Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 november 2018

Wethouder volledig regie kwijt bij bouwproject Vught-zuid; D66 zegt vertrouwen op

D66 heeft donderdag tijdens de raadsvergadering uitgesproken geen vertrouwen meer te hebben in de wethouder ruimtelijke ordening vanwege de aanhoudende fouten in het dossier Ruimte voor Ruimte, het bouwproject tussen Vught-Zuid en sportpark Bergenshuizen. Wethouder Pennings (Gemeentebelangen) is in dit project de regie volledig kwijt of heeft deze zelfs nooit gehad. In het proces zijn zo veel beloftes niet nagekomen, dat het voor D66 niet meer uit te leggen is aan burgers dat dit allemaal kan. Tijdens het spoeddebat kwam wethouder Pennings wéér met een ander verhaal. D66 kon daardoor helaas niet anders dan uit te spreken er geen vertrouwen meer in te hebben. “Wat een hoofdpijndossier blijft het. Er ging en gaat nog steeds van alles mis”, zei fractievoorzitter Dianne Schellekens. “We vragen ons af of de regie uit handen is gegeven of dat er gewoon nooit regie op gevoerd is.”

Enkele dieptepunten uit het dossier

 • De huidige aanwonenden werd een groenstrook van 5 meter breed beloofd, maar deze werd niet ingetekend.
 • De aanwonenden kaartten dit aan en de gemeente belooft dat het goed komt en toch wordt er geen groenstrook ingetekend in het plan.
 • De gemeente vergeet een beloofde informatieavond te houden en de planvorming gaat gewoon door.
 • In een verhit debat in de gemeenteraad vorig jaar bleek dat er toch geen groenstrook is ingetekend. Na druk uit de raad komt er een groenstrook van 2,5 meter breed in plaats van 5 meter en het aanwezige groen zal waar mogelijk gespaard worden.
 • In maart werd de groenstrook tegen de afspraken in met de grond gelijk gemaakt: alle bomen en struiken zijn in een keer weggehaald.
 • Vorige maand bleek dat de grond voor de beloofde groenstrook gewoon verkocht is aan de nieuwe eigenaren.
 • Voor de zoveelste keer excuses aan de aanwonenden, met als doekje voor het bloeden een groenstrook van 20 centimeter blijkt uit de beantwoording van de toezegging. Dus van beloofde groenstrook van 5 meter, naar 2,5 meter naar 20 centimeter.
 • En daar kwam vorige week nog bij dat Ruimte voor Ruimte delen van de sloot heeft dichtgegooid om de nieuwe percelen nóg groter te maken.

De sloten zijn recent deels dichtgegooid om de kavels te vergroten. De paaltjes zijn de perceelgrens.

Gedurende een lange tijd zijn gemaakte afspraken met voeten getreden. Keer op keer ging het mis en werden excuses gemaakt aan aanwonenden. De afspraken uit het verhitte debat van een jaar geleden zijn niet uitgevoerd. D66 had daarom de volgende vragen:

 1. Waarom gaat het steeds mis in dit dossier?
 2. Zijn er eigenlijk afspraken die nog wel nagekomen worden?
 3. Ligt dit aan Ruimte voor Ruimte of aan het college?
 4. Wat gaat het college (precies) nog ondernemen zodat Vught zich toch aan de vorig jaar gemaakte afspraken kan houden en wanneer is dat duidelijk?
 5. Wat is er ondernomen om de afspraak van 2,5 meter groenstrook alsnog te realiseren?
 6. Hoe kan het vertrouwen in de gemeente van de aanwonenden hersteld worden?
 7. Hoe kun je inwoners van Vught zo vaak achter elkaar teleurstellen door je als gemeente niet te houden aan gemaakte afspraken?
 8. Begrijpt u net als wij dat zij het vertrouwen in de politiek volledig kwijtgeraakt zijn?

De wethouder erkende dat er veel mis was gegaan, maar dat de groenstrook van 2,5 meter er gaat komen. Dat was weer in tegenspraak met de antwoorden die hij onlangs stuurde na vragen uit het vragenhalfuurtje van D66, VVD, PvdA-GL, CDA en SP. Daarin schreef hij nog dat de groenstrook 20 centimeter wordt. Pennings ontkende dat de nieuwe perceelsgrenzen tot de sloot lopen, maar dat is nou juist wat de gemeente Vught recent zelf aan de omwonenden heeft laten weten. Daarbij werden zelfs namens de gemeente excuses gemaakt dat het nu is zoals het is.

Na het vragenhalfuurtje wilde de gemeente op 16 oktober in de herfstvakantie een spoedoverleg met de aanwonenden. Op zo’n korte termijn en in de herfstvakantie, dat lukte niet. Dat overleg is er nog steeds niet geweest. Nadat D66 een spoeddebat aangevraagd had, werd er opeens in allerijl een uitnodiging gestuurd aan de buurt. De aanwonenden zijn bezig om maar weer een brief te gaan schrijven aan college en raad, maar dat kost moeite omdat het vertrouwen bij hen ver zoek is.

We houden ons hart vast bij andere projecten

D66 kon daarom niet anders dan het vertrouwen opzeggen. “Dit kunnen we aan niemand meer uitleggen”, aldus Schellekens. “Er is te veel misgegaan en er zijn teveel afspraken niet nagekomen. Zelfs na de lastige raadsvergadering van vorig jaar waar D66 en VVD zelfs verdeeld stemden, volgde fout op fout op fout. Wij hebben geen enkele garantie dat de beloofde groenstrook er komt en dat die in beheer komt van de gemeente. De wethouder ruimtelijke ordening heeft op geen enkel moment de raad geïnformeerd over wat er misging en verzuimd om de ontwikkelingen actief te melden aan de raad. We houden ons hart vast bij alle ruimtelijke projecten die op ons afkomen de komende jaren en we kunnen dan ook niet anders dan komen met deze motie.”

Ook SP en CDA steunden de motie van wantrouwen, maar dat was niet genoeg voor een meerderheid. PvdA-GroenLinks was het wel met het verhaal van D66 eens en onderschreef de opsomming van alle gemaakte fouten. De partij stemde echter niet voor de motie. De VVD wacht af welke oplossing er komt, maar stelde wel dat dit dossier ‘niet de schoonheidsprijs’ verdient. Gemeentebelangen zag het hele probleem niet van de foutenreeks van de eigen wethouder en de partij beperkte zich in haar betoog tot enkele persoonlijke sneren.

D66 blijft het dossier op de voet volgen en is benieuwd of het laatst beloofde plan wel uitgevoerd gaat worden.

Zie ook:
– D66 vraagt spoeddebat aan over foutenreeks bij bouwproject Ruimte voor Ruimte in Vught-Zuid (7-11-2018)
D66 stemt in met plan ruimte voor ruimte in Vught-Zuid maar laat de slingers voor het feestje thuis liggen (3-7-2017)

– GB-wethouder Peter Pennings overleeft op één avond twee moties van wantrouwen (artikel Brabants Dagblad dd 8-11-2018)
– Vught blundert met ruimte voor ruimte plan; D66 stelt vragen (artikel Brabants Dagblad dd 11-10-2018)

Het vragenhalfuurtje van 11 oktober 2018 inclusief alle stukken