Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 maart 2019

D66-voorstel om vaccinatiegraad te verhogen wordt nu toch uitgevoerd

Goed nieuws voor Vught. Een voorstel van D66 om te proberen de vaccinatiegraad in Vught te verhogen, werd in de gemeenteraad in november vorig jaar weggestemd door GB, PvdA-GL en VVD, soms zelfs met felle bewoordingen. Maar tot blijdschap van de fractie van D66 wordt het voorstel nu tóch uitgevoerd, zo meldde wethouder Saskia Heijboer gisteren in de commissievergadering. Voor D66 staat preventie op één: voorkomen is beter dan genezen. Daarom wil D66 de vaccinatiegraad in Vught zo hoog mogelijk hebben. Wethouder Saskia Heijboer deed het D66-voorstel in november nog af als ‘paniekzaaierij’, maar is nu gelukkig op andere gedachten gekomen.

Vaccinatiegraad daalt al twaalf jaar

Precies zoals in het D66-voorstel stond, wordt in overleg met GGD, uitvoeringsinstanties en lokale zorgprofessionals uit de geboorte- en jeugdzorg een plan de campagne opgesteld. Het doel hiervan is effectieve voorlichting te geven om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te houden. Ook in Vught daalt de vaccinatiegraad al 12 jaar. De groep kinderen die helemaal niet wordt gevaccineerd het afgelopen jaar is zelfs verdubbeld. In Vught dreigt de  groep kinderen die het volledige vaccin tegen HPV krijgen (tegen o.a. baarmoederhalskanker) doorlopen onder de 50% dreigt te zakken. Dat is weliswaar nog steeds boven het gemiddelde van Nederland, maar daarom niet minder urgent. Kritische ouders zijn steeds vaker argwanend over informatie vanuit het RIVM en andere overheidsorganisaties. Voorlichting vanuit zorgprofessionals zoals verloskundigen, kraamverzorgenden en (jeugd)artsen is naar verwachting effectiever. Daarom vroeg D66 in het voorstel om in overleg met hen extra aandacht te besteden aan vaccineren.

Vught zelf verantwoordelijk voor uitvoering en voorlichting

De uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma wordt is sinds 1 januari 2019 gedecentraliseerd naar de gemeenten. Daarmee is naast het toedienen van de vaccinaties ook de individuele communicatie en voorlichting over het rijksvaccinatieprogramma onder bevoegdheid van de gemeente Vught komen te vallen. De gemeente heeft deze verantwoordelijkheid heeft gedelegeerd aan de GGD, maar kan natuurlijk gewoon sturen op extra voorlichting van de GGD.

D66-voorstel werd in november nog neergesabeld

Wethouder Saskia Heijboer had in november geen goed woord over voor het voorstel en reageerde als een wesp gestoken op het voorstel. Ze las het zo dat er helemaal niets zou deugen in Vught, wat totaal de strekking niet was van het voorstel. Vught zou volgens haar goed bezig zijn en omdat Vught boven het landelijk gemiddelde zit en vroeg ze de coalitiepartijen tegen te stemmen. De enige toezegging die gedaan werd, was dat de gemeente Vught misschien ooit iets in het Klaverblad zou gaan zetten over vaccinatie van meisjes tegen baarmoederhalskanker, terwijl meisjes van rond de 14 niet massaal het Klaverblad lezen. De VVD noemde het D66-voorstel zelfs ‘klinkklare onzin’. PvdA-GL steunde de motie ook niet, omdat cijfers aantonen dat Vught boven het landelijke gemiddelde zit en dat was genoeg voor de fractie. Gemeentebelangen had geen eigen afweging. De partij gaf bij dit voorstel aan ‘het college te vertrouwen’. Het CDA diende het voorstel mee in en steunde het dus wel. Ook de SP was vóór. En nu dus ook het college. Dat is goed nieuws voor de gezondheid van onze inwoners.

Zie ook:
D66 wil hogere vaccinatiegraad in Vught, maar voorstel daarover haalt het niet (20-11-2018)