Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 juni 2018

Veel lof voor Fons Potters bij zijn afscheid als wethouder

Fons Potters heeft afscheid genomen als wethouder van Vught. Dat deed hij in de laatste reguliere raadsvergadering. Hij oogstte veel lof voor zijn behaalde resultaten, zijn pragmatische manier van opereren, zijn collegialiteit en zijn humor.

Belangrijke resultaten geboekt

Burgemeester Roderick van de Mortel stond stil bij de belangrijke resultaten die geboekt zijn op het gebied van rijksinfrastructuur. “Maar dat geldt ook voor andere dossiers: of het nou cultuureducatie of de bibliotheek is, het waren dossiers die niet vooruit te branden waren.” Van de Mortel noemde Potters geen wethouder van lange betogen. “U bent ook niet van de oeverloze inhuur van externe adviesbureaus. U laat u adviseren, neemt een standpunt en pakt door en dankzij dat ferme beleid en die ferme doorpakkingskwaliteit die u hebt, zijn veel dossiers in een goed vaarwater terecht gekomen.”

Ook sprak Van de Mortel over Potters als een als een buitengewoon collegiaal bestuurder. “U was altijd beschikbaar, u was altijd bereid om iemand te vervangen, maar u was ook altijd bereid om met andere portefeuillehouders te sparren over hoe politiek en bestuurlijk zaken vlot te trekken waren en verder te brengen en daar danken we u als wethouder en collega zeer voor.” Van de Mortel zal zijn onvolprezen humor in de collegevergaderingen gaan missen. “Zelfs als het spannend was of als er eventjes een doorbraak nodig was, wist u met uw humor het ijs te breken en daar zijn we u erkentelijk en dankbaar voor.”

Flink doorgepakt in drie jaar tijd

Dianne Schellekens, fractievoorzitter van D66, noemde Potters iemand van het ‘niet lullen maar poetsen’. “Je hebt flink doorgepakt en er is veel gerealiseerd. Je denkt out of the box, je doet je werk met humor en bent scherp. Na 9 jaar met je te hebben samengewerkt weet ik als geen ander dat je constructief, collegiaal en met humor samenwerkt om mooi doelen voor Vught te realiseren.”

Humberto Tan

Potters zelf grapte dat hij zich de afgelopen maanden een soort Humberto Tan voelde. “Je weet dat het gaat stoppen, maar je gaat daardoor niet een versnelling naar beneden. Integendeel, juist de afgelopen maanden heb ik nog veel kunnen doen. Ik ben blij dat het me nog gelukt is om de staatssecretaris van infrastructuur Stientje van Veldhoven naar Vught te krijgen. Goed voor de inwoners, goed voor Vught.” Ook noemde hij de plannen voor de N65 waarin de laatste jaren veel verbeterd is. “Sterker nog, de hele verdieping is weer in beeld.”

Hij was nog graag doorgegaan, maar moet nu verplicht afkicken. “Ik vind het heel jammer dat het stopt, maar dat is nu eenmaal de politieke werkelijkheid. Maar ook als ik bij aanvang had geweten dat het maar voor 3 jaar was geweest, had ik het nog gedaan. Een geweldige ervaring die niet voor niets naar meer smaakte.”

Krappe arbeidsmarkt, kom maar op!

Potters bedankte de gemeenteraad, het college van B en W, het ambtelijk apparaat en de mensen van de afdeling van D66 Vught voor de fijne samenwerking. Potters blijft actief in de gemeenteraad. “Dus jullie zijn nog niet van me af. Maar dat is nadrukkelijk geen dreigement. Het is tijd voor nieuwe wegen. Ik zou zeggen: krappe arbeidsmarkt, kom maar op!”

Afscheidsborrel

Fons Potters was drie jaar lang wethouder van financiën, verkeer en vervoer, rijksinfra, openbare ruimte (riolering, groenvoorziening, infrastructuur), natuur en Milieu, afval, weg- en waterbeheer, onderwijs, kunst en cultuur. Op donderdag 21 juni is er van 17.00 tot 19.00 uur in het raadhuis een afscheidsborrel waarbij iedereen van harte welkom is.

