Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 april 2019

Vught gaat nat op de Omgevingswet

(korte updates onderaan dit bericht)

De invoering van de Omgevingwet in Vught wordt een groot probleem met enorme financiële consequenties. Dat is de verwachting na een onuitvoerbaar en duur voorstel van Gemeentebelangen (GB) en VVD. Zij willen de uitgangspunten in de (gemeentelijke) wet zo vrij laten, dat de gemeente dit niet meer geregeld gaat krijgen voor de invoering in 2021. D66, PvdA-GL, SP, CDA én het college van B en W zagen het voorstel niet zitten, maar GB en VVD drukten het toch door, met de kleinst mogelijke meerderheid. “Want wij willen ook eens een keer positief in de media komen”, redeneerde Nathalie Pullens van de VVD. Dat in de media komen, zal wel lukken, maar of het positief is, is nog maar de vraag.

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met die wet bundelt de gemeente de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Er zijn vier ambities: in grote lijnen van de strakke hand/veel regels tot aan alles zo ongeveer vrij laten. D66 koos voor ambitie 3: veel vrij laten, maar niet alle eerdere afspraken overboord gooien. GB en VVD kozen voor de vierde ambitie: alles ongeveer vrij laten. Daar is D66 op termijn niet op voorhand op tegen, maar dat niveau is ongewenst bij de invoering, omdat de tijd te kort is en het veel meer ambtelijke inzet kost. Het gaat honderdduizenden euro’s extra geld kosten omdat er extra personeel nodig is. Het ergste is dat er een hoop problemen dreigen na de invoering op 1-1-2021. En dat wordt een probleem voor inwoners en ondernemers die met ruimtelijke plannen naar de gemeente komen.

Bestaande plannen niet weggooien

Vooraf waren er verschillende bijeenkomsten over de Omgevingswet. Er waren twee ontwikkellijnen: willen we uitgaan van de bestaande beleidsplannen of willen we een totaal nieuwe manier van werken? Richten we ons in eerste instantie op de eigen organisatie of richten we ons op inwoners, bedrijven, etc.? De conclusie na 3 bijeenkomsten was dat we uitgaan van de bestaande beleidsplannen en dat we ons richten op de inwoners en bedrijven. Van de 4 ambitieniveaus was dit het 3e niveau ‘onderscheidend’. Een niveau hoger ‘vernieuwend’, het hoogste ambitieniveau, zou betekenen dat we alles overboord gooien en een volledig nieuwe visie zouden moeten ontwikkelen. Niet doen dus. Dat kan later ook nog als Vught dat wil.

Wethouder Pennings in zijn hemd gezet door VVD en zijn eigen partij Gemeentebelangen

Ook het college van B en W is die mening toegedaan. Het college ontraadde dan ook het voorstel van GB en VVD en probeerde hen te overtuigen dat het verhogen van het ambitieniveau simpelweg niet haalbaar is. Het argument dat je na 2021 de koers kunt verleggen naar een hoger niveau werd door GB en VVD niet gehoord of begrepen. En dat het, omgekeerd, onmogelijk is om een eenmaal ingeslagen koers naar beneden bij te stellen evenmin. En dus brachten de coalitiefracties van GB en VVD het eigen college in verlegenheid door tegen het raadsvoorstel te stemmen, waarbij zij verantwoordelijk wethouder Peter Pennings (Gemeentbelangen) in zijn hemd zetten. GB en VVD waren niet vatbaar voor zijn terechte bedenkingen.

Constructieve oplossing van D66 haalde het niet

Ook de constructieve suggestie van D66 om van het voorstel om te zetten in een motie haalde het niet. Een motie heeft immers tot voordeel dat als het niet haalbaar is het college dit kan terugkoppelen aan de raad. Bij het GB/VVD-voorstel moet het college met een nieuw raadsvoorstel terug naar de raad als het onhaalbaar, onuitvoerbaar of onbetaalbaar blijkt.

Gevolgen worden na invoering pas echt duidelijk, maar dan is het te laat

Het ‘positief in de media komen’ is nog niet gelukt. Begrijpelijk, want het is zware materie. Het gevaar is wel dat de gevolgen na 1-1-2021 in de media komen. Vught dreigt een gemeente te worden waar je alles mag en kan ontwikkelen. Dat klinkt misschien mooi, maar als de eerste ruimtelijke excessen zich voordoen en de gemeente hier niets tegen kan ondernemen, wordt pas echt duidelijk hoe slecht het voorstel van GB en VVD was. Het is niet voor niets dat vrijwel geen enkele gemeente in Nederland voor dit ambitieniveau heeft gekozen.

Reacties?
fractie@d66vught.nl

***UPDATE 1***
D66 heeft nagevraagd wat de consequenties zijn van het VVD/GB-voorstel. Daaruit blijkt dat het de gemeente vele tonnen extra gaat kosten, veel projecten dan niet door kunnen gaan en de beoogde invoeringsdatum niet gehaald kan worden.

***UPDATE 2***
Bij de behandeling van de Kadernota in juni vreesden nu ook VVD en Gemeentebelangen openlijk over de negatieve (inhoudelijke én financiële) gevolgen van hun eigen voorstel uit april. D66 had gehoopt dat ze hun verkeerde besluit zouden intrekken, maar in een motie (voorstel) gaven ze aan dat nader onderzocht moest worden wat de consequenties zijn. De partijen probeerden daarmee de zwarte piet bij de ambtelijke organisatie te leggen, omdat de gemeenteraad niet voldoende geïnformeerd zou zijn. D66 vindt dat misplaatst en de omgekeerde wereld. VVD en Gemeentebelangen hadden de consequenties van hun eigen voorstel eerst zelf moeten onderzoeken voordat ze een vergaande verandering aanbrachten aan het oorspronkelijke voorstel van het college.