Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 november 2017

In memoriam: Ton Jenniskens

De afdeling Vught ontving het trieste bericht dat Ton Jenniskens (70) afgelopen vrijdag is overleden. Vandaag is in kleine kring afscheid van hem genomen. D66 Vught wil graag even stilstaan bij zijn grote verdiensten voor de afdeling.

Ton vormde acht jaar jaar lang (1994-2002) samen met Henk Klösters de eerste D66-fractie in Vught. Zij vormden samen een team met een grote kennis van zaken. In die tijd was D66 nog klein en de tweede zetel hadden we te danken aan een lijstverbinding met VSA.

In 2002 konden wij als D66 voor de eerste keer een wethouder leveren. Dat werd Ton en daar waren wij als D66 best trots op. Hij probeerde in zijn roerige bestuursperiode conflicten te beteugelen en de kwaliteit van beleid voorop te stellen. Meer dan twee jaar was hem daarbij niet gegund, doordat een toenmalige collega-wethouder ook zakelijke belangen had. D66 moest uiteindelijk ook het college verlaten en daarmee eindigde de politieke carrière van Ton in Vught.

Kort erna kon Ton weer als bestuurder aan de slag bij waterschap De Dommel, waar hij lid werd van het dagelijks bestuur, in feite wederom wethouder, maar dan bij het waterschap. Die post was hem duidelijk op het lijf geschreven, met name zijn passie voor het natuurbeheer.

Ton was een typische D66’er. Genuanceerd, pragmatisch, aangetrokken tot vernieuwing, democraat in hart en nieren. De drukte van het werk compenseerde hij graag buiten. Voetballend op zaterdagmorgen met een aantal ‘senior-bestuurders’. Daar ging het er hard aan toe, naar verluidt. Met lange fietstochten in de natuur. Met buitenklussen thuis en in Frankrijk, waar hij met het gezin een huisje had. En met verre reizen.

Ook toen de ziekte hem meer en meer beperkte zocht hij maatschappelijk zinvol werk op. Hij wilde zich niet isoleren en bleef bij alles om hem heen betrokken. Hij wilde niet te veel stilstaan bij de toekomst maar met Maria genieten van dag tot dag. Drie weken terug was hij nog aanwezig bij de maandelijkse D66-vrijdagmiddagborrel. Ook had hij aangegeven dat hij graag weer als lijstduwer op de D66-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wilde staan. Helaas blijft zijn plek leeg.

D66 is Ton veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet. We wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van het verlies.

Wilbert Seuren
Jos Haverkort
Fons Potters