Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 februari 2018

Verkiezingsprogramma D66: Vught verder versterken als topgemeente om in te wonen

Vught is een topgemeente om in te wonen. Niet alleen vanwege het hoge niveau aan voorzieningen, de mooie omgeving, de goede ligging, maar vooral ook door de actieve inwoners van Vught en Cromvoirt. Dit maakt Vught een gemeente om trots op te zijn.

Kwaliteit van Vught nog verder omhoog

D66 wil ook de komende jaren door met het verder verhogen van de kwaliteit van Vught. Hoe D66 dat wil bereiken staat in het ambitieuze verkiezingsprogramma dat de titel 100% Vught heeft gekregen. D66 gaat daar met 100% vertrouwen de verkiezingen op 21 maart mee in.

Grote uitdagingen bieden kansen

De gemeente Vught staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De aanleg van het verdiepte spoor en de verbetering van de N65 zijn zeer ingrijpend. D66 wil deze mega-operatie niet vanaf de zijlijn volgen, maar juist actief met bewoners kijken naar de beste inpassing. Verder verwelkomen we komende periode de inwoners van Helvoirt en mogelijk ook een deel van Esch.

Vught als duurzame koploper in Nederland

Vught is de op twee na duurzaamste gemeente van Nederland. Of het nou gaat om ecologie, economie of sociaal-cultureel vlak: Vught is op alle terreinen een voorbeeld voor andere gemeenten. D66 zet in op versterking van het beleid, zodat deze koppositie behouden blijft.

Gezondheid op één

Een andere rode draad in het programma is gezondheid, wat veel verder gaat dan volksgezondheid. Dat gaat over goede accommodaties om te sporten en te bewegen natuurlijk, maar ook over gezonde mobiliteit, gezonde wijken, gezonde scholen, gezonde lucht en gezond blijven door middel van preventie. Daarbij hoort dat iedereen mee kan doen in Vught. Zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en talentontwikkeling staan daarbij voorop. Inwoners die het op eigen kracht niet kunnen, worden op weg geholpen.

Verder investeren in kunst en cultuur

D66 zet in het verkiezingsprogramma ook in op het verder investeren in kunst en cultuur, omdat deze bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, lokale economie, prettig wonen, het stimuleren van toerisme en de vrijetijdsbesteding.

Financieel gezonde gemeente, zonder belastingverhogingen

Of Vught een zelfstandige gemeente kan blijven, is de afgelopen twee periodes wel gebleken. Stabiel en daadkrachtig bestuur waar D66 zijn steentje aan bijgedragen heeft. Vught is financieel gezond. Er wordt heel veel geïnvesteerd en de kwaliteit van de voorzieningen is verder gestegen, terwijl de ozb al acht jaar op rij niet verhoogd is.

Altijd actief, niet alleen rondom verkiezingen

Ook de komende jaren zet D66 zich weer voor de volle honderd procent in voor een gezond, leefbaar en duurzaam Vught. Daarbij blijven we zoeken naar én experimenteren met nieuwe manieren om de kloof tussen inwoners en politiek te verkleinen. Daar zijn we ook de komende volle periode actief mee bezig.

100% Vught

D66 Vught staat voor kwaliteit, duurzaamheid, vitaliteit en cultuur, waarbij iedereen mee kan doen. Met z’n allen maken we Vught nóg mooier. Daar gaan de 40 kandidaten op de D66-kieslijst voor de volle 100% voor.

Zie ook:
Bomvolle agenda D66-campagnewinkel: heel veel activiteiten en bijeenkomsten (4-3-2018)
Verkiezingswinkel D66 Vught feestelijk geopend (5-2-2018)
– D66 Vught gaat met 40 top-kandidaten de verkiezingen in (27-11-2017)
– Gedeputeerde Annemarie Spierings opent vrijdag 2 februari de winkel van D66 Vught (26-1-2018)