Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 augustus 2018

D66 wil opheldering over onwenselijke bouw van 20 appartementen bij het Reeburgpark

D66 in Vught wil opheldering over een plan om een deel van park Reeburg te bebouwen. Het gaat om 20 appartementen achter het rijksmonument Roucouleur aan de Glorieuxlaan.

Reinier van Arkel verkocht Roucouleur vorig jaar voor 2,3 miljoen euro aan keukenfabrikant Ben Mandemakers. Het lijkt erop dat het prachtige gebouw vooral gekocht is voor de bouw van huizen in de achtertuin, want met het rijksmonument zelf is nog niets gedaan.

Groen licht van college om plannen te ontwikkelen

Omwonenden zijn onlangs op de hoogte gebracht van de ontwikkelplannen. In de laatste commissievergadering voor de zomervakantie vroeg D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens nog naar de stand van zaken. Bij monde van wethouder Pennings (Gemeentebelangen) antwoordde het college dat er over het terrein nu niets vastligt en dat Mandemakers als eigenaar vrij is om plannen te maken. Volgens D66 is het precies andersom: er ligt nu vast dat het niet bebouwd mag worden en Mandemakers wil dat de gemeente dat wel mogelijk gaat maken.

Aangezien het niet waarschijnlijk is dat iemand een plan gaat ontwikkelen dat bij voorbaat kansloos is, wil D66 weten wat het college tot dusver allemaal heeft toegezegd in de planontwikkeling, hoeveel tijd de gemeente in de plannen steekt en wat de laatste stand van zaken is. Dat de gemeente erin mee gaat is duidelijk nu het project ook al op de gemeentelijke lijst met ontwikkellocaties terecht is gekomen.

D66 vindt het een onbegrijpelijke en onwenselijke ontwikkeling

D66 vindt de planontwikkeling in park Reeburg onbegrijpelijk en onwenselijk. Een appartementencomplex hoort helemaal niet thuis in of aan het park. Nut en noodzaak van de plannen zijn op geen enkele wijze aangetoond. D66 ziet liever dat de prioriteit gelegd wordt op het opknappen van het rijksmonument in plaats van de ontwikkelplannen eromheen.

D66 zou graag zien dat de raad een principe-uitspraak doet voor de ontwikkeling voordat er verdere plannen gemaakt worden. Formeel mag de raad pas aan het einde van de rit wat zeggen over de ontwikkeling bij de behandeling van het gewijzigde bestemmingsplan. Als het plan dan van tafel gaat, zijn er onnodig veel ambtelijke uren gestoken in een onwenselijk plan.

Zie ook:
de ingediende vragen van D66
artikelen uit het Brabants Dagblad over Roucouleur

Zie ook:
de ingediende vragen van D66
artikelen uit het Brabants Dagblad over Roucouleur