Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 februari 2018

D66: het uitblijven van maatregelen tegen trillingen spoor is niet uit te leggen

Extra treinen door Vught betekent een forse toename van trillingshinder. Dat lossen we op met de spoorverdieping en aanvullende maatregelen in noord en zuid. Klinkt logisch, maar zo is het niet. Op verschillende plekken wordt niets aan trillingen gedaan, omdat de reductie niet voldoende is om op het vastgelegde aanvaardbare niveau te komen. En dan gebeurt er niets en dat is niet uit te leggen, opperde D66 onlangs in de gemeenteraad en diende daarvoor een motie in.

Terechte bezorgdheid van aanwonenden spoor

Er is bezorgd en geschokt gereageerd door vughtse inwoners, belangengroepen en raadsleden dat er geen maatregelen genomen omdat ze per huis te duur zijn. Dit komt door het toepassen van de Beleidsregel Trillingshinder Spoor. Dat er geen maatregelen tegen trillingen genomen dreigen te worden reden was voor D66 Vught de reden om deze motie ‘Gevolgen Vught door trillingen PHS’ in te dienen.

Streef minimaal naar geen verslechtering t.o.v. nu

“Het is niet uit te leggen dat omdat de maatregelen niet doelmatig zijn, er helemaal geen maatregelen genomen worden”, lichtte fractievoorzitter Dianne Schellekens toe. “Dus ook geen maatregelen die de trillingshinder beperken. Het zou ons al erg helpen als er gestreefd zou worden naar geen verslechtering: terug naar de huidige waarde.”

Dat de trillingen een zorgpunt zijn was al langer duidelijk. Dat was mede de reden voor D66 om 2 maanden geleden tweede kamerlid Rob Jetten uit te nodigen in Vught. We hebben hem ook direct na informatiebijeenkomst geïnformeerd over het schrappen van maatregelen tegen trillingen vanwege het doelmatigheidsprincipe.

Raadsbrede steun motie trillingen

De motie werd raadsbreed ondersteund. D66 riep in de gemeenteraad de andere raadsleden op om ook actie te ondernemen: gebruik alle kanalen die je hebt om dit op de agenda te zetten. Met deze motie ‘Gevolgen trillingen Vught door PHS’ spreekt de raad zich uit dat trillingshinder beperkt moet blijven en dat alles in werking gesteld moet worden om de maatregelen te krijgen die nodig zijn om de trillingshinder te beperken. Daarom sprak de raad van Vught zich gezamenlijk uit dat:
– het niet acceptabel en niet aan omwonenden van het spoor uit te leggen is dat er geen maatregelen genomen worden tegen trillingen om de simpele reden dat ze niet doelmatig zijn
– dat er in ieder geval gestreefd moet worden naar minstens geen verslechtering ten opzichte van de huidige situatie
De raad verzocht het college van B&W om:
– zich als mede-opdrachtgever in te zetten voor maatregelen in Vught, die wettelijk gezien misschien niet doelmatig zijn, maar wel effect hebben om trillinghinder voor omwonenden van het spoor te beperken.

Regelgeving schiet tekort

Tijdens de presentaties van ProRail in november jl. zijn gemeenteraad en inwoners bijgepraat over het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de daarbij behorende maatregelen in Vught. Daarbij werd pijnlijk duidelijk dat de regelgeving voor het voorkomen van hinder door trillingen tekortschiet. In Vught blijkt bij bijna 300 woningen de trillinghinder ernstig toe te nemen tot boven de aanvaardbare norm. Onderzoek van ProRail laat zien dat het niet doelmatig is maatregelen te nemen. Doelmatige maatregelen zijn mogelijk indien de kosten per woning niet meer bedragen dan 47.000 euro. De maatregelen om de trillingshinder te voorkomen blijken hoger te liggen.

Beleidsregels voorkomen nu maatregelen

De huidige trillingshinder heeft een waarde van ongeveer 1. Op een aantal plaatsen neemt de hinder toe tot een waarde 2 of zelfs meer (>100%). Maatregelen zijn volgens de Beleidsregel Trillingshinder Spoor (BTS) alleen ‘doelmatig’ als het trillingsniveau daarmee tot onder de waarde van 0,2 wordt teruggebracht, dus veel lager dan de huidige waarde. De beleidsregel is dat indien er geen doelmatige maatregelen getroffen kunnen worden, er geen enkele maatregel getroffen kan worden.

Tijdens de bijeenkomst voor de raadsleden is geïnformeerd of marktpartijen uitgedaagd kunnen worden om met innovatieve maatregelen te komen tegen trillingen. Het antwoord daarop was nee. ProRail is niet bereid in te zetten op innovatieve maatregelen.

Ter illustratie:

  • Vught nu: 380 treinen per etmaal: 360 reizigers- en 20 goederentreinen
  • Vught met PHS: 502 treinen per etmaal: 432 reizigers- en 70 goederentreinen
  • Met de komst van PHS toename van 122 treinen per etmaal (72 reizigerstreinen en 50 goederentreinen)

Zie ook:

– motie ‘Gevolgen trillingen Vught door PHS’

– Beleidsregel Trillingshinder Spoor