Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 februari 2018

Deel 16 van reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: de veiligheidsregio

Gemeenschappelijke regelingen. Er zijn er steeds meer. Het gaat om zaken die, in groter dan lokaal verband, geregeld worden met een eigen bestuur. Dat klinkt in eerste instantie misschien best goed, alleen is de controleerbaarheid van deze organen ver te zoeken, net als het democratische gehalte ervan.

Henk Klösters van D66 Vught bezoekt vergaderingen van samenwerkingsverbanden waar Vught in zit. Ondanks de openbaarheid van de vergaderingen, komt er behalve D66-raadslid Henk meestal niemand op af. Henk doet verslag van vergaderingen van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN), de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de GGD. Ook dit keer zit hij weer eenzaam op de publieke tribune van een vergadering van de Veiligheidsregio.

Veiligheidsregio lijkt op omgevingsdienst

Ditmaal kwam het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord bij elkaar in ’s-Hertogenbosch op het kantoor van de veiligheidsregio. De voorzitter heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de burgemeester van Meijerstad, die voor het eerst aanwezig is. Ik zit achter zijn rug in een bijzaaltje dat grenst aan de vergaderzaal. Weggestopt kun je zeggen, men houdt duidelijk geen rekening op onverwacht bezoek. Afwezig zijn de vertegenwoordigers van justitie, defensie en waterschap, maar dat is meer regel dan uitzondering.

De toon

De verantwoordelijke medewerker van de meldkamer meldt dat tijdens de storm van januari de opschaling van de meldkamer goed gegaan is. Een geslaagde dag met veel meldingen met een optimale bezetting.

Naar aanleiding van de verslagen van het dagelijks bestuur wordt opgemerkt dat er nog steeds sprake is van veel pech met het computersysteem 2000. De burgemeester van Boekel brengt een verbeterpunt in: “Hebben we voldoende besef om meer gebruik te maken van de gemeenten en niet alleen te denken vanuit de veiligheidsregio”. Zo die zit, de toon is gezet, ik ben als raadslid bij de juiste bijeenkomst. Een andere aanwezige burgemeester vraagt of het wel nodig is dat de geplande bestuursconferentie in april twee dagen moet duren? Hij heeft er duidelijk geen zin in.

Tekort

Het belangrijkste agendapunt wordt het vaststellen van de beleidskaders voor 2019. Er is volgens het management een viertal problemen. Allereerst een gebrek aan uitvoeringscapaciteit, het niet kunnen bijblijven van ontwikkelingen, bedrijfskundige onvolwassenheid en als laatste punt wegvallende inkomsten dan wel stijgende kosten. Deze acute knelpunten worden voor 2018 gedekt uit de reserves van Brandweer Brabant-Noord. Maar voor 2019 en hierna, is hiervoor extra € 2.629.000,- ( €4,06 per inwoner). De Veiligheidsregio begint te lijken op de Omgevingsdienst en dat is geen compliment. Ook daar is een tekort vanwege een gebrekkige organisatie.

In gesprek

De onderbouwing ontbreekt waarom deze verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Onder aanvoering van onze burgemeester wordt een bres geschoten in dit voornemen. Met verve rebelleert hij tegen het voornemen nog meer geld weg te halen bij de deelnemende gemeentes zonder goede onderbouwing. Hij geeft aan dat hij de gemeenteraad , (dus ook aan mij,) niet kan uitleggen waar deze extra structurele bijdrage aanbesteed gaat worden. Als tegenargument wordt aangedragen dat onze veiligheidsregio de goedkoopste is in de verre omtrek. Niet zo’n sterk argument volgens mij, wat te denken van de problematiek van de grote steden?  De volgende vraag past helemaal in mijn straatje: “Wordt het niet hoog tijd om met de gemeenteraden in gesprek te gaan?” De burgemeester van Haaren helpt Vught een handje, heel mooi om dat mee te maken. En dan is er natuurlijk Boekel die de in het begin van de vergadering al aangaf dat de veiligheidsregio van de gemeenten is en niet andersom. Samenvattend de vergadering gaat niet zonder meer akkoord met dit voorstel.

Bestuursconferentie

Tot slot presenteert een ingehuurde procesbegeleider het programma voor de bestuursconferentie van 12 en 13 april. Ben ik blij geen burgemeester te zijn|: het was een rommelige, zeer academische inbreng van wat men kan verwachten. Niet echt uitdagend, daar heb je geen twee dagen voor nodig zoals al eerder een deelnemer aangaf.

Ben benieuwd wat de gemeenteraad van Vught binnenkort krijgt voorgeschoteld wat betreft het beleidsplan voor 2019!

Zie ook:
– Wet gemeenschappelijke regeling (Wikipedia)
– Deel 15 reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: Omgevingsdienst in nood (30-1-2018)
– Deel 14 reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: onvoldoende voor Veiligheidsregio (11-12-2017)
– Deel 13 reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen uitdagingen kersverse directeur odbn: (20-3-2017)
– Deel 12 van reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: boerenverstand bij de Veiligheidsregio (7-2-2017)
– Deel 11 van reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: Overgeslagen bij de OBDN (19-12-2016)
– Deel 10 van reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: Innovaties bij de GGD (24-10-2016)
– Deel 9 van reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: Nuttige informatie bij de veiligheidsregio (26-9-2016)
– Deel 8 van reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: Weg kwijt bij ODBN (11-7-2016)
– Deel 7 van reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: afkortingen bij de omgevingsdienst (3-5-2016)
– Deel 6 van reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: Don’ts bij omgevingsdienst (5-4-2016)
– Deel 5 van reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: de omgevingsdienst is niet populair (23-12-2015)
– Deel 4 van reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: de ODBN is niet populair (9-12-2015)
– Deel 3 van reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: de GGD (24-4-2015)
– Deel 2 van reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: de Veiligheidsregio: Broodjes vergadering Veiligheidsregio Brabant-Noord half uur eerder dan gepland (14-4-2015)
– Deel 1 van reeks bezoeken aan gemeenschappelijke regelingen: beschamende bijeenkomst Omgevingsdienst (17-2-2015)
– Weinig vertrouwen in toekomstplannen van de Omgevingsdienst (6-4-2015)

Reacties?
– fractie@d66vught.nl