Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 november 2015

Behoud voorzieningen en eigenheid belangrijkste voor inwoners van Helvoirt bij samenvoeging met Vught

Welke voorzieningen blijven overeind als Helvoirt bij Vught gevoegd gaat worden? Wordt het wellicht beter dan nu? Hoe zit het met de eigenheid van de kern Helvoirt bij een samenvoeging? Staat Vught er financieel echt zo slecht voor als in Haaren wordt gesuggereerd? Dat waren de belangrijkste vragen tijdens een leerzame ontbijtsessie in het Raadhuis in Vught waarbij ditmaal vertegenwoordigers uit Haaren en Helvoirt uitgenodigd waren. Al waren niet alle vragen te beantwoorden, alleen de situatie in Vught kon geschetst worden, was er ook dit keer sprake van een geslaagd ontbijt.

Aanleiding voor het onderwerp van deze ontbijtsessie waren vragen van inwoners, het verenigingsleven en belangengroepen uit de gemeente Haaren en met name uit het dorp Helvoirt. Uit verschillende enquêtes blijkt dat een overgrote meerderheid graag wil dat het dorp samengevoegd wordt met Vught. D66 Vught pakte de handschoen op om haar buren, op veler verzoek, antwoord te geven op vragen die waren ontstaan.

Waar voor je geld in Vught

De meeste vragen gingen over kunst, cultuur, gemeenschapszin en financiën. Ook naar de manier waarop dingen in Vught mogelijk gemaakt worden en hoe Vughtse zaken tot stand komen, werd gevraagd. In vergelijking met alle Nederlandse gemeenten zijn de gemeentelijke lasten vrij hoog, maar daar staat een zeer hoog voorzieningenniveau tegenover. Anders dan in Haaren heeft Vught een volwaardige bibliotheekvoorziening, kunst- en cultuureducatie en een theater.

D66-fractievoorzitter Birgit Cordes vertelde over de Vughtse ‘way of life’. “Vught kent heel veel vrijwilligers. Daar draait het verenigingsleven op en ook ontstaan steeds meer waardevolle burgerinitiatieven. Voor ouderen, duurzaamheid maar ook voor bijvoorbeeld de Vughtse spoorlobby stonden initiatiefrijke inwoners aan de wieg van het succes. We hebben zeer betrokken inwoners en dat is belangrijk voor een gemeenschap. Net als de gemeenschapszin van bewoners want die bepalen de eigenheid van een dorp of wijk. Dat doet niet de gemeente.”

Vught verre van bankroet

Ook was de vraag of Vught niet bankroet is als de miljoeneninvesteringen in spoor en N65 achter de rug zijn. Wethouder Fons Potters haalde de begroting 2016 aan waarin de financiering is vastgelegd die niet ten koste gaat van het huidige hoge voorzieningenniveau. Potters: “De reserves zijn in 2025 inderdaad laag na de realisatie van de mega-infraprojecten, maar daar zijn reserves juist voor bestemd.” Vught heeft voor de rijksinfra de afgelopen jaren veel geld voor gereserveerd en blijft dat ook nog de komende jaren doen. Tegelijkertijd zijn in Vught de uitgaven in de openbare ruimte en aan wegen doorgegaan. Cordes: “In de gemeente wordt nog steeds geïnvesteerd in een groene leefomgeving. In bomen en niet in gras.”

De Vughtse schaal is groot genoeg om grotendeels beleid zelf uit te voeren en niet neer te leggen bij andere gemeenten. Dat geldt o.a. voor de uitstekende manier waarop in Vught tot dusver de kanteling in de zorg succesvol wordt uitgevoerd. Mocht Helvoirt bij Vught komen, dan gelden vanzelfsprekend alle regelingen voor de hele gemeente. In het geval dat de harmonie in Helvoirt bijvoorbeeld niets meer zou krijgen, zou het vreemd zijn dat dat zo blijft als de Vughtse en de Cromvoirtse muziekgezelschappen wel financieel gesteund worden.

Andere geluiden

Voor D66 Vught, die graag op een open, informele en transparante manier om wil gaan met inwoners, verenigingen en belangengroeperingen en de buren, verbaasde de reactie van Haarense wethouder Eric van den Dungen nogal. Eerst meldde wethouder Van den Dungen zich voor het ontbijt. Hij mocht uiteraard komen, al liet hij het BD optekenen dat hij er niet bij mocht zijn. Vervolgens meldde hij zich niet af maar verscheen ook niet op het ontbijt. Niet erg gepast hoe hij de volgende dag in de krant en op social media, van zich af sloeg. Waarschijnlijk om de aandacht af te leiden van interne perikelen in Haaren en zijn VVD in het bijzonder. De VVD in de Haarense raad had zich de avond ervoor opgesplitst, waardoor de meerderheid in de coalitie verdween en de wethouder nog maar vertegenwoordigd is namens één raadszetel.