Volledige speech burgemeester Roderick van de Mortel:

Het is heel bijzonder dat u er heel bewust en willens en wetens voor heeft gekozen om vanavond afscheid te nemen en niet morgen. U wilt dat morgen de aandacht uitgaat naar de inhoud van het nieuwe bestuursakkoord en de te benoemen wethouders.

Dat zegt ook iets over uw bestuursstijl. U hebt de afgelopen drie jaar altijd het algemeen belang en anderen voorop gesteld en nooit uzelf en daar waardeer ik u en prijs ik u om. U bent op 28 april 2010 raadslid geworden en we hebben u in die vijf jaar leren kennen als een raadslid dat als een bok op de haverkist zat en het college het vuur aan de schenen legde. Groot was dan ook, hoe zal ik het eens tactisch omschrijven, de nieuwsgierigheid over hoe u vanaf juli 2015 het wethouderschap zou gaan invullen.

We hebben een totale metamorfose gezien, meneer Potters. Van de gedreven roerganger van uw partij D66 bent u een gedegen bestuurder geworden. Niet alleen qua stijl en inhoud, maar zeker ook qua uiterlijk. Er zijn her en der wat weddenschappen verloren of ik u al dan niet in een pak met das zou krijgen, maar het is mij gelukt. En we zijn nog veel benieuwder naar de metamorfose van uw opvolger.

Men zegt wel eens: in het diepe leert men zwemmen en u bent onmiddellijk in het diepe gegooid. Er zaten belangrijke en grote dossiers in uw portefeuille. Er was geen tijd om in te werken en er was geen tijd om uw metier eigen te maken. U moest meteen aan de gang en dat heeft u met verve gedaan, en met belangrijke resultaten. Als ik alleen al kijk naar de infrastructuur: het onderwerp trillingen en geluid was toen ook al actueel. Alle andere partners wilden de bedragen tegen trillingen en geluid schrappen en u hebt gevochten als een leeuw. U hebt het uiteindelijk toen verloren, maar godzijdank heeft u wel consequent in de notulen laten opnemen dat de gemeente Vught tegen het schrappen van de middelen was. Dat is nu de haak op basis waarvan wij het gesprek met staatssecretaris Van Veldhoven aan kunnen gaan om alsnog middelen vrij te krijgen voor dit belangrijke vraagstuk dat veel burgers van Vught bezighoudt. U hebt toen de tegenwoordigheid van geest gehad om de bodem daarvoor gereed te maken, dus een groot compliment daarvoor.

Maar dat geldt ook voor andere dossiers: of het nou cultuureducatie of de bibliotheek is, het lijkt allemaal alweer eeuwen geleden maar het waren dossiers die niet vooruit te branden waren. U bent geen wethouder van lange betogen, u bent geen wethouder van oeverloze inhuur van externe adviesbureaus. U laat u adviseren, neemt een standpunt en pakt door en dankzij dat ferme beleid en die ferme doorpakkingskwaliteit die u hebt zijn al die dossiers die ik net noemde in een goed vaarwater terecht gekomen.

We kennen u als pragmatisch, doorpakken en als u klaar bent met iemand bent u ook echt klaar met iemand komt iemand niet meer bij u aan tafel, dus u was iemand van duidelijke signalen.

Als ik namens het hele college mag spreken, hebben we u ervaren als een buitengewoon collegiaal bestuurder. U was altijd beschikbaar, u was altijd bereid om iemand te vervangen, maar u was ook altijd bereid om met andere portefeuillehouders te sparren over hoe politiek en bestuurlijk zaken vlot te trekken waren en verder te brengen en daar danken we u als wethouder en collega zeer voor.

De wijze waarin u uzelf ook kwetsbaar op durfde te stellen in de dossiers bleek ook in het afvaldossier toen u zich als een van de 100 deelnemers opwierp om zoveel mogelijk afval te scheiden en ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk in de grijze bak terecht kwam. Dat is gelukt, maar het had natuurlijk ook helemaal kunnen mislukken, maar het zegt iets over u als bestuurder dat u zei ik doe gewoon zelf mee, ik stel me kwetsbaar op, want ik vind het onderwerp belangrijk genoeg om daadwerkelijk te laten slagen, dus ook daar hulde voor.

