Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 februari 2019

D66 enthousiast over nieuw centrumplan, maar niet over de weg ernaartoe

D66 is enthousiast over het nieuwe plan voor het oostelijke deel van het centrum. Dat de grote wens van D66 in vervulling zou gaan dat de gedateerde Marktveldpassage plat gaat was al langer bekend, maar het eerdere plan is wat aangepast. De weg hiernaartoe verdiende niet de schoonheidsprijs; omwonenden voelden zich op geen enkele wijze serieus genomen door de gemeente.

D66 vindt het een mooi plan dat past bij Vught. Ook de wens van D66 voor meer appartementen met een eigen ondergrondse parkeergarage en minder winkels zijn onderdeel van de nieuwe plannen. Ook de zeer gewenste inpandige bevoorrading van o.a. de Albert Heijn zit in het plan en de vrachtwagens draaien op eigen terrein.

Nieuwe plannen zijn fraai en goed doordacht

De ingang van Albert Heijn is gelukkig weer op de Secretaris van Rooijstraat gericht. Eerder was de ingang pal tegenover de huizen aan het Ploegveld gesitueerd (waar nu een lelijke blinde muur is, tussen parkeerplaats en Marktveld). De gedateerde overdekte passage verdwijnt en alle winkels zijn naar buiten gericht en het totale winkel- en woongebied krijgt mooie plekken om even te rusten of een terrasje te pikken. Ook komen er meer bomen terug en krijgt de parkeerplaats een facelift. De blinde muur aan de zijde van Ploegveld verdwijnt. De afstand tussen het nieuwe plan en de huidige woningen van het Ploegveld wordt veel groter. Ploegveldbewoners kijken in de toekomst uit op fraaie appartementen. Kortom een fraai en goed doordacht plan.

Gemeente liet omwonenden steeds weten geen partij te zijn

Er in de langdurige planfase veel zorgen bij aanwonenden. D66 is blij dat blijkt dat de eigenaar Green en ontwikkelaar Bouwaccent zich de kritiek van de omwonenden op het eerdere plan omwonenden hebben aangetrokken en de kans hebben aangegrepen verbeteringen door te voeren. Daarbij is het vreemd dat de aanwonenden zich op geen enkele wijze gesteund of gehoord wisten door de gemeente. Bij alle zorgen en wensen die zij inbrachten was het antwoord van het college ‘wij zijn geen partij’. Dat is een antwoord dat volgens D66 onjuist is. De openbare ruimte, de bevoorrading, het parkeren, de woningcategorieën, het groen, de verkeersveiligheid, de leefbaarheid; het zijn allemaal onderwerpen waar de gemeente wél over gaat en waarbij zij randvoorwaarden kunnen stellen bij de eigenaar en ontwikkelaar. De gemeente zat juist voor dit soort zaken met de ontwikkelaar aan tafel, maar ontkende dat richting de omwonenden.

Mooi eindresultaat, maar weer geen reden om vlag uit te hangen

Het is dan ook zuur dat er op geen enkel moment bij de aanwonende duidelijk was op welke wijze en op welke punten de gemeente opkwam voor de belangen van de bewoners en ook ondernemers in het gebied. Er werden informatiebijeenkomsten gehouden en wensen en ideeën opgehaald. Vervolgens was het volstrekt niet duidelijk wat daarmee gebeurde. Dat is slecht voor de aanzien van de politiek. Het is jammer dat net zoals bij de Ruimte voor Ruimte de vlag niet uit kan. Mooi plan, wensen grotendeels voor elkaar gekregen en toch verdrietige inwoners. Het wordt tijd om als raad burgerparticipatie eens serieus te nemen en van planontwikkeling niet alleen een feestje te maken voor de projectontwikkelaar en de gemeente, maar voor alle betrokkenen.

Hoop op snelle realisatie

Het plan gaat fasegewijs uitgevoerd worden. Op de plek van het voormalige postkantoor wordt een tijdelijke winkel geplaatst voor Albert Heijn. D66 hoopt dat het plan nu vlot uitgevoerd gaat worden en dat we over enkele jaren kunnen genieten van een fraai centrum waar het fijn wonen, werken, winkelen en verblijven is.