Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 juli 2017

D66 stemt in met plan ruimte voor ruimte in Vught-Zuid maar laat de slingers voor het feestje thuis liggen

Wat een feestje had kunnen worden voor de inrichting van het voormalige manege-terrein in Vught-Zuid is aardig in het water gevallen. D66 liet de slingers daarom maar thuis liggen bij de behandeling in de laatste raadsvergadering.

Het zogenoemde ruimte voor ruimte-plan van de provincie Brabant had D66 graag direct gesteund. Het is een mooie afronding van de bebouwing van Vught Zuid. Van de dichte bebouwing van De Vughtse Hoeve vormt deze toekomstige ruim opgezette wijk een mooie overgang van het agrarische en groene gebied erachter. Ook het principe van ruimte voor ruimte dat de sloop van oude stallen en kassen gefinancierd wordt door mogelijk maken van landelijk wonen, steunt D66 volmondig. De uitwerking van het bestemmingsplan ruimte voor ruimte past binnen de kaders die uitgezet zijn en de gebiedsvisie en structuurvisie voor het voormalige terrein van Manege De Vughtse Hoeve. Een win-win situatie voor Brabant en voor Vught.

Mooi plan

D66 hecht aan een groene en klimaatvriendelijke inrichting van het gebied. Met het ontwerp is daar recht aan gedaan rekening houdend met de randvoorwaarden waarbinnen gewerkt moet worden zoals de grens van het gebied, aanwezige leidingen, infiltratie van regenwater, een groen zone midden door het gebied, voldoende ruimte voor bomen en een fietsverbinding naar de Bergenshuizensestraat. De inrichting van het terrein van de voormalige Manege De Vughtse Hoeve vinden we passen de afronding van de bebouwde kom in Vught Zuid. Het geeft in Vught een stukje doorstroming op de huizenmarkt en voor een aantal Vughtenaren biedt het de kans om een eigen huis te bouwen. Ruimte voor ruimte stimuleert dat er duurzaam en energie-neutraal gebouwd wordt. Deze handschoen is door een aantal toekomstige bewoners al opgepakt.

Geen feestje

Helaas toch geen feestje. Ruimte voor ruimte liep voor de muziek uit en zette de bouwkavels al in de markt voordat het bestemmingsplan was vastgesteld. De provincie heeft in bestemmingsplanprocedures een voorbeeldfunctie. Zij controleren immers bestemmingsplannen van gemeentes. Daarom gingen we ervan uit dat alles pico bello in orde zou zijn, maar dat was dus niet zo. Aanwonenden kwamen in botsing met de gemeente, doordat een beloofde informatie-avond over de planontwikkeling niet werd gehouden. Ook bleef er van een beloofde groenstrook van 5 meter niets over. Deze verdwenen in de planvorming, maar de gemeente liet weten dat ze in de definitieve plannen wel weer terug zouden komen. Maar ze werden helemaal niet ingetekend.

Ook de zorgen over de waterhuishouding en dan met name of De Hoeven wateroverlast zou krijgen van de nieuwe wijk werd pas op het laatste nippertje opgelost. Vervelend voor de aanwonenden maar ook voor de mensen die een kavel gekocht hebben. Er wordt nu geschoven met kavelgrenzen die mogelijk leiden tot een minder groen karakter van de wijk. Daarom voor de fractie van D66 Vught bepaalt geen feestje om tot een standpunt te komen over dit bestemmingsplan. Omdat D66 het uitwerking van het plangebied mooi en passend vind en er vanuit gaat dat de beslissing over de vakantie heen tillen niet leidt tot de gewenste oplossing. Je kunt namelijk de miscommunicatie tussen gemeente en aanwonende niet achteruit repareren.

Vrijheid voor huidige en nieuwe bewoners

D66 heeft er begrip voor dat het voor de aanwonenden wennen zal zijn aan nieuwe achterburen en dat het de wens is om de woningen zover mogelijk weg te zetten. Daarom is het goed dat de bestaande woningen aan de noordzijde van de Schotsbergendreef en de toekomstige woningen aan de zuidzijde beiden met de achtertuin aan de Schotsbergendreef liggen. Dat zal een groene ontwikkeling tot gevolg hebben. Toch wil D66 de nieuwe bewoners niet de verplichting opleggen op welke wijze ze kun tuin begrenzen. Die vrijheid hebben de bestaande woningen namelijk ook. En die hebben overwegend voor een groene en meestal zeer dichte groene afscheiding gekozen. Slechts één huis aan de Kleine Weidehoeve kijkt vanuit de tuin uit over de velden. Wethouder Pennings zegde toe dat er een groenstrook komt van 2,5 meter. Dat is minder dan de eerder beloofde 5 meter, maar het kan het groene karakter van de Schotsbergendreef behouden: bomen en struiken die op die 2,5 meter grond staan, kunnen immers behouden blijven.

Drie van de vier raadsleden van D66 hebben uiteindelijk ingestemd met het bestemmingsplan omdat zij de uitwerking van het plan passend vinden voor de locatie en wenselijk voor Vught en het uitstellen van dit plan niet tot het oplossen van de huidige situatie leidt, zonder dat we de planontwikkeling geheel over moeten doen. D66 stemde dus (net als de VVD overigens) verdeeld, omdat we het niet betrekken van de aanwonenden in de planontwikkeling een gemiste kans vinden en het verwerpelijk vinden dat eerder gemaakte afspraken niet zijn nagekomen.