En tot slot voordat ik afsluit: uw onvolprezen humor. Vaak met een vilein randje, maar dat is wat ik persoonlijk zelf wel graag mag. Dat zal ik ontzettend gaan missen. U wist toch altijd als het spannend was of als er eventjes een doorbraak nodig was, wist u dat met uw humor in ieder geval in het college te brengen en daar zijn we u erkentelijk en dankbaar voor.

Graag zou ik ook Astrid, Marijn, Olivia en Victor heel hartelijk willen bedanken voor het feit dat we u als bestuurder zo lang hebben mogen lenen, want ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, een raadslidmaatschap kost ontzettend veel tijd, maar een wethouderschap kost pas echt veel tijd en dat kan alleen als de achterban dat ten volle steunt en ik heb het idee dat dat bij u altijd het geval is geweest. Na de vergadering overhandig ik graag nog een envelop met een bon om eens samen lekker uit eten te gaan om te genieten van de zware bestuurlijke last die in ieder geval voorlopig van jullie schouder afvalt.

En misschien was het wel symbolisch dat afgelopen weekend u eindelijk van uw niersteen verlost bent, heeft hij gisteren in vertrouwen in het college gemeld, misschien staat het er wel symbolisch voor dat we u alle goeds toewensen, in een goede gezondheid met uw hele gezin en geniet in ieder geval een paar weken van de rust en ongetwijfeld zien we u hierna in een andere hoedanigheid terug. Dank voor u inzet namens ons allen en het gaat u goed.

 

Volledige speech D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens:

Jij en ik horen bij de groep D66’ers die elkaar opzocht in 2009 omdat we vonden dat D66 thuishoort in de Vughtse raad. En met succes, ondertussen de tweede afdeling van Brabant. In 2014 begonnen we aan de tweede coalitieperiode met Wilbert Seuren als wethouder. Hij werd in 2015 wethouder in Eindhoven en jij volgde hem op.

Het was een dappere stap om tijdens de lopende periode van fractievoorzitter wethouder te worden. Je nam de stevige portefeuille over, waaronder de pittige onderwerpen van de spoorverdieping en de N65.

Je bent van het ‘niet lullen maar poetsen’. Je hebt flink doorgepakt en er is veel gerealiseerd. Koud aan de slag gingen de plannen voor de aanpak van de N65 van tafel. Je moest flink aan de bak om met de stuurgroep N65 met een nieuw plan te komen. Je kreeg het voor elkaar. De bal ligt nu voor open doel: het nieuwe college hoeft die enkel in te schieten: de keuzen voor een ongelijkvloerse kruising bij de Boslaan en een halfverdiepte N65 worden deze maand afgetikt in de stuurgroep.

Ook was je voortdurend bezig om de belangen van Vught zo goed mogelijk te dienen in het kader van de spoorverdieping. Een ondankbaar dossier, Vught-overstijgend, Vught heeft niet om het goederenvervoer gevraagd maar staat wel mede aan de lat om de gevolgen voor haar inwoners zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

De fractie van D66 Vught bracht de problematiek onder de aandacht van staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Je kreeg het vervolgens voor elkaar dat ze een bezoek bracht aan Vught en in gesprek ging met de bewoners van de spoorzone. Dat ze de problematiek in Vught gehoord en gezien heeft is wel duidelijk uit haar toezeggingen.

Het afvalbeleid is verder aangescherpt en het restafval neemt verder af. Bij de herziening werd een vernieuwende vorm van burgerparticipatie toegepast: 100 inwoners werden random uitgenodigd om mee te denken. Er verschenen zonnepanelen op de brandweerkazerne en binnenkort op de Martinihal en de Elzenburghal. Je hebt heel wat pittige thema’s opgepakt en ook doorgepakt. Zodat zaken in beweging kwamen en er oplossingen komen. Zoals in het dossier van de bouw van basisschool De Avonturier.

Je denkt out of the box. De regel dat bij een bouwplan 10% voor duurzaamheid wordt gegeven mits in 10 jaar terugbetaald is hier een voorbeeld van. Ik bespaar jullie de rest van de behaalde successen omwille van de tijd. De fractie van D66 zijn zeer tevreden over de resultaten die jij als wethouder in de afgelopen 3 jaar voor Vught hebt gehaald.

