Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 oktober 2018

Geen steun voor D66-voorstel voor laatste poging om beuk Maurickplein te behouden

*** UPDATE ***
De rechter heeft 30 oktober bepaald dat de beuk niet gekapt mag worden.

 

Het is D66 niet gelukt om steun te krijgen voor een voorstel om een laatste poging te doen om de monumentale beuk te kunnen behouden op het Maurickplein. Tijdens de commissievergadering, waar D66 de hele reconstructie van het Maurickplein agendeerde, bleek dat het plan van de Natuur- en Milieugroep Vught waarmee de beuk behouden kon worden, werd onderschreven door twee gerenommeerde boomexperts. D66 pleitte in de laatste gemeenteraadsvergadering er dan ook voor dat dit plan nogmaals op uitvoerbaarheid getoetst zou worden.

Alle argumenten voor de kap van de beuk zijn verdwenen

Opnieuw discussie in de commissie over het Maurickplein werd door verschillende partijen als onzinnig bestempeld. “Maar wij vonden het allesbehalve een onzinnige discussie”, zei D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens in de raadsvergadering. Zo bleek dat het Maurickplein niet voor evenementen op de schop hoeft. De suggestie dat de ijsbaan ernaartoe kan verhuizen, was voorbarig. Volgens mevrouw van de Water is het plein voor de ijsbaan te klein is en het daar dus niet voor veranderd hoeft te worden.

Hele reconstructie Maurickplein kan doorgaan met het alternatieve plan

Nog interessanter vond D66 de heldere uitleg van de Natuur- en Milieugroep Vught. Dat ze een alternatief plan hadden (de nieuwe weg tussen de boom en de geluidswal) was al bekend. Volgens de gemeente kan dat plan niet. Maar recent is gebleken dat de Natuur- en Milieugroep Vught het plan heeft laten beoordelen door twee gerenommeerde boombedrijven die het uitvoerbaar achtten. “Kortweg, wat zou behoud van de monumentale boom nog in de weg staan”, vroeg Schellekens aan de andere gemeenteraadsleden. “Ook het aanleggen van een ringstructuur kan gewoon doorgaan in het alternatieve plan, dus ook dat argument voor kap vervalt.”

Onderzoeken alternatieve plan levert geen vertraging op

D66 wilde dan ook graag dat het plan van de Natuur- en Milieugroep op zijn uitvoerbaarheid beoordeeld zou worden en vroeg steun voor een motie hierover. Dat hoeft de tijdsplanning niet in gevaar te brengen, omdat er toch nog een rechtszaak loopt tegen de kap van de boom. “Want als het alternatieve plan kan, kan het argument ‘het kan niet’ natuurlijk niet langer gebruikt worden”, aldus Schellekens. “Kortom, we kunnen nu geen enkel argument meer bedenken waarom we het plan van de Natuur- en Milieugroep Vught ter zijde zouden leggen.”

Het college had geen zin in de motie. Wethouder Van de Ven bleef volhouden dat het plan van de Natuur- en Milieugroep Vught niet kan terwijl het in een zogenoemde boom-effect-analyse die onlangs gemaakt is onder voorwaarden wel mogelijk blijkt. Daarmee legde hij de expertise van gerenommeerde boomexperts als Pius Floris helaas ter zijde.

Geen meerderheid voor onderzoek

Alleen het CDA steunde het voorstel. PvdA-GroenLinks zei tegen de kap te zijn, maar zocht allerlei argumenten om toch tegen het voorstel van D66 te zijn. Zo wil de partij eerst de uitspraak van de rechter afwachten en zich als fractie niet uitspreken voor een nieuw onderzoek. Bij hen geen politieke wil om de boom te behouden. Gemeentebelangen kwam niet verder dan het argument dat D66 in de vorige coalitie zat. Dat alle argumenten voor vasthouden aan de kap van de beuk in de laatste maanden weggevallen zijn, deed voor de partij niet ter zake.

 

Zie ook:
Het ingediende D66-voorstel
– D66 agendeert plannen Maurickplein in commissie (24-9-2018)