de inspraak.

27. Helvoirt is vanaf 2021 of 2022 van harte welkom bij Vught.

■ JA

D66 is al jaren voor een samenvoeging van Helvoirt en Vught. De inwoners van Helvoirt geven die wens al jaren massaal aan. Sinds de burgerpeiling in de gemeente Haaren waar dat nogmaals bleek, werkt de gemeente Haaren nu eindelijk wel mee aan een opsplitsing (en de samenvoeging van Helvoirt bij Vught). Ook een dele van Esch wil bij Vught. D66 vindt het van groot belang dat er naar de wens van de betrokken bewoners geluisterd wordt.
Zie ook: Helvoirt welkom bij Vught, net als deel van Esch

 

 

Benieuwd naar nog meer standpunten van D66 Vught?

Bekijk ons verkiezingsprogramma 100% Vught

 

Benieuwd naar onze 40 topkandidaten?

Lees hier wie ze zijn en waar ze 100% voor gaan

 

Stemwijzer opnieuw invullen?

Dat kun je hier nog een keer doen.