Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 mei 2019

Duidelijkheid over de effecten in Vught door aanpak N65

Er is eindelijk duidelijkheid over de gevolgen van de aanpak van de N65 en de verdieping van het spoor. Volgens cijfers van de gemeente kan het wegennet van Vught de extra verkeersdruk aan. Het kostte de gemeenteraad veel moeite om de cijfers boven tafel te krijgen. Wethouder Van Woesik deed er in de raadsvergadering in februari nog alles aan om onduidelijkheid over de cijfers te creëeren. Het nieuwe onderzoek werd zelfs ontkend. Gelukkig zijn de cijfers nu, op nadrukkelijk verzoek van de raad, wel gepresenteerd en openbaar.

Op een interactief kaartje kan iedereen op straatniveau zien wat in Vught de gevolgen zijn van de aanpak van de N65 en het spoor. Het wordt op een aantal plaatsen fors drukker in en om Vught. Naast een autonome groei van 20% tot 2030, op zowel A2, randweg als N65, wordt de volledig verdiepte N65 zonder verkeerslichten aantrekkelijker voor het doorgaand verkeer, wat nog eens 8% meer verkeer oplevert. Totaal dus zo’n 30% meer, dat als het aan dit college ligt ook nog eens 10 km sneller mag rijden. Dit levert nog eens zo’n 10% meer uitstoot van fijnstof op, 40% meer dan nu. Reden te meer voor D66 om te vragen naar de besluitvorming rondom de wijziging van de komgrens die nodig is om over de N65 80 kilometer per uur te kunnen rijden. Op wegen in de bebouwde mag namelijk geen maximumsnelheid boven 70 km/u worden toegestaan. De verdiepte N65 moet voor 80 km/u aan de bebouwde kom worden onttrokken. Hiervoor is een raadsbesluit nodig. D66 wil dat de maximumsnelheid op 70 km/u wordt gehandhaafd.

Kunnen de inwoners van Vught het wel aan?

De straten van Vught kunnen het dus allemaal aan, maar de vraag is of alle Vughtse burgers het aankunnen. Bewoners van onder meer de Heikantstraat, Olmenlaan en Lekkerbeetjenlaan maken zich zorgen. Zij wonen aan straten waar het verkeer op zijn minst verdubbelt. Ook is inmiddels duidelijk dat 1000 voertuigbewegingen per dag over een verharde Jagersboschlaan worden verwacht. Van enig alternatief voorstel, van geen verharding tot ontmoediging van het autoverkeer over de fietsstraat door maatregelen zoals bijvoorbeeld een verbod om aan het eind rechtsaf te slaan is helaas geen sprake. Hieronder de belangrijkste verkeerscijfers. In blauw de situatie in 2017, in oranje de autonome groei tot 2030 en in groen de effecten van het de volledig verdiepte ligging: het VKA+.

Alleen de Rembrandtlaan en de Martinilaan worden minder druk. Voor de Rembrandtlaan is dit natuurlijk moeilijk echt merkbaar met de N65 zo dichtbij. Vooral de Helvoirtseweg wordt fors drukker. Er zijn waarschijnlijk maatregelen nodig, vooral bij de t-splitsing met de Van Voorst tot Voorststraat. Daarnaast wordt de al drukke Glorieuxlaan nog verder belast, en zal ook dat een uitdaging worden. Of en zo ja er wat moet gebeuren en wat dit gaat kosten is nog onduidelijk.

Verbetering voor fietsers

D66 is blij met de verbeteringen voor fietsers, zoals een onderdoorgang bij de Boslaan, de tunnel aan de Rembrandtlaan en de toekomstige snelfietsroute. We willen dat deze route zo vloeiend mogelijk loopt zonder lastige obstakels, haakse bochten en oversteken. Binnenkort, op 20 mei, wordt het concept Esthetisch Programma van Eisen gepresenteerd rond de N65. Hier is ruimte voor inbreng van bewoners.

Geen noodzaak om Jagersboschlaan te verharden

Uit het onderzoek blijkt in feite dat de Jagersboschlaan niet verhard hoeft te worden vanwege de aanpassing van de N65. Vught kan het verkeer aan, dus de noodzaak om de weg te verharden is weggevallen. Opnieuw stelde het college dat de verharding nodig is voor de hulpdiensten. Dit blijkt niet meer dan een mening van wethouder Van Woesik, want uit navraag blijkt dat de hulpdiensten er niet om hebben gevraagd. Bovendien kunnen ze in geval van nood nu ook al over de onverharde weg. Bij de ombouw van de N65 en de verdieping van het spoor zullen hulpdiensten er noodzakelijkerwijs wel vaker langer over doen om ergens te komen. Om hiervoor een hele weg blijvend te verharden, is niet logisch.

Zie verder:
Viewer met alle verkeersstromen per straat
Geen duidelijkheid maar een rookgordijn, fabels en verzinsels rondom besluitvorming N65 (2-3-2019)