Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 december 2018

Ozb wordt toch niet bevroren, maar stijgt met bijna 2 procent

De onroerend zaakbelasting (ozb) gaat volgend jaar in Vught met 1,9 procent omhoog. De verhoging gaat lijnrecht in tegen de afspraak in het bestuursakkoord van Gemeentebelangen, PvdA-GL en VVD. Daarin staat dat de ozb voor inwoners en ondernemers niet verhoogd wordt. Wel dus. En nog wel met de hoogste stijging sinds 2011. D66 maakt zich zorgen over het verbreken van deze belofte en stelde daarom voor om de ozb in 2019 wél te bevriezen.

Het coalitieakkoord van Gemeentebelangen, PvdA-GL en VVD is op veel punten vaag, maar over de ozb stond het duidelijk: De ozb voor inwoners en ondernemers wordt in het jaar 2019 bevroren. Dat betekent dat we deze lokale lasten niet verhogen, ook niet ter compensatie van de inflatie. “Maar de ozb gaat met 1,9 procent omhoog en dat is nog veel meer dan het toepassen van de inflatiecorrectie”, bracht D66-raadslid Fons Potters in bij de behandeling. “De VVD is bij de coalitieonderhandelingen dus in de aap gelogeerd. Helemaal geen bevriezing van de ozb in 2019, want de ozb gaat met bijna 2 procent omhoog.”

Coalitie komt keiharde afspraak over ozb niet na

Terwijl de afgelopen jaren het gemeentebestuur van Vught ging voor zo laag mogelijke gemeentelijke lasten, heeft de VVD zich bij de coalitie-onderhandelingen blind gestaard op alleen de ozb. De partij sleepte eruit dat de ozb in 2019 niet zou stijgen, zèlfs niet met de inflatiecorrectie. De afgelopen jaren werd de inflatiecorrectie wél toegepast, maar gingen de totale lasten voor inwoners van Vught (dus ozb + rioolheffing + afvalstoffenheffing) omlaag. Voor 2019 stijgt de ozb met het hoogste percentage in jaren én gaan de gemeentelijke lasten in totaal ook nog eens met 2,5 procent omhoog. D66 vindt dat onbegrijpelijk, te meer omdat te pas en te onpas gepredikt werd dat de ozb in 2019 niet omhoog zou gaan, zelfs niet met de inflatiecorrectie. Toch een stijging doorvoeren riekt naar onbetrouwbaar bestuur. Als je iets afspreekt en het keer op keer verkondigt, moet je je daar aan houden. De relatie publiek-politiek staat al onder druk. Kom dan niet aan met beloften die je niet na kunt komen. Daarom kwam D66 met het voorstel om de zoals afgesproken in het coalitieakkoord de ozb in 2019 te bevriezen.

Rookgordijn kon de ozb-verhoging niet maskeren

Het D66-voorstel haalde het niet. De VVD strooide met allerlei cijfers, kwam met landelijke regelgeving en herwaardering van gebouwen op de proppen. Het was misschien wel de uitleg waarom de ozb met 1,9 procent stijgt, maar geen verklaring waarom de ozb voor inwoners en ondernemers volgend jaar niet bevroren wordt. Dat was namelijk de afspraak. Wethouder Van de Ven (Financiën) probeerde de VVD nog te helpen door te zeggen dat de inkomsten van de gemeente Vught door de ozb niet zullen stijgen. Maar dat was de opdracht in het coalitieakkoord niet. PvdA-GL haalde de hele systematiek van ozb-inning erbij. Ook dit rookgordijn werkte niet, omdat de systematiek niet ter discussie stond. De discussie was namelijk waarom de ozb met 1,9 procent omhoog gaat, terwijl die bevroren zou worden. Gemeentebelangen deed niet mee aan de discussie. Daar klonk het vertrouwde ‘wij vertrouwen het college’.

D66 kiest voor lagere lasten en ozb-inflatiecorrectie

Potters vatte de discussie na afloop treffend samen: “We kunnen vanavond wel bepalen dat de aarde plat is, maar hij blijft rond. En we kunnen ook bepalen dat de ozb in 2019 niet stijgt, maar dat doet hij wel degelijk met 1,9 procent. D66 had de ozb -net als de afgelopen jaren- het liefst verhoogd met de inflatiecorrectie. Dat is duidelijk, inzichtelijk en logisch. Een bevriezing van de ozb prediken en hem toch verhogen is precies het tegenovergestelde.”

Zie ook:
Voorstel D66 om de ozb in 2019 wél te bevriezen
Voorstel D66 om lagere lastendruk voor inwoners als uitgangspunt te nemen in plaats van alleen de zob