Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 november 2018

Uitslag D66-Stemtent: ga niet in hoger beroep en behoud beuk Maurickplein

UPDATE
Het college heeft dinsdag 20 november 2018 besloten dat de monumentale beuk op het Maurickplein blijft staan. Er komt geen hoger beroep. Hierop was de gemeente weken aan het studeren, nadat de rechter oordeelde dat de boom moet blijven staan. De gemeente laat weten dat er nu een nieuw planontwerp gemaakt gaat worden. Ook in het nieuwe plan moet de gebruiksmogelijkheid als evenemententerrein geoptimaliseerd worden en moet het aantal parkeerplaatsen behouden blijven.

 

De gemeente Vught moet zich schikken naar de uitspraak van de rechter en de beuk op het Maurickplein niet kappen. Dat is verreweg het meest aangekruiste antwoord bij de D66-Stemtent, die zaterdag opgesteld stond op het Maurickplein. Mede door de afsluiting van de Boxtelseweg was dat niet bepaald in de loop, maar er was wel veel aanloop. Niet alleen omwonenden, maar ook mensen elders uit Vught kwamen uit eigen beweging naar de Stemtent. 87,1 procent van de stemmers gaf aan dat de gemeente niet in hoger beroep moet gaan. 12,9 procent vindt een hoger beroep wel een goed idee. Bij een hoger beroep bestaat de kans dat de gemeente alsnog gelijk krijgt en het oorspronkelijke plan uitgevoerd kan worden waarin de boom gekapt wordt.

De beuk op het Maurickplein mag niet gekapt worden, zo oordeelde de rechter drie weken geleden. Er is een goed alternatief om de weg iets anders aan te leggen, zodat de boom kan blijven en het plan grotendeels door kan gaan zoals het bedacht was. Wie kan daar nou tegen zijn, zou je denken. Maar de gemeente is nu al 2 weken aan het bestuderen of ze nu in hoger beroep wil gaan bij de Raad van State. D66 legde daarom de volgende vraag voor: moet de gemeente in hoger beroep om de boom alsnog om te kunnen zagen, zodat het oorspronkelijke plan uitgevoerd wordt?

D66 Vught wilde verder weten in hoeverre bomen een rol mogen of moeten spelen bij bouwplannen en herinrichtingsplannen. Moeten (monumentale) bomen een uitgangspunt zijn of is behoud van het groene karakter van Vught voldoende? 93,1 procent gaf aan dat bij plannen voor herinrichting van straten en pleinen het behoud van bomen in de beginfase verankerd moet worden. 6,9 procent gaf aan dat de gemeente niet te streng moet zijn, dat bomen er ook teruggeplant kunnen worden en behoud van het groene karakter voldoende is.

Er was op het stemformulier uiteraard ook ruimte voor opmerkingen of nuanceringen. De vrees voor een lange vertraging van de reconstructie werd twee keer benoemd. Als de gemeente in hoger beroep gaat bij de Raad van State, zal het immers maanden duren voordat er een uitspraak is. De verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren was voor een stemmer het allerbelangrijkste bij de reconstructie. “Als de boom daarvoor om moet, dan moet dat maar.” Een andere stemmer gaf aan dat het ontmoedigen van verkeer inzet zou moeten zijn, dus dat een knik in de weg (om de boom) daar vooral aan bijdraagt. “Geen racebaan langs de A2”. Een andere opmerking was dat bomen zoveel mogelijk gespaard moeten worden, maar dat hiervan geen politieke kwestie gemaakt moet worden.

D66: niet kappen, geen hoger beroep

In deze kwestie heeft de fractie van D66 zich al meermalen duidelijk uitgesproken: ga voor een kleine aanpassing van het plan en laat de boom staan. In de laatste raadsvergadering diende de fractie nog een voorstel in waarin gevraagd werd niet in hoger beroep te gaan. Dat voorstel haalde het niet doordat Gemeentebelangen en VVD tegen stemden. Zij gaven aan het oordeel van het college te volgen, wat dat ook zal zijn. Wethouder Toine van de Ven (PvdA-GroenLinks) liet alle opties nog open. D66 wil dat Vught de uitspraak van de rechter gewoon volgt. En daar staat D66 dus niet alleen in, zo blijkt ook uit de uitslag van de Stemtent.

Zie ook:
Vught overweegt hoger beroep in zaak ‘Maurickbeuk’ (Brabants Dagblad, 6-11-2018)
D66: “Ga niet in beroep tegen besluit rechter over beuk” (Klaverblad, 15-11-2018)
Geen steun voor D66-voorstel voor laatste poging om beuk Maurickplein te behouden (D66 Vught, 24-10-2018)
Voorstel D66: ga niet in hoger beroep