Je doet je werk met humor en bent scherp. Je houdt van doorpakken en daardoor lijkt het soms dat je te kort door de bocht komt. Ik heb veel bewondering hoe je alles weet te volgen en je dossiers goed kent. Je bent een realist, je doet er alles aan om zaken voor elkaar te krijgen zoals dat het beste is voor Vught. Zit het er niet in, dan ben je weer die realist die overgaat naar de volgende uitdaging. Je bent eerlijk, integer en houdt van heldere taal: ‘nee’ is ook een antwoord.

In de afgelopen jaren hebben we ook genoten van je non-verbale communicatie. Als je het ergens niet mee eens bent is dat duidelijk zichtbaar. Sommige mensen storen zich hieraan maar het hoort bij je, bij je eerlijkheid en helderheid. Zo weet je bij jou waar je aan toe bent; je stopt je mening niet onder stoelen of banken.

Je bent 100% Vught, met hart en ziel. Na 9 jaar met je te hebben samengewerkt weet ik als geen ander dat je constructief, collegiaal en met humor samenwerkt om mooi doelen voor Vught te realiseren. Wij zijn heel erg blij dat je in de fractie van D66 blijft en je schouders blijft zetten. Later deze maand staat de afdeling tijdens de afdelingsvergadering nog stil bij de rolwisseling.

Onze lovende woorden heeft de fractie omgezet in daden, zoals dat ook bij jou past. We reiken je een unieke, 3d geprinte groene waarderingspenning uit. Deze penning staat niet alleen voor onze waardering, maar ook voor gaan voor vernieuwing, je elan en je vlijmscherpe bestuurlijke kwaliteiten.
Draag hem vol trots, je hebt hem verdiend.

Fons, ontzettend bedankt! En tot morgen naast me in de raad.

 

Volledige speech van scheidend wethouder Fons Potters:

Het is een bekend woordgrapje, een belegen woordgrapje en vast ook al eens gemaakt door een voorganger in dit raadhuis: wethouder zijn is een hondenbaan, maar wel de mooiste hondenbaan van de wereld. 

Maar zo treffend vind ik hem niet. Het is iedere dag van de week prachtig werk dat ik dan ook drie jaar lang met heel veel plezier gedaan heb. En nee, dat is niet alleen hosanna, dat is soms ook gedoe, maar besturen is kiezen in schaarste. Met een gemeentelijke geldboom in het Reeburgpark was het allemaal een stuk makkelijker geweest, maar of het dan een interessantere functie was geweest, is nog maar de vraag.

De afgelopen maanden voelde ik me een soort Humberto Tan. Je weet dat het gaat stoppen, maar je doet daardoor niet een versnelling naar beneden. Integendeel, juist de afgelopen maanden heb ik nog veel kunnen doen. Ik ben blij dat het me nog gelukt is om de staatssecretaris van infrastructuur Stientje van Veldhoven naar Vught te krijgen. Goed voor de inwoners, goed voor Vught. Haar toezegging dat ze zich gaat inzetten dat de treinen hier langzamer gaan rijden, zeker in de nacht, is een mooi begin. Een begin voor een aanvaardbare oplossing. Minstens zo belangrijk is dat ze heeft toegezegd dat ze met Vught om de tafel wil blijven om te bekijken welke extra maatregelen noodzakelijk zijn. Want dat ze noodzakelijk zijn, heeft ze nu zelf gezien.

En dan de N65. Ook een dossier dat ik met genoegen achterlaat. Eerlijk is eerlijk, drie jaar terug toen ik hier aantrad, lag er een draak van een voorstel. Weet u het nog, een soort zevenheuvelenweg-oplossing. Mede door de dekking van de coalitie is het gelukt om er iets fatsoenlijks uit te slepen. Dat dit nieuwe plan erdoor gekomen is, was toch wel een van de hoogtepunten. 

En recent is uitgekomen wat we allemaal al jarenlang dachten. De ombouw van de N65 kon nooit zo duur zijn. En dus komt de goede oplossing nu wel heel dichtbij. Een verdiepte kruising Boslaan-Vijverbosweg en een verdiepte kruising in Helvoirt liggen in het verschiet. En zelfs een verdiepte ligging komt in beeld, al moeten we daar wellicht wat geld bij leggen. 

