Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 november 2018

Nieuwbouwplan Zwaluw VFC verdient nadere uitwerking

Het nieuwbouwplan van Zwaluw VFC verdient een nadere uitwerking. Het plan van de grootste voetbalclub van Vught omvat duurzame nieuwbouw van de kleedkamers en de bouw van een nieuwe kantine, alles onder een dak. De club vraagt daarvoor 1,5 miljoen euro van de gemeente en legt zelf 1 miljoen op tafel (deels een lening). Voor dat geld is de club volledig geprivatiseerd en betaalt de gemeente niet langer de jaarlijkse onderhoudskosten en hoeft er niet meer afgeschreven te worden op de kleedkamers. “Met dit plan kan Zwaluw weer een van de visitekaartjes van Vught worden”, aldus D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens in de commissievergadering waarin het plan werd behandeld. “Zwaluw VFC is een club om trots op te zijn, belangrijk voor de Vughtse samenleving en midden in de Vughtse samenleving. Actief voor alle doelgroepen en leeftijden. Zij zijn een van de drie belangrijkste sportclubs van Vught en de vele leden hebben recht op een goede accommodatie.”

D66 stond zeer kritisch ten opzichte van de eerste presentatie van Zwaluw in het najaar 2017. D66 vond het een megalomaan plan. D66 schrok ook van de uitspraak van een van de kartrekkers van het project om het hele terrein voor 1 euro te verkopen en dan zou Zwaluw er wel iets moois van maken. Sommige partijen vonden dat wel grappig, maar voor D66 was dat onbespreekbaar. De raad vroeg na de presentie aan Zwaluw om het plan verder uit te werken met de opdracht om het compacter te maken en het beter te onderbouwen.

Nieuw plan van Zwaluw past wel binnen de opdracht van de raad

“We zijn het bestuur van Zwaluw erkentelijk dat er goed geluisterd is naar deze kritiek en alle kanttekeningen die geplaatst werden door de verschillende fracties”, aldus Schellekens. “Er ligt nu een passend, compact, solide en bovenal duurzaam plan dat voldoet aan wat de groeiende vereniging nodig heeft voor de toekomst. Groei van leden, het hoofd bieden aan meer vrouwelijke leden en meer culturen vraagt wat van de vereniging. Het plan is gemaakt met respect voor wat jong tot oud nodig heeft om het goed te hebben bij Zwaluw VFC. Een degelijk zeer goed plan dat verdient om verder uit te werken. En we delen de opvatting, die kleedkamers, dat kan echt niet meer.”

Zwaluw wil zelf ook fors meebetalen

Zwaluw maakt nu ook duidelijk dat ze zelf een flinke investering wil doen en dat de club kan bouwen op een achterban die dat mogelijk kan maken. Nu ligt er de vraag voor de financiering: 1 miljoen door de club en 1,5 miljoen door de gemeente. D66 wil dit mogelijk maken voor de club maar heeft daarbij een aantal voorwaarden. Zo wil D66 dat Zwaluw na de nieuwbouw zelfstandig verder gaat, ook na 30 jaar. Penningmeester Ruben Baijens van Zwaluw beaamde dit. Hij stelde dat er een accommodatie moet komen die veel langer dan 30 jaar mee moet gaan en dat Zwaluw voor altijd geprivatiseerd wordt, niet voor een periode van 30 jaar. De financiering van 1 miljoen euro door Zwaluw verdient ook nog een andere uitwerking. D66 wil de grond van het hele terrein niet weggeven. Langdurige pacht kan natuurlijk wel. Verder vindt D66 een goede ruimtelijke inpassing van belang.

De wil voor verdere uitwerking ontbreekt bij andere partijen

D66 stond helaas vrij alleen in dit standpunt. Gemeentebelangen schoot het nieuwbouwplan van Zwaluw meteen af. Want als de gemeente hieraan meewerkt, staan er morgen tien clubs op de stoep. Dan moet de gemeente bijvoorbeeld ook een zwembad bouwen voor de Dommelbaarzen, was de kromme vergelijking. De wil ontbrak volledig bij Gemeentebelangen. De SP vond het te duur. De VVD ook en gaf prioriteit aan rijksinfra. PvdA-GroenLinks kwam superlatieven te kort voor Zwaluw, maar sprak zich niet uit voor een nadere uitwerking van het plan: hooguit nieuwe kleedkamers en de andere wensen misschien dan maar gefaseerd en dus veel minder duurzaam bouwen.

Zwaluw net als Prins Henrik en MOP ook privatiseren

D66 is teleurgesteld over het verloop van het debat. “Had als raad dan Zwaluw niet vorig jaar gevraagd om een aangepast, compact totaalplan uit te werken”, aldus Schellekens. “We hebben privatisering voor Prins Hendrik en MOP in het verleden ook mogelijk gemaakt in een andere tijd met andere behoeftes. Zwaluw zou met deze nieuwe accommodatie een nieuwe toplocatie worden die past bij Vught. Want ondanks de investeringen in rijksinfra wil D66 dat er veel mogelijk moet blijven in Vught. Een goede, duurzame accommodatie voor een van de drie grootste sportclubs van Vught hoort daar bij. En welke club in Vught is bereid 1 miljoen euro op tafel te leggen? Daarom wil D66 graag een verdere uitwerking van het plan.”

Zie ook:
– Opiniestuk: Plaatsvervangende schaamte (18-12-2018)