Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 februari 2018

D66: Helvoirt van harte welkom bij Vught, net als deel van Esch

Helvoirt is van harte welkom bij Vught. Net als Cromvoirt is het een dorp met een eigen karakter dat prima bij Vught gevoegd kan worden. Dat beoogde D66-raadslid Henk Klösters in de commissievergadering waarin de opsplitsing van de gemeente Haaren werd besproken. Ook een deel van Esch, het deel boven de Essche Stroom kan bij Vught gevoegd worden. Een bewoner van dat gebied sprak in bij de commissie en zei namens al die bewoners die wens uit te spreken.

De wens van Helvoirt was in 2014 al duidelijk

Drie en een half jaar geleden stond D66 met haar stemtent in Helvoirt om daar te peilen wat de opvatting waren over samen voegen met Vught. Het resultaat van de recente burgerpeiling onderstreept wat D66 in 2014 al ophaalde: Helvoirt wil graag bij Vught. De inwoners van Helvoirt stemden ook bij de burgerpeiling voor een samenvoeging met Vught. Wat D66 Vught betreft is Helvoirt welkom. Helvoirt is een sterk dorp met een eigen cultuur, zo ook Cromvoirt trouwens, al 85 jaar zichzelf gebleven en al 85 jaar 100% Vught. Als er na 2014 was doorgepakt had de opsplitsing per 1-1-2018 of 1-1-2019 een feit kunnen zijn.

Samenvoeging per 1-1-2021

D66 is voorstander van opsplitsen van de gemeente Haaren per 1-1-2021. Haaren bij Oisterwijk, Esch bij Boxtel, Biezenmortel bij Udenhout/Tilburg en Helvoirt bij Vught. Daarbij staat het belang van de inwoners van Helvoirt en van Vught voorop. Uiteraard moet het haalbaar zijn en moet de opsplitsing van de gemeente Haaren zorgvuldig gebeuren.

Onlangs is D66 Vught in de Distelberg en de Margriet in gesprek geweest met bewoners. Daar hebben we vooral gehoord dat het belangrijk is om rekening te houden met de oriëntatie van de bewoners. Samengevat was de wens: respecteer de historische grenzen en voeg Helvoirt 100%  bij Vught. Dat vindt D66 een goed uitgangspunt bij het bepalen van de grens waarbij uiteraard gekeken moet worden naar individuele wensen van grensbewoners.

Dienstverlening zo snel mogelijk overnemen

Een ander belangrijk punt is de N65. Het zou D66 veel waard zijn als alles wat te maken heeft met de ombouw van de N65, voor Helvoirt is dat het kruispunt Torenstraat, Molenstraat, ambtelijk door Vught wordt overgenomen. Dat geldt ook voor de dienstverlening aan burgers. Zodra het kan al voor de definitieve samenvoeging dienstverlening overnemen: van afval ophalen tot WMO. D66 wil zo snel mogelijk aan de ontvlechting beginnen, zodat het voor iedereen een zachte landing wordt. Mede doordat de verwachting is dat een deel van het personeel de opsplitsing niet afwachten en zelf een andere baan zoekt. Dat moet voor D66 onderdeel zijn van het plan van aanpak.

D66 stemt dan ook in met het voorstel dat voorligt en benadrukt dat er zorgvuldig gewerkt gaat. We wensen daarbij dat de raden gezamenlijk gaan optrekken en er samen voor zorgen dat er voor de inwoners van de dorpen van de gemeente Haaren snel duidelijkheid komt over de uitvoering van de opsplitsing. D66 ziet dan ook graag de uitwerking van het proces en de momenten van invloed en besluitvorming tegemoet.

D66 in gesprek met bewoners van de Distelberg

D66 in gesprek met bewoners van de Margriet

D66 in gesprek met bewoners van de Margriet