Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 februari 2019

Raad Vught wil maatregelen bij levensgevaarlijke rotonde na mislopen van subsidie

De gemeenteraad van Vught wil dat er zo snel mogelijk maatregelen genomen gaan worden om de fietsoversteek op de rotonde bij Van der Valk veiliger te maken. Vrijwel elke dag vinden daar bijna-ongelukken plaats als fietsers over de rotonde rijden. Een motie op initiatief van D66 kreeg unaniem steun in de gemeenteraad. De motie werd ingediend nadat het college bekend maakte dat de geplande fietsbrug er voorlopig niet komt. De bouw werd keer zo vaak uitgesteld, dat de toegekende 700.000 euro rijkssubsidie nu is komen te vervallen.

“Een veilige fietsoversteek bij de rotonde bij Van der Valk lijkt nu verder weg dan ooit”, zei D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens. “Er zijn de afgelopen jaren door regisseur Den Bosch al verschillende ontwerpen geweest. Officieel hebben we die nooit gezien. Het geld was er wel. Maar het duurde allemaal zo lang dat ruim de 7 ton toegekende subsidie nu foetsie is, in plaats van dat de eerste fietsbrug is gerealiseerd.” Het college deed deze mededeling vorige week in de commissie, maar noemde niet het misgelopen bedrag. Pas de dag erna bleek in het Brabants Dagblad hoe het echt zat. “En het is dan pijnlijk om een paar dagen later in diezelfde krant te lezen dat de wethouder van Den Bosch ruiterlijk toegeeft dat die fietsbrug er had kunnen liggen zonder dat een belemmering zou zijn voor het realiseren van een extra brug.”

In de tussentijd heeft  Den Bosch niets gedaan

Dat maakt voor D66 de blunder alleen maar groter. Vorig jaar heeft de raad in allerijl 375.000 euro beschikbaar gesteld, zodat de aanleg van één fietsbrug snel kon starten. Daarmee zou de subsidie veilig gesteld worden. Maar gebleken is dat er in de tussentijd helemaal niets gebeurd is om de veilige fietsoversteek te regelen. “O ja, toch wel iets”, merkte Schellekens op. In de tussentijd heeft de coalitie ermee ingestemd dat het verstandig is om mee te betalen aan een turborotonde in Den Bosch.” Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD stemden in september in met een Vughtse bijdrage van 200.000 euro voor de verbetering van de doorstroming van auto’s op de rotonde. D66 en ook de andere oppositiepartijen begrepen niets van het aan Vught gevraagde bedrag, omdat het een 100% Bosch’ probleem is. Het Vughtse probleem is de veiligheid van de fietsers. Maar met het beschikbaar stellen van 200.000 euro voor de turborotonde in Den Bosch zou de 700.000 euro subsidie voor de fietsbrug veiliggesteld worden. Een vreemde constructie en D66 stemde dan ook tegen, net als de rest van de oppositie. “Maar nu de subsidie niet doorgaat hoeft niet alleen de oppositie, maar kan de hele gemeenteraad zich bekocht voelen.”

D66 begrijpt de eerste reactie van het college: verder kijken naar de beste oplossing, praten met Den Bosch, praten met de provincie. Kijken of de provincie mee wil betalen. De beste oplossing wil D66 ook. De raad heeft via een motie dan ook eerder al de wens uitgesproken voor een betere fietsoplossing. Dat er naar de provincie en Agrifood Capital wordt gekeken voor een oplossing snappen we, maar we hebben onze twijfels of die de beurs trekken voor dit getreuzel. En het allerergste: de fietsers die dagelijks over deze levensgevaarlijke rotonde rijden hebben hier natuurlijk niets aan. Nu de oplossing verder weg is dan ooit, zijn zij de grootste verliezer.

Langer wachten is niet verantwoord

D66 vindt het onaanvaardbaar dat we nog langer moeten wachten op maatregelen. “Uiteraard, liefst zo snel en zo definitief mogelijk, maar we weten allemaal dat die oplossing morgen er niet is”, aldus Schellekens. “We vinden dat er direct maatregelen nodig zijn. Er zijn er genoeg te bedenken, maar dat laten we graag aan het college over.” Na het mislopen van de 700.000 euro subsidie liet wethouder Van de Ven (PvdA-GroenLinks) op twitter weten dat de oplossing met één brug ook niet optimaal was. “Ja, dat klopt, maar dat is ons wat te makkelijk. Eén brug is altijd nog heel veel beter dan geen brug. En we hadden het liefst één brug met 700.000 euro subsidie en erna mogelijk nog een brug, iets wat volgens de wethouder van ’s-Hertogenbosch ook mogelijk is. Kortom: wij kunnen weinig bedenken dat slechter is dan de huidige situatie. Het wachten is op het volgende slachtoffer.” D66 wil dan ook nu maatregelen en heeft daarom een motie opgesteld die steun heeft gekregen van alle fracties.

Daarin werd naast de snelle, tijdelijke verkeersmaatregelen voor de bescherming van fietsers ook gevraagd om samen met de gemeente Den Bosch voortvarend een oplossing te kiezen ter verbetering van de veiligheid voor fietsers en de doorstroming van het autoverkeer. Ook werd in de motie gevraagd zo snel mogelijk te starten met de uitvoering van het ontvlechten van fiets en auto op de rotonde. De motie werd unaniem gesteund in de raad.

Geen borstklopperij nu, maar actie

Wethouder Van de Ven beloofde dat er binnen twee maanden een totaalplan ligt. Hij ontkende dat door het mislopen van de 700.000 euro de aanleg van de brug verder weg is dan ooit. Misplaatst was de niet onderbouwde opmerking dat de verhoudingen tussen Den Bosch en Vught nu beter zouden zijn dan ooit. Natuurlijk, de Vughtse en de Bossche wethouders zijn beiden lid van Groen Links en kennen elkaar al langer, maar dat geeft geen enkele garantie op een snelle oplossing. Sterker nog, die is met het mislopen van de 700.000 euro subsidie en de uitspraak van de Vughtse gemeenteraad om niet nog meer geld bij te leggen verder weg dan ooit, maar we krijgen graag ongelijk. Borstklopperij is in dit dossier in ieder geval niet gepast. D66 kijkt uit naar het snel beloofde plan en houdt het dossier scherp in de gaten.

Zie ook:
de ingediende motie (31-1-2019)

Reacties: fractie@d66vught.nl