Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 oktober 2018

D66-voorstel aangenomen: in de toekomst bouwplicht bij kavelsplitsing

Wie in de toekomst zijn kavel wil splitsen om er een of meerdere extra woningen te bouwen, moet die woning(en) dan ook binnen een bepaalde termijn echt bouwen. Er komt nieuw beleid waarin aan kavelsplitsing een bouwplicht wordt gekoppeld. Een D66-voorstel met die strekking werd in de laatste raadsvergadering unaniem aangenomen.

Het voorstel werd gedaan bij de behandeling van een kavelsplitsing aan de Vijverbosweg. D66 ging daarmee akkoord, want D66 was al voorstander van kavelsplitsing. De vraag naar gronden om te bouwen is groot. Als dat kan binnen de bebouwde kom op een groot perceel en het tast de leefomgeving niet aan, dan geeft D66 graag groen licht. Ook bij dit plan was daar uitvoerig naar gekeken. Het is een landschappelijk goede inpassing van extra woningen. De bestemming ‘groen en park’ is goed vastgelegd, waardoor het groene karakter van deze omgeving behouden blijft.

Kavelsplitsing oké, maar onbebouwd laten nee

De vraag is alleen of er wel gebouwd gaat worden. Dat ligt nergens vast. Op landgoed Jagersbosch, dus tussen N65, Martinilaan, Jagersboschlaan en Vijverbosweg, liggen al veel kavels die ooit gesplitst werden, maar nooit bebouwd zijn. Dus: wel een bouwtitel, maar geen bebouwing. Dat vindt D66 vreemd. Het is meer dan logisch dat je van de aanvrager die een kavel wil splitsen ook  verlangd dat er gebouwd gaat worden. “Vergelijk het met een bouwvergunning; die is ook niet eeuwig geldig, maar verloopt na een tijd”, aldus D66-raadslid Fons Potters. “Nou kun je moeilijk een kavelsplitsing na een bepaalde tijd ongedaan maken als de gesplitste kavel niet bebouwd is, maar wat je wel kunt doen is een bouwplicht opleggen. Het aantal vrije bouwtitels is schaars. Laten we ze dan dus vooral inzetten in het algemeen belang: het realiseren van meer woningen in Vught en niet als een soort spaarpot van de eigenaar.”

De D66-motie werd ingediend samen met VVD en CDA. Ook de andere partijen in de raad stemden ermee in.

Het perceel aan de Vijverbosweg dat nu verdeeld is in 3 kavels. Maar er wordt nog maar op één kavel gebouwd.

Zie ook:
De ingediende motie (voorstel)