Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 juni 2019

D66: Verkeerslichten nog steeds beste oplossing voor N65 bij In ’t Groene Woud

D66 ziet de aanleg van verkeerslichten op de N65 bij restaurant In ’t Groene Woud als beste oplossing voor de bedrijven en de rest van de omwonenden op die plek. In de laatste plannen over de aanpassingen van de N65 verdwijnt daar de mogelijkheid om vanuit de richting Helvoirt af te slaan. Hierdoor wordt het restaurant 50 procent minder goed bereikbaar en moet grondbedrijf Peijnenburg Vught iedere dag met alle vrachtwagens door Helvoirt en Cromvoirt gaan rijden. “Een verkeerslicht zoals tot voor kort gepland stond, is en blijft de beste oplossing voor iedereen”, stelt D66-commissielid Dion Meuwissen. “Het levert bovendien het voordeel op dat in geval van topdrukte vanuit Tilburg het verkeer buiten de kom van Vught gedoseerd kan worden.”

De nieuwe N65-plannen kosten de gemeente een hoop extra geld, maar leveren ook voordelen op. Zo wordt de kruising Vijverbosweg-Boslaan verdiept aangelegd. Ook een deel van de N65 wordt half-verdiept aangelegd. Een van de wijzigingen van VKA (het vorige plan) naar VKA+ (het nieuwe plan) is dat de geplande verkeerslichten om bij Restaurant In ’t Groene Woud de N65 over te steken er niet komen. Een verrassing, want eind 2016 sprak de raad nog unaniem de wens uit met een motie van GB en PvdA/GL, om deze juist versneld aan te leggen.

Landbouwviaduct lost problemen niet op

De nieuwe oplossing is een ‘landbouwviaduct’, dus geen aansluiting meer op de N65. Maar het viaduct lost de verslechterde bereikbaarheid van de bedrijven aan de noordzijde van de N65 niet op, roept het vragen op over de belasting van het onderliggende wegennet en is het geen gedragen oplossing voor de omwonenden en de bedrijven.

Hiervoor moet een betere oplossing te bedenken zijn, dacht D66-commissielid. Hij kwam met het plan om tóch verkeerslichten te plaatsen ter hoogte van restaurant In ’t Groene Woud. Dat verkeerslicht moet uitsluitend bestemd zijn voor gemotoriseerd wegverkeer en dynamisch aangestuurd worden, rekening houdend met het verkeersaanbod. “Dat is dus een deel uit het vorige plan, maar in mijn ogen nog steeds een goed overbruggingsplan.”

Kommen van Cromvoirt en Helvoirt worden gespaard

Het vervallen van de huidige aansluiting vanuit Tilburg heeft gevolgen voor de bedrijven in de nabije omgeving. Dit blijkt ook uit de gesprekken die D66 gevoerd heeft met betrokkenen, uit de diverse inspraakreacties en brieven aan de gemeenteraad. Tevens vreest D66 een sterke toename van verkeer op de relatief smalle Sparrendaalseweg en Hoevensestraat na aanleg van het landbouwviaduct. Met verkeerslichten kan het verkeer vanuit Tilburg direct het restaurant en bedrijven bereiken, op een veiliger manier dan nu, en hoeven de zware machines van de omliggende bedrijven niet om te rijden door de kommen van Cromvoirt en Helvoirt.

Landbouwviaduct kan andere verkeerslichten N65 vervangen

Rijk en provincie zullen geen extra verkeerslicht tussen Den Bosch en Vught willen hebben, want dat verslechtert de doorstroming. Maar ook hiervoor is een oplossing. Ook D66 is er voor dat op termijn alle verkeerslichten verdwijnen op de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. Tot dat moment wil D66 dat de bedrijven aan de N65 tussen Vught en Helvoirt de tijd krijgen om zich hierop voor te bereiden. Zij moeten dan wel accepteren dat de verkeerslichten op lange termijn verdwijnen. Om het aantal verkeerslichten tussen Tilburg en Den Bosch niet te laten stijgen, wil D66 onderzocht zien of het landbouwviaduct niet op een andere, betere locatie kan worden gepland, bijvoorbeeld bij Biezenmortel. Hierdoor vervalt er een verkeerslicht en blijft het totaal hiervan op de N65 ongewijzigd. Doorstroming kan dus geen zwaarwegende reden meer zijn om de verkeerslichten niet aan te leggen.

Verkeerslichten als mogelijke verkeerssluis

Verwacht wordt  dat het verkeer op de N65 tot 2030 met bijna 30 procent zal toenemen. Mogelijk ontstaan er nieuwe knelpunten, zoals bij de aansluiting met de randweg Den Bosch. Rijkswaterstaat werkt al aan oplossingen op de lange termijn. Tot dan maken deze verkeerslichten mogelijk om bij grote drukte het verkeer richting Vught wat te doseren en om filevorming in de kom van Vught te voorkomen na de aanleg van de verdiepte N65.

Vught draagt bijna 23 miljoen bij aan de ombouw van de N65. D66 vindt dat aan de belangen van omwonenden, van Vughtse bedrijven en hun klanten, in de huidige oplossing onvoldoende wordt tegemoetgekomen. Met name de bedrijven moeten meer tijd krijgen om zich voor te bereiden op het uiteindelijk vervallen van de huidige aansluiting.

Zie ook:
GB, VVD en PvdA-GL blokkeren debat over N65-oplossing bij In ’t Groene Woud (10-6-2019)
Duidelijkheid over de effecten in Vught door aanpak N65 (15-5-2019)
Geen duidelijkheid maar een rookgordijn, fabels en verzinsels rondom besluitvorming N65 (2-3-2019)
D66 blij met eindresultaat van jarenlange lobby voor aanpak N65 (27-10-2018)
– D66-voorstel unaniem aangenomen: verander de A65 in de N65 (2-7-2018)
– Werkbezoek D66-Kamerlid Rob Jetten aan Vught in teken rijksinfrastructuur (3-10-2017)
Voorstel D66 aangenomen: hogere ambitie geluidsvermindering voor omwonenden N65 (10-2-2017)

Reacties?
fractie@d66vught.nl