Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 april 2019

De Speeldoos gered van faillissement

D66 heeft ingestemd met een reddingsplan voor De Speeldoos. In een extra vergadering stelde een meerderheid van de gemeenteraad een lening van 387.455 euro beschikbaar. Zonder deze lening was de Speeldoos nog deze maand failliet gegaan, omdat er geen geld meer was om het personeel te betalen. De Speeldoos gaat nu verder als cultureel centrum. De bedoeling is dat de gemeente uiteindelijk het huidige gebouw gaat verwerven.

De discussie in de raad, maar ook daarbuiten, ging vooral over wel of geen professionele kunst. De gemeenteraad heeft 15 jaar geleden al besloten dat er alleen amateurkunst gesubsidieerd wordt. Uit cijfers van De Speeldoos zelf is nu gebleken dat er al die jaren gewoon een aanzienlijk deel van die subsidie naar professionele kunst gegaan is, terwijl dat al die tijd ontkend werd. Er werd zelfs door de voormalige directeur en het voormalige bestuur beweerd dat professionele kunst geld zou opleveren voor amateurkunst. Dat geloofde niemand omdat dat nog nergens ooit vertoond was. Het bleek ook onwaar. Ieder jaar zijn tonnen -tegen alle afspraken in- uitgegeven aan professionele kunst.

Verkeerde voorstelling van zaken

De jarenlange verkeerde voorstelling van zaken van het voormalige bestuur heeft De Speeldoos naar de rand van de afgrond gebracht. Ook het behoud van het gebouw De Speeldoos staat nu op losse schroeven. Er is zo veel achterstallig onderhoud, dat het de vraag is of het gebouw nog wel gered kan worden. Om het voor de toekomst gereed te maken is er 4,2 miljoen nodig en daarvoor is nul euro gereserveerd. En dan is er ook nog de openstaande schuld van Stichting Stars on Stage.

Nieuw cultuurbeleid nodig

Het reddingsplan moet ervoor zorgen dat de amateurkunst en buitenschoolse cultuureducatie in Vught ook de komende jaren goed bediend worden. Daar is nieuw cultuurbeleid en dus een nieuwe cultuurnota voor nodig. “Dat is voor ons topprioriteit”, aldus D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens. “Hier moet direct een start mee gemaakt worden. Cultuurbeleid is veel meer dan een dak bieden aan podiumkunsten muziek, musical en dans en ook veel meer dan een theaterzaal.” Ze onderstreepte nog een keer dat D66 niet wil bezuinigen op de ondersteuning van amateurkunst in Vught.

Gemeente helpt cultureel centrum verder op weg

D66 wil dat de middelen die beschikbaar zijn voor faciliteren van amateurkunst breed worden ingezet in goed overleg met het Vughtse en liefst ook Helvoirtse cultuurveld. De amateurkunst moeten we koesteren. Het nieuwe cultuurbeleid moet gemaakt worden met en gedragen worden door het Vughtse, Cromvoirtse en Helvoirtse cultuurveld. Daarom diende D66 samen met VVD, GB en PvdA-GL een motie in die het college oproept de invulling van het Cultureel Centrum De Speeldoos te verbinden aan een breed gedragen cultuurbeleid. Ook willen de indieners daarom dat het college De Speeldoos helpt bij het opstellen van een jaarplan als het daarop volgende ondernemingsplan.

Toekomstige huisvesting

De Speeldoos kan voorlopig dus open blijven. Er ligt wel een uitdaging voor de toekomst. Gaan we het gebouw opknappen, slopen en er iets nieuws neerzetten of wellicht iets nieuws bouwen op een andere plek? De nieuwe cultuurnota, gedragen door het culturele veld, zal ongetwijfeld leiden tot een logische keuze: eerst de inhoud, dan de stenen.

Kansen voor professionele kunst

Houden we met dit besluit nou voor altijd alle professionele kunst buiten de gemeentegrenzen? Wat D66 betreft niet. Een goed plan voor een programmering die bijvoorbeeld in elkaar gezet en gefaciliteerd wordt door het Theater aan de Parade in Den Bosch is zeker een optie. Ook dat zal geld kosten, maar D66 is daartoe bereid en kijkt uit naar een goed plan. De constructie zoals de afgelopen jaren De Speeldoos gedraaid heeft, is echter onbespreekbaar.

Reacties?
fractie@d66vught.nl

Zie ook:
Ook D66 zegt vertrouwen op in bestuur en directie van De Speeldoos (19-12-2018)