Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 november 2014

D66 teleurgesteld over besluitvorming toekomst Isabellakazerne

D66 heeft in een extra raadsvergadering haar teleurstelling uitgesproken over de besluitvorming over de toekomst van de Isabellakazerne. Een burgerinitiatief dat twee jaar lang aan de herontwikkeling werkte, werd onlangs plotsklaps ingeruild voor een particulier initiatief van twee zakenlieden die zich bij de gemeente gemeld hadden en opeens de lead kregen. De gemeenteraad werd in deze koerswijziging niet meegenomen en kreeg het via een persbericht te horen. Ook werd de gemeenteraad niet gevraagd naar kaders waarbinnen de herontwikkeling zou moeten plaatsvinden. D66 bestempelt de herontwikkeling van de Isabella Kazerne als één van de meest belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen van de komende jaren in Vught.

Onduidelijk waarom burgerinitiatief niet meer voldeed

De fractie van D66 probeerde via een motie het besluit van het college om niet langer een burgerinitiatief maar een particulier initiatief de lead te geven op te schorten. Hierdoor zou via de gemeenteraad de kaders waarop besluitvorming kan plaatsvinden worden vastgesteld. Het is namelijk op geen enkele wijze duidelijk geworden waarom het burgerinitiatief buitenspel gezet werd, want bij een recente presentatie bleken zelfs grote partijen het financiële risico te willen dragen. Uit geen enkel stuk bleek dat het burgerinitiatief niet (meer) volgens de eerdere afspraken gehandeld had. En als we al afscheid zouden nemen van ontwikkeling ‘van onderop’ door het burgerinitiatief, is het logisch dat de gemeenteraad mede bepaalt welke ontwikkelingen er in het gebied wenselijk zijn. Wat willen we op de Isabella Kazerne? Zorg? Moeten we juist niet zo veel mogelijk van de huidige spontaan ontstane bruisende ontwikkelingen vasthouden? Wat doen we met de natuur- en cultuur historische waarde? Et cetera.

Transparantie en gelijkwaardigheid bij nieuwe initiatieven

Ook stelde D66 dat op het moment dat afscheid genomen wordt van het breed gedragen burgerinitiatief iedereen in Vught de kans moet krijgen om met een plan te komen en niet twee zakenlieden die zich toevallig meldden. D66 vindt dat niet transparant en de gelijkwaardigheid is in het geding. Al jarenlang ijvert met name de VVD voor die gelijkwaardigheid, maar in dit dossier vond de partij dat niet van toepassing, omdat volgens de VVD een breed gedragen burgerinitiatief die van onderop een herontwikkeling opstart hetzelfde is als een particulier initiatief. Bovendien gaf de VVD aan de twee zakenlieden goed te kennen en sprak daarom het vertrouwen in hun initiatief uit. Voor D66 was het in ieder geval veel te vroeg om nu al een oordeel over het nieuwe plan te geven.

Motie van treurnis

De motie om het proces even ‘on hold’ te zetten en de gemeenteraad de kans te geven om hier richting te geven, haalde het niet. Dat verraste D66, omdat er geen enkele haast is met de ontwikkeling.De komende drie jaar verhuurt FMT immers de kazerne en dat levert de gemeente jaarlijks zelfs 80.000 euro op. Voor D66 bleef er niets anders over om een motie van treurnis in te dienen. De motie werd gesteund door CDA, PvdA-GroenLinks en SP, wat net niet genoeg was voor een meerderheid.

Zie ook:
Spreektekst eerste termijn (13-11-2014)
– Luister HIER de extra raadsvergadering van 13-11-2014 terug
– Motie over opschorten besluit (13-11-2014)
– Motie van treurnis (13-11-2014)
Extra raadsvergadering over Isabellakazerne (9-11-2014)

Reacties?
– fractie@d66vught.nl