Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 december 2018

Ook D66 zegt vertrouwen op in bestuur en directie van De Speeldoos

De voltallige gemeenteraad heeft gisteren tijdens een extra raadsvergadering over de toekomst van De Speeldoos het vertrouwen opgezegd in de directie en het bestuur van het theater. Wat de politiek al jarenlang vermoedde, bleek onlangs te kloppen: jarenlang is er geld dat bedoeld was voor amateurkunst gebruikt voor professionele kunst. “Heel Vught is jarenlang voor de gek gehouden”, stelde D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens. We vinden het schokkend dat het bestuur van de Speeldoos tot op de dag van vandaag beweert dat er geen cent verkeerd besteed werd. Een totaal verkeerde weergave van zaken en helaas veel erger dan we als raad vermoedden.”

Maandag, de dag voor de extra raadsvergadering, praatte de Speeldoos de raad bij. Er werd toen voorgerekend dat met het geld voor amateurkunst in Vught professionele kunst overeind gehouden kan worden. En dat was nu juist de vraag waar het onderzoek van Berenschot in 2017 om draaide. In dat onderzoek van Berenschot beweerde de Speeldoos zelfs dat professionele kunst geld opleverde, ten gunste van de amateurkunst. Nu blijkt dat professionele kunst niet mogelijk was met geld dat bestemd was voor amateurkunst. In de loop der jaren zijn honderdduizenden euro’s anders besteed dan bedoeld. Bij de besluitvorming n.a.v. het rapport van Berenschot is de raad dus wel heel ruimhartig geweest met een streep onder het verleden te zetten, terwijl de uitkomsten door het bestuur van De Speeldoos niet werden geaccepteerd.

Bestuur van De Speeldoos bewees Vught een slechte dienst

Het bestuur van De Speeldoos heeft Vught een hele slechte dienst bewezen. Door jaren geen open kaart te spelen over de financiën staat niet alleen het voortbestaan van professionele kunst, maar het voortbestaan van de hele Speeldoos nu op losse schroeven. Het gebouw heeft zoveel achterstallig onderhoud, dat het de vraag is of het nog wel gered kan worden.

Nu de tijd voor nieuw cultuurbeleid

D66 wil zo snel mogelijk een start maken met het herzien van het Vughtse Cultuurbeleid. D66 staat heel positief tegenover de toekomst van amateurkunst in Vught, Cromvoirt en ook Helvoirt. Cultuurbeleid is veel meer dan een voorziening bieden voor podiumkunsten muziek, musical en dans en ook veel meer dan een theaterzaal. Dat werd nog eens onderstreept door de les van de interim directeur van De Speeldoos over het belang van cultuur voor een raad nota bene die niet wil bezuinigen op cultuur. Niets nieuws omdat veel van wat hij liet zien al gebeurd ook in Vught op allerlei locaties: in De Elzenburg, in DePetrus, in Novalis, op Fort Isabella, op het Lambertuspodium, op het Maurick College, in de basisscholen, bij De Rode Rik en ook in Theater De Speeldoos. En dan is er nog heel veel niet opgenoemd, zoals het Helvoirthuis en The Battle Axe. We hebben allerlei muziek- en theatergroepen die op verschillende plekken actief zijn. D66 wil dat de middelen die beschikbaar zijn voor faciliteren van amateurkunst breed worden ingezet in goed overleg met het Vughtse en liefst ook Helvoirtse cultuurveld. We moeten de amateurkunst koesteren.

Cultuureducatie is na 1 januari gered

Gelukkig is de Stichting Muziek, Dans en Musical Vught in het gat gesprongen dat veroorzaakt wordt doordat Stars on Stage stopt met ingang van 1 januari. Belangrijk dat de lessen kunnen doorgaan. Het zal een hele klus worden om dat in zo’n korte tijd te regelen. Daarom verzoeken we het college om goed mee te kijken in de opzet en deze Stichting een plek te geven in het nieuwe cultuurbeleid.

Roer moet om, bestuur moet weg

D66 wil nu vooruit en staat nog steeds achter haar stellingname dat het roer moet om in samenwerking tussen gemeente en de Speeldoos. Dat betekent dat wat D66 betreft het zittende bestuur met te beginnen de voorzitter haar taak per direct moet neerleggen. Zowel college als raad zijn door het slijk gehaald en soms persoonlijk aangevallen, omdat er geen sprake zou zijn van verkeerd besteden van middelen. Niets is minder waar. Stuitend is ook dat De Speeldoos nu aan de gemeenteraad nu geld vraagt voor professionele kunst, maar ondertussen gewoon doorgaat met rechtszaken en bezwaren tegen de gemeente. Uit navraag van D66 blijkt dat er nu maar liefst vier zaken lopen. De afgelopen 15 jaar zijn ook veel rechtszaken gevoerd. Dat heeft de gemeente een immens bedrag gekost, alleen al de vele personeelsuren die erin hebben gezeten. Ook heeft het bestuur van De Speeldoos meteen na de mediastilte weer de krant opgezocht over de nieuwe stichting voor cultuureducatie. D66 vindt, net als de voltallige gemeenteraad, hun positie dan ook onhoudbaar en diende daarom de raadsbrede motie in waarin het bestuur wordt verzocht om op te stappen.

Niemand wil De Speeldoos sluiten of de nek om draaien

“Het is zacht uitgedrukt niet bepaald een fijne situatie waarmee we nu geconfronteerd worden, maar we zijn blij dat er eindelijk duidelijkheid is”, aldus Schellekens. “We beseffen heel goed dat veel mensen ons als politiek niet begrijpen. Wil de politiek nou een theater sluiten? Nee, niemand wil een theater sluiten, het college niet, de raad niet en inwoners van Vught ook niet. Maar dit is een onhoudbare situatie.”

D66 positief over toekomst cultuur in Vught

D66 ziet ondanks de sombere voorstelling van zaken de toekomst van cultuur in Vught positief in. Zo wordt er geen cent bezuinigd op cultuur. Deze wens die D66 als enige in het verkiezingsprogramma had staan, is overgenomen in het bestuursakkoord en daar zullen we het college aan houden. Per saldo zal er dus eerder meer dan minder geld naar amateurkunst gaan. We zien dan ook geen enkele reden om op het innovatiebudget voor cultuur te bezuinigen, zoals eerder werd aangekondigd.

Maar geld is niet het belangrijkste. “Kom met een nieuwe cultuurnota waarin de hele culturele infrastructuur zit”, riep Schellekens het college op. “Het college kan hiermee scoren door hoog in te zetten op participatie. Start nou eens bij het culturele veld in plaats van zelf als gemeente vooraf al alles in te vullen. D66 wil dus geen postzegelplan over enkel het gebouw, maar een totaalplan voor ondersteuning van cultuur. Prima om een beheersstichting verder te onderzoeken, maar dat is slechts een begin.”

Zie ook:
de aangenomen motie

Vragen of opmerkingen?
Mail naar fractie@d66vught.nl