Of was de vorm van een ontbijtje met de buren, om informeel informatie te delen een brug te ver voor vertegenwoordigers van de gemeente Haaren? Opmerkelijk was de rol van Eric Dammingh die zich, hoewel niet als medewerker van de gemeente Haaren, meldde als inwoner van Vught omdat ‘Ik nog niet zo lang in Vught woon’. Bijzonder want velen kennen Eric omdat hij van 2010-2014 raadslid was in Vught voor PvdA-GL. Ook nu hij als commissielid in de Vughtse raad zit en vanuit die rol de gemeente Vught dus bovengemiddeld goed kent, lijkt zijn aanwezigheid bij geïnteresseerden uit Helvoirt om andere redenen te zijn geweest. Jammer, ook omdat hij zich tijdens het ontbijt meermalen versprak door te stellen dat hij er als inwoner van Haaren, euh ….Vught zat. Dammingh kwam vijf minuten na de start al met commentaar op de ontbijtsessie omdat het toen al te weinig over Vught zou gaan. Ondanks deze gedurfde maar bovenal ongepast interventie gaf de Haarense griffier/Vughtse prominent PvdA-GroenLinks aan het einde van de sessie ruiterlijk toe dat hij zich wel herkende in de die ochtend geschetste Vughtse ‘way of life’.

De aanwezigheid van CDA-raadslid Ans Beijens-Swalen was verheugend. Hoewel uit twee enquêtes blijkt dat inwoners van Helvoirt bij Vught willen komen (87% en 90%) benadrukte het Haarense raadslid dat een groot deel van de inwoners van Helvoirt het helemaal niets uitmaakt bij wie Helvoirt komt. Beijens-Swalen: “Ook de mening van de zwijgende meerderheid vind ik van belang.” “Een gevaarlijke uitspraak”, meende oud KPN-topman en staatssecretaris Wim Dik. Volgens de prominente inwoner van Helvoirt is het belangrijker te luisteren naar mensen die wél iets willen en zich daar openlijk voor uitspreken dan af te gaan op de zwijgende massa. “En ik vraag me echt af of die zwijgende massa wel zo massaal is.” De opmerking van Beijens-Swalen dat bij de discussiebijeenkomst in Helvoirt de opkomst laag was, wekte ergernis bij Belangengroep Toekomst Haaren. “De inschrijving voor de strikt besloten avond was al verlopen op het moment dat de aankondiging in het lokale krantje verscheen.”

Goede buur

Vragen over de financiële positie, de Vughtse ‘way of life’ en de zorg over het behoud van de kern zijn niet in één ontbijtsessie te beantwoorden of weg te nemen. Aan vertrouwen moet je bouwen. Voor D66 Vught is werken aan een goede relatie vanzelfsprekend. Ook met je buren want een goede buur is beter dan een verre vriend. Waarmee is gezegd dat als Helvoirt niet met Vught wordt samengevoegd, wij elkaar als buren weten te vinden.

D66 houdt ontbijtsessies in het Vughtse raadhuis over uiteenlopende actuele onderwerpen. Niet zozeer om de visie van D66 op bepaalde ontwikkelingen te geven, maar juist andersom door te luisteren wat er speelt. Kort voor de zomervakantie was er een ontbijtsessie met deskundigen en ondernemers uit Vught-Centrum en vorige maand met vertegenwoordigers uit de zorg. De verslagen en de foto’s van die ontbijtsessies zijn terug te lezen op deze website.

IMG_1861 IMG_1886 IMG_1860 IMG_1859

 


Zie ook (gerelateerd aan ontbijtsessies):
■ TV-item van HOStv: ‘Ontbijt met de Buren’ (21-11-2015)
■ D66 ontbijt met de buren (16-11-2015)
■ Geslaagd zorgontbijt: ‘Elkaar vinden is de uitdaging’ (22-10-2015)
■ Toekomst Vught centrum centraal bij eerste succesvolle D66-ontbijtsessie (22-6-2015)
■ D66 Vught start ontbijtsessies in het raadhuis (13-6-2015)

Zie ook (gerelateerd aan mogelijke samenvoeging Helvoirt-Vught):
D66: Helvoirt van harte welkom bij Vught, net als deel van Esch (14-2-2018)
■ TV-item van HOStv: ‘Ontbijt met de Buren’ (21-11-2015)
■  Peiling D66 Stemtent: Helvoirt wil bij Vught (12-10-2014)
■ TV-item van HOStv: D66 Vught: “Helvoirtenaren en Vughtenaren spreken dezelfde taal” (16-9-2015)
Televisie-item van LTV Vught (11-10-2014)
■ Helvoirt en Vught samenvoegen? D66 Vught peilt de meningen in Helvoirt (6-10-2014)