Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 oktober 2014

Peiling D66 Stemtent: Helvoirt wil bij Vught

Inwoners van Helvoirt willen dat hun dorp samengevoegd wordt met Vught. Dat blijkt uit een peiling van de D66 Stemtent op zaterdag 11 oktober tussen 11.00 en 13.30 uur onder winkelend publiek bij de COOP en de Aldi in de Achterstraat in Helvoirt. Maar liefst 87,8 procent van de 228 mensen die een stemformulier invulden, kozen voor samenvoeging met Vught, van wie 57,5 procent zelfs ‘liever vandaag dan morgen’.

De vraag luidde: hoe kijkt u aan tegen een samenvoeging van Helvoirt en Vught?

D66 Vught hield bij wijze van hoge uitzondering een peiling buiten de gemeentegrens omdat al lange tijd (maar vooral de laatste weken) de roep van inwoners van Helvoirt steeds luider wordt om samengevoegd te worden met Vught. D66 Vught wilde daarom weten of dat ook breed leeft binnen de bevolking van Helvoirt. De vraagstelling luidde: ‘hoe kijkt u aan tegen een samenvoeging van Helvoirt en Vught?’ en dit is het resultaat:

■ 57,5% vinkte ‘Liever vandaag dan morgen’ aan
■ 30,3% vindt het een goed idee en meent dat er voldoende overeenkomsten zijn om gesprekken hierover te beginnen
■ Volgens 3,1% is een ambtelijke fusie met de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel een betere oplossing
■ Voor 2,6% van de stemmers is ‘alles beter dan bij Vught’

6,6% van de stemmers koos voor ‘anders, namelijk…’. Daarbij werd het meeste genoemd ‘het maakt me niet uit’ en ‘ik kan daar nog geen oordeel over geven’. Ook werden alternatieve herindelingen genoemd, zoals samen met Vught bij Den Bosch (2x), de volledige gemeente Haaren naar Oisterwijk (2x) en een fusie van de gemeenten Vught, Haaren, Oisterwijk en Boxtel. Een persoon vulde met grote letters in ‘Vught kom ons zo snel mogelijk halen’. Die stem is overigens toegevoegd aan de stapel ‘liever vandaag dan morgen’.

Initiatief moet uit de gemeente Haaren komen

D66 Vught gaat nog bekijken hoe vanuit Vught een breder signaal afgegeven kan worden dat Vught open staat voor een samenvoeging van Helvoirt en Vught. Daarbij blijft van groot belang dat de gemeente Haaren (waaronder Helvoirt valt) of de gemeenteraad voor eventuele gesprekken uiteraard het initiatief moet nemen. D66 Vught noch andere Vughtse politieke partijen laat staan het gemeentebestuur zijn uit op een annexatie van Helvoirt.

Veel overeenkomsten tussen Helvoirt en Vught

Dat D66 Vught open staat voor een samenvoeging mag duidelijk zijn. Daarvoor hebben we dezelfde argumenten als bewoners van Helvoirt die dat ook zien zitten. Geografisch is het zeker niet onlogisch. Helvoirt en Vught zijn voor ‘de grote stad’ vooral georiënteerd op Den Bosch. Tegelijkertijd zijn beide kernen (en ook Cromvoirt) erg gesteld op hun eigenheid. Verder hebben Helvoirt en Vught ook te kampen met gezamenlijke problematiek, zoals de N65, die tegelijkertijd beide dorpen in een rechte lijn met elkaar verbindt. Ook op cultureel en sportief gebied zijn er raakvlakken tussen Helvoirt en Vught. Bovendien volgen negen op de tien Helvoirtse scholieren in Vught middelbaar onderwijs en komt menig inwoner van Helvoirt ook wel eens naar Vught voor net iets meer dan de dagelijkse boodschappen. En zo zijn er vast nog veel meer overeenkomsten te benoemen.

Meest succesvolle Stemtent tot nu toe

De Stemtent van D66 Vught duikt meerdere keren per jaar op en stelt een actuele kwestie aan de orde. De uitslag is nooit representatief, want de doelgroep is winkelend publiek op een bepaald moment. De uitslag geeft uiteraard wel altijd een duidelijke richting. Deze bijzondere aflevering was de meest succesvolle, omdat vrijwel iedereen een expliciete mening had. Bovendien was er, zeker in het begin, veel aanloop van mensen die echt de moeite namen om te komen stemmen. Bij de stemming waren ook raadsleden van de Haarense partij Progressief ’96 en VVD Haaren aanwezig. Ook oud-staatssecretaris van Economische Zaken en oud-KPN-topman maar bovenal bekend inwoner van Helvoirt Wim Dik spoorde mensen aan te stemmen. Het D66-lid van het eerste uur strijdt voor een samenvoeging van Helvoirt en Vught en ziet niets in het samenvoegen van een destijds verkeerd heringedeelde gemeente Haaren met Boxtel en Sint-Michielsgestel.

Twee boeken voor twee stemmers

Later deze week wordt in bekend wie van de stemmers die vrijwillig hun mailadres op het stembiljet hebben gezet een boek winnen. Dat vermelden we in dit bericht. Gezien het grote aantal stemmen verloten we twee keer een boek. Een stemmer krijgt een gesigneerd exemplaar van het boek ‘Henk, Ingrid en Alexander’ van Alexander Pechtold en een andere stemmer krijgt het gesigneerde boek ‘De Vrije Moraal’ van Boris van der Ham. Met de winnaars nemen we uiteraard zelf contact op.

Zie ook:
Helvoirt en Vught samenvoegen? D66 Vught peilt de meningen in Helvoirt (6-10-2014)
Televisie-item van LTV Vught (11-10-2014)

Peiling D66 Stemtent: Helvoirt wil bij Vught

 

 

Reageren?
Mail naar fractie@d66vught.nl