Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 maart 2019

Geen duidelijkheid maar rookgordijn, fabels en verzinsels rondom besluitvorming N65

D66 heeft met gemengde gevoelens ingestemd met de financiering van de nieuwe plannen met de N65. Niet dat er met het plan iets mis is, maar wel met de onderbouwing met verkeerscijfers en waar nieuwe knelpunten in Vught gaan ontstaan. Ook ontbreekt een doorkijkje in onze financiële positie. De gemeenteraad werd de afgelopen jaren goed meegenomen in de plannen, maar daar lijkt nu een einde aan gekomen te zijn. D66 vindt dat jammer omdat bij zulke belangrijke besluiten unanimiteit in de besluitvorming heel gewenst is.

“We zouden liever weer champagne schenken voor het behaald resultaat”, zei D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens treffend. “Dat deden we ook toen de eerste 100 miljoen voor de aanpassing van de N65 binnen was, maar vanavond lijkt het geen feestje te worden. We krijgen eigenlijk steeds meer vragen door het handelen van dit college. In plaats van dat de puzzel langzaamaan in elkaar valt, wordt deze door het college in de war gegooid.”

Wel niet wel niet wel niet

Duidelijkheid zou erg op zijn plaats zijn, maar in plaats daarvan wordt er een rookgordijn opgetrokken. Waren er volgens wethouder Toine van de Ven wel cijfers over de verkeersdruk na de ombouw van de N65, wordt dat door wethouder Guus van Woesik weer ontkend, terwijl het college aan de raad schreef dat er wel cijfers zijn, maar dat de analyse daarvan pas half maart beschikbaar komt. Vervolgens waren het  cijfers die slechts nodig zijn voor een bestemmingsplan waar we als raad nog niets over gehoord hadden. Was er eerder gezegd tegen de omwonenden van de Jagersboschlaan dat openstelling de beste optie was, bleek later dat er helemaal geen onderzoek gedaan is naar alternatieve mogelijkheden. Is het speerpunt ontvlechten van fietsverkeer, worden op de Jagersboschlaan auto’s en fietsers weer samengevoegd. Is een parallelweg tussen de Helvoirtseweg en de Martinilaan voor de ontsluiting van Regina Coeli geen goede optie omdat de fietssnelweg Den Bosch – Tilburg daar mogelijk komt, blijkt later dat de kans op een fietssnelweg daar klein is omdat het logischer is om die bij de Loonsebaan te leggen. En toen het CDA in de commissie opperde dat de N65 geen 23 maar 33 miljoen euro kostte, werd een burgerlid van die partij als leugenaar weggezet, omdat het toch echt 23 miljoen euro was. Later moest het college toegeven dat het geen 23 maar 27 miljoen euro was. Dit was voor D66 de reden om samen met het CDA om de raad voor te stellen de bespreking van het plan door te schuiven naar de volgende cyclus. Even de tijd nemen om de juiste informatie te krijgen en een door feiten gedragen besluit te nemen.

Meer fabels en verzinsels

De D66-fractie heeft zich ook geërgerd aan zelfbedachte argumenten. Volgens wethouder Guus van Woesik was het zijn verdienste dat de snelheid op de N65 slechts van 70 naar 80 kilometer zou gaan. Rijkswaterstaat zou geopperd hebben dat ze wel in was voor een maximumsnelheid van 100 of 120 kilometer per uur. D66 heeft daarom nagevraagd wanneer dat geopperd is, door wie en waar dat in notulen is opgenomen. Wat blijkt: er is helemaal niets van waar. Rijkswaterstaat heeft helemaal geen 100 of 120 kilometer op tafel gelegd. De verdiepte ligging biedt daar ook geen mogelijkheid voor. Ook zei de wethouder in de commissie dat het openstellen van de Jagerboschlaan nodig was om de bereikbaarheid van het Maurick College door de hulpdiensten te garanderen. Het antwoord op de technische vraag van D66 wie dat gezegd heeft en wanneer dat op tafel lag, kwam het antwoord dat de bereikbaarheid van hulpdiensten in algemene zin altijd punt van aandacht is. Verder lag er aan dat standpunt geen specifieke input van een instantie, onderzoek of berekeningen ten grondslag. Opnieuw een argument dat niet klopt.

Mosterd na de maaltijd

Zo creëert het college een rookgordijn in plaats dat de raad een goede basis heeft om te besluiten. Dit was voor D66 de reden om samen met het CDA om de raad voor te stellen de bespreking van het plan door te schuiven naar de volgende cyclus. Even de tijd nemen om de juiste informatie te krijgen en een door feiten gedragen besluit te nemen. Dat plan werd niet gesteund door GB, PvdA-GroenLinks en VVD. De VVD stelde zich nog wel het meest constructief op met het voorstel dat het college een snel een nieuwe sessie belegt om iedereen in de raad weer mee te nemen. Misschien mosterd na de maaltijd, maar beter dan geen mosterd. Verder was er ook nog een prima motie van PvdA-GroenLinks om onderzoek te doen naar alternatieven voor de Jagersboschlaan. Het college had daar geen zin in en dus trok de partij de motie in. Dat begrepen D66 en CDA niet, dus dienden ze hem maar opnieuw in. Mede met alsnog de steun van PvdA-GroenLinks werd de motie helaas verworpen.

Het gevoel om ook inspreker te zijn

Dit college maakt het D66 moeilijk om in te stemmen met de nieuwe plannen. De fractie is ervan overtuigd dat de voorgestelde reconstructie van de N65 een verbetering is voor Vught, maar moet ook bekennen dat het steeds moeilijker te onderbouwen is. “Dinsdag bespraken we in de fractie nog eens de punten die de 10 insprekers inbrachten. “Ik besefte dat ik me inspreker 11 voel”, aldus Schellekens. “Ik heb als raadslid behoefte aan overzicht van en inzicht in de dilemma’s op het onderliggend wegennet en ik heb behoefte aan antwoord op de zorgen van de insprekers. Worden hun zorgen opgelost door de finetuning van de plannen of geven zij met hun zorgen de consequenties aan van dit plan die we moeten accepteren? Ik wil weten of we de problemen met leefbaarheid en veiligheid niet verplaatsen naar het onderliggend wegennet.” Deze antwoorden heeft de gemeenteraad niet gekregen.

Champagne bewaren we voor een andere gelegenheid

De fractie van D66 stemde uiteindelijk met gemengde gevoelens in met het beschikbaar stellen van het extra geld, omdat los van de vele onduidelijkheden die het gevolg zijn van de plannen het plan zelf wel een verbetering is voor Vught. Dianne Schellekens las na de stemming deze stemverklaring voor: “We voelen ons door de gang van zaken met onze rug tegen de muur gezet. Ondanks het ontbreken van cruciale gegevens stemt D66 schoorvoetend in met de reconstructie van de N65, de extra bijdrage en de voorgestelde dekking. We gaan de ontwikkelingen op de voet volgen. We zijn en blijven scherp op de meest optimale oplossing voor Vught. En we blijven hameren op transparantie en samen optrekken waar het gaat om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Vught. We zetten hiermee dus niet onze handtekening bij het kruisje en de champagne bewaren we voor een andere gelegenheid.”

Zie ook:
D66 blij met eindresultaat van jarenlange lobby voor aanpak N65 (27-10-2018)
– D66-voorstel unaniem aangenomen: verander de A65 in de N65 (2-7-2018)
– Werkbezoek D66-Kamerlid Rob Jetten aan Vught in teken rijksinfrastructuur (3-10-2017)
Voorstel D66 aangenomen: hogere ambitie geluidsvermindering voor omwonenden N65 (10-2-2017)