Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 september 2018

D66 agendeert plannen Maurickplein in commissie

D66 heeft voor de Commissie Ruimte van komende donderdag de herinrichting van het Maurickplein geagendeerd. Het Maurickplein gaat volledig op de schop. Het plein wordt een evenemententerrein, onder andere voor de jaarlijkse ijsbaan. Het verkeer (auto en fiets) gaat er helemaal anders rijden. Voor het realiseren van dit ingrijpende plan worden acht bomen omgekapt, waaronder een monumentale beuk.

Kap monumentale beuk niet heroverwogen

Door de kap van de monumentale beuk zijn de gemoederen hoog oplopen. D66 heeft de ontwikkelingen rondom de procedure nauwlettend gevolgd. Eerder stelden we al vragen over de hoop die de verantwoordelijk wethouder had gegeven aan de organisatie Boom en Bosch. De indruk werd gewekt dat met het laten maken van een zogenoemde boom-effect-analyse de kap heroverwogen zou worden. Dat was helemaal niet het geval. De analyse werd alleen gemaakt omdat die nodig was bij een eventuele rechtszaak tegen de kap van de boom, zo bleek ook bij de behandeling van de bezwaren tegen de kap in de Commissie van Beroep en Bezwaar.

Totaalplan Maurickplein niet in de gemeenteraad behandeld

Bij de beoordeling van al die bezwaren werd steeds bekeken of het college de kap in het totaalplan wel goed heeft afgewogen. D66 twijfelt niet aan een goede afweging binnen het college. Echter, het ingrijpende totaalplan is in de gemeenteraad helemaal niet behandeld. D66 wil dat bij dergelijke grote ontwikkelingen binnen het centrum (zoals het creëren van een evenemententerrein voor de ijsbaan) de gemeenteraad geconsulteerd wordt. Dit gaat namelijk wel wat verder dan het vervangen van een riolering. De gemeenteraad wordt nu gepasseerd. Dat is jammer, omdat er binnen de gemeenteraad mogelijk goede andere of aanvullende ideeën zijn. Bovendien zou het goed zijn dat de gemeenteraad eventuele bezwaren of goede ideeën van omwonenden of andere belanghebbenden zou kunnen aanhoren. Pas dan kan de gemeenteraad zich zelf een oordeel gunnen of het college alle belangen goed heeft afgewogen.

De commissievergadering wordt gehouden op donderdag 27 september in het raadhuis van Vught. Deze is uiteraard openbaar en betrokkenen mogen er ook inspreken.