Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 november 2018

D66 wil dat 270 in Vught gekapte bomen alsnog in Vught herplant worden

Voor het aanleggen van een waterkering die ons beschermt tegen hoog water moeten maar liefst 270 bomen gekapt worden. De waterkering Esschestroom-Beukenhorst moet ons beschermen bij extreem hoog water. En het lijkt heel logisch om die 270 om te hakken bomen elders in Vught te compenseren. Maar nee, het waterschap gaat deze 40 kilometer van Vught, in De Kempen herplanten.

“Dat is ver weg, maar bovenal onlogisch”, stelde D66-raadslid Fons Potters. “Als de gemeente herplantplicht oplegt in Vught, dient die ook in Vught gedaan te worden en dan mag je ook niet uitwijken naar Reusel.” D66 vindt dat de 270 bomen in Vught herplant moeten worden. Dat is geen verplichting van de provincie, de gemeente moet de herplantplicht binnen de eigen grenzen willen uitvoeren, maar die wil is nooit kenbaar gemaakt.

D66 diende daarom samen met de VVD een voorstel in waarin het college van B en W verzocht werd om het gesprek met het waterschap aan te gaan om de gekapte bomen in de gemeente Vught te compenseren. Uit antwoorden op technische vragen bleek namelijk dat Vught dit niet eens besproken had met het waterschap. Toch was er volgens wethouder Peter Pennings (Gemeentebelangen) geen plek in Vught te vinden voor de herplant.

Om in de toekomst mogelijk te maken gekapt bos uit het werkgebied van het waterschap in Vught te compenseren, werd het voorstel aangepast. Alle andere partijen in de gemeenteraad stemden ermee in. Mogelijk zijn er initiatieven in Vught voor een levensbos of voedselbos. Met steun van het waterschap zouden deze in de toekomst in Vught (of Helvoirt) gerealiseerd kunnen worden.

Zie ook:
het aangenomen voorstel