Helaas maak ik het niet meer mee om daar later deze maand de finale klap op te geven. Nee, dan had de nieuwe coalitie nog wat langer moeten onderhandelen. En nog langer, liever niet nee, het duurde al zo lang, dus mijn opvolger kan op het schild gehesen worden voor deze mooie optimalisatie van de N65.

Een ander dossier dat wat minder sexy is om goed achter te laten is De Speeldoos. U krijgt daar vandaag of morgen nog de laatste stand van zaken over, zodat de nieuwe coalitie ermee door kan. Niet weer het hele proces beginnen zoals de afgelopen 15 jaar bij elke aanvang van een nieuw college gebruikelijk was, nee, alles ligt klip en klaar voor het volgende college.  

Ik heb me met dat dossier bij sommige mensen misschien niet altijd even populair gemaakt, maar we hebben als gemeentebestuur en u als gemeenteraad als subsidiegever gewoon recht op openheid en transparantie, hoe goed en waardevol een organisatie ook is. Die geldboom in het Reeburgpark staat er nu eenmaal niet, dus dient gemeenschapsgeld transparant en helder besteed te worden. 

Een ander belegen grapje: er zijn twee leuke dagen aan het wethouderschap: de eerste en de laatste. De eerste dag deed me eerlijk gezegd niet zoveel, al die dagen erna wel. En nu dus de laatste dag. Dat zou dus een mooie moeten zijn. Da’s niet zo. Ik vind het heel jammer dat het stopt, want ik was nog heel graag doorgegaan, maar dat is nu eenmaal de politieke werkelijkheid. Maar ook als ik bij aanvang had geweten dat het maar voor 3 jaar was geweest, had ik het nog gedaan. Een geweldige ervaring die niet voor niets naar meer smaakte. 

Het wordt nu even afkicken. Letterlijk afkicken, hoorde ik vorige week op een bijeenkomst van de wethoudersvereniging, speciaal voor vertrekkende wethouders. Daar werd zelfs een hele biologische analyse op het lichaam van een wethouder losgelaten. Vanwege de doorlopende drukte zou je namelijk veel endorfine aanmaken en dat moet uit je lijf. Op zich wel een zinnige theorie, want nu is me duidelijk hoe ik in godsnaam ooit de marathon van Eindhoven heb uit kunnen lopen. Niet vanwege het trainen, maar gewoon dus door mijn werk te doen, de endorfine deed de rest.

Ik wil de huidige en vooral de vorige gemeenteraad danken voor de prima samenwerking en de voormalige coalitiepartners in het bijzonder.

Dank aan de collega-wethouders, de burgemeester en de gemeentesecretaris voor de collegiale sfeer, de leerzame periode en soms toch wel moeilijke besluiten, maar waar we kwamen er  altijd uit

Ook dank aan het ambtelijk apparaat. We kunnen er in Vught blij zijn met veel goede betrokken mensen. Niet allemaal hoor, maar de rol van de ambtenaar is soms wat ondergewaardeerd.

En natuurlijk veel dank aan de fractie en de rest van D66 Vught, met name Gemma, Joris, Dion, Bjorn, Riet en Pieter. Ik heb me altijd erg gesteund gevoeld. Mijn speciale dank gaat uit naar Dianne Schellekens voor alle steun en flexibiliteit. Vlak voor het verkiezingsdebat over de rijksinfra kroop ik van de pijn over de grond vanwege een niersteen. Zij was zo flexibel om direct in te vallen terwijl ik naar het ziekenhuis werd gereden. Ook andere debatten erna was het niet allemaal even pijnloos en stond zij altijd standbye.

Het goede nieuws is trouwens dat de niersteen er afgelopen weekend uit gekomen is. Dianne, wil je even naar voren komen, want als dank wil ik die niersteen graag aan jou overhandigen.

Nee hoor, ik hou ’m lekker zelf. Ik kijk ernaar uit om met haar en de rest van de fractie en steunfractie vanuit de gemeenteraad zo veel mogelijk van het programma van D66 te realiseren.

Dus jullie zijn nog niet van me af. Maar dat was nadrukkelijk geen dreigement.

Nu ook tijd voor nieuwe wegen. Ik zou zeggen: krappe arbeidsmarkt, kom maar op!