Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 november 2018

D66 wil hogere vaccinatiegraad in Vught, maar voorstel daarover haalt het niet

Een voorstel van D66 om te proberen de vaccinatiegraad in Vught te verhogen, heeft het niet gehaald. D66 stelde voor om in overleg met GGD, uitvoeringsinstanties en lokale zorgprofessionals uit de geboorte- en jeugdzorg een plan de campagne op te stellen. Het doel hiervan is effectieve (individuele) voorlichting te geven om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te houden. Ook in Vught daalt de vaccinatiegraad al 12 jaar. Voor D66 staat preventie op één, voorkomen is beter dan genezen. Daarom wil D66 de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk hebben. Wethouder Saskia Heijboer las het voorstel helaas als kritiek op de GGD en vond de motie overbodig.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor uitvoering rijksvaccinatieprogramma

De uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma wordt per 1 januari 2019 gedecentraliseerd naar de gemeenten. Vanaf die datum is het verankerd in de Wet Publieke Gezondheid. Daarmee gaat naast het toedienen van de vaccinaties ook de individuele communicatie en voorlichting over het rijksvaccinatieprogramma onder bevoegdheid van de gemeente Vught vallen. Een kans, vindt D66. De gemeente heeft deze verantwoordelijkheid heeft gedelegeerd aan de GGD, maar kan natuurlijk gewoon sturen op extra voorlichting van de GGD.

Vaccinatiegraat daalt al 12 jaar in Vught

In Vught is de vaccinatiegraad de afgelopen 12 jaar helaas alleen maar is gedaald. De groep kinderen die helemaal niet wordt gevaccineerd het afgelopen jaar is zelfs verdubbeld. In Vught dreigt de  groep kinderen die het volledige vaccin tegen HPV krijgen (tegen o.a. baarmoederhalskanker) doorlopen onder de 50% dreigt te zakken. Dat is weliswaar nog steeds boven het gemiddelde van Nederland, maar daarom niet minder urgent. Kritische ouders zijn steeds vaker argwanend over informatie vanuit het RIVM en andere overheidsorganisaties. Voorlichting vanuit zorgprofessionals zoals verloskundigen, kraamverzorgenden en (jeugd)artsen is naar verwachting effectiever. Daarom vroeg D66 in het voorstel om in overleg met hen extra aandacht te besteden aan vaccineren.

Daling is een serieus probleem

Dat de daling een serieus probleem is, bleek vandaag uit berichten in onder andere het Brabants Dagblad. Er komt een landelijk offensief om de vaccinatiegraad te verhogen. Professionals moeten mensen gaan aanspreken die geen of niet alle vaccinaties voor hun kinderen willen. Precies wat D66 in het voorstel beoogde.

Wethouder Saskia Heijboer reageerde op het voorstel als een wesp gestoken. Ze las het zo dat er helemaal niets zou deugen in Vught, wat totaal de strekking niet was van het voorstel. Ondanks een toelichting van D66-raadslid Gemma Wiegant trok ze de cijfers in twijfel en noemde ze het paniekzaaierij. De cijfers komen juist van de eerder genoemde instanties, zoals de GGD. “Een ongekend felle en onnodige reactie op een constructief voorstel”, aldus Wiegant. Vught zou volgens de wethouder goed bezig zijn en omdat Vught boven het landelijk gemiddelde zit en ze adviseerde de coalitiepartijen tegen te stemmen. De enige toezegging die gedaan werd is dat de gemeente Vught misschien iets in het Klaverblad gaat zetten over vaccinatie van meisjes tegen baarmoederhalskanker. “Zeer teleurstellend, want meisjes van rond de 14 jaar lezen het Klaverblad hoogstwaarschijnlijk niet”, aldus Wiegant.

Coalitie ‘vertrouwt het college’ en stemt het voorstel weg

De VVD volgde de eigen wethouder en deed er nog een schepje bovenop. De VVD noemde de motie zelfs ‘klinkklare onzin’. Van die stelling is na het nieuwsbericht van vandaag in de media helemaal niets meer over. PvdA-GL steunde de motie ook niet, omdat cijfers aantonen dat Vught boven het landelijke gemiddelde zit. Dat klopt, maar dat daardoor het voorstel daardoor overbodig is, is vreemd. De afgelopen 12 jaar daalde de vaccinatiegraad namelijk in Vught. Gemeentebelangen had geen eigen afweging. De partij gaf bij dit voorstel aan ‘het college te vertrouwen’. Het CDA diende het voorstel mee in en steunde het dus wel. Ook de SP was vóór.