Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 maart 2019

D66 staat pal achter de bezwaren van omwonenden van nieuwe beweegzaal

D66 staat pal achter de bezwaren die omwonenden hebben geuit tegen de bouw van een niet passende beweegzaal achter basisschool De Springplank. Bij de besluitvorming erover stemde D66 ook al tegen deze uitgeklede versie van wat oorspronkelijk een mooi, innovatief en architectonisch passend gebouw was. “Dat is nog steeds wat we willen, want de kinderen van De Springplank en de omwonenden verdienen beter”, aldus D66-raadslid Gemma Wiegant. “De school en de omwonenden worden nu opgezadeld met een soort overdekte speelplaats.”

Buurtbewoners tekenen bezwaar aan tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de beweegzaal op het schoolplein. Ze vinden dat ze volstrekt niet serieus genomen zijn en vinden dat er nauwelijks rekening is gehouden met hun belangen. Ze willen net als D66 dat de gemeente het oorspronkelijke ontwerp uitvoert. “Na bijna drie jaar plannenmakerij en vertraging dreigt er nu een gebouw te komen dat sterk afwijkt van het plan dat aan ons als bewoners is voorgelegd. Fors versoberd, maar wel tonnen duurder en door de materiaalkeuze totaal detonerend met de school zelf, een gemeentelijk monument,” aldus Henk Verhagen namens de buurt in Het Klaverblad. “De zaal die de gemeente nu wil laten bouwen is een lelijke, knalrode, stalen doos van 6,60 m hoog (in de eerste gesprekken is steeds 6 m genoemd), zonder ramen en midden in het gezichtsveld van de omwonenden.”

Kwaliteit volledig overboord gegooid

Eind vorig jaar besloten Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GL dat het wel een tandje minder kon. Als er maar gegymd kon worden, was het motto. Multifunctioneel gebruik buiten schooltijd was opeens niet meer nodig. Ook de douches werden uit het plan gehaald. En in plaats van een architectonisch passend gebouw bij de monumentale Springplank, passend in de buurt en waar de welstandcommissie mee had ingestemd, komt er nu een rode blokkendoos. De hoofdreden voor de ingrijpende wijzigingen waren de bouwkosten die opeens met bijna 70 procent gestegen in één jaar. Ook D66 ziet dat er krapte is op de bouwmarkt, maar deze stijging in een jaar was uit de lucht gegrepen en op geen enkele wijze onderbouwd.

Bouwer verhoogde eenzijdig de prijs met 70 procent in één jaar

D66 pleitte dan ook voor een pas op de plaats. Het is vreemd om zaken te doen met één bouwer die eenzijdig en eigenhandig de prijs met bijna 70 procent verhoogt. Waarom zouden er immers niet meer gegadigden zijn bij een veel hoger budget. Wethouder Pennings dacht niet dat er andere bouwers waren van een beweegzaal die het voor minder konden doen. Dat bleef echter een gok, een onderbouwing bleef uit. D66 pleitte dan ook om de zaal van Rozenoord in de tussentijd om te bouwen tot beweegzaal. Rozenoord wordt herontwikkeld, maar staat nog zeker twee jaar leeg. Ook werd geopperd om een jaar ruimte te huren in De Speeldoos, waar genoeg mogelijkheden zijn tijdens schooltijden. Als derde optie bracht D66 in om een tijdelijke gymzaal op de plek neer te zetten. Deze zijn veel goedkoper en zelfs mooier dan de lelijke beweegzaal die er nu komt. Deze constructieve ideeën werden terzijde geschoven en soms zelfs weggelachen omdat een tijdelijke gymzaal niet zou bestaan.

Buurt en welstandscommissie worden genegeerd

Snel bouwen was het devies. Zo snel, dat er al begonnen was met de bouw voordat het nieuwe raadsvoorstel door de gemeenteraad vastgesteld was. Het CDA diende mede daarom ook een motie van wantrouwen in tegen wethouder Pennings. Ook D66 en SP steunden die, maar dat was niet genoeg voor een meerderheid. Protesten uit de buurt en een afwijzing door welstand namen Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GL op de koop toe. Al snel schoot welstand het nieuwe ontwerp af, maar dat legde het college naast zich neer. En nu komt de buurt in het geweer. We konden er op wachten. D66 staat achter het protest en zal waar mogelijk de buurt ondersteunen.

Op de plek van de werkzaamheden komt een rode blokkendoos te staan.

Voorbeelden van tijdelijke gymzalen:
Neptunus
Jan Snel