Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 juni 2019

Motie van wantrouwen ingediend wegens prijsverhogingen ‘Lunet5’

De voltallige oppositie (D66, CDA en SP) heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Pennings (Gemeentebelangen, ruimtelijke ordening). Aanleiding was het bouwplan Lunet5 op de plek van Zaal Schoonveld. Er stond zwart op wit op papier dat de appartementen voor maximaal 220.000 euro verkocht mochten worden, maar Pennings regelde zelf, zonder het college en de raad in te lichten, dat de ontwikkelaar de prijzen fors mocht verhogen. Ook beantwoordde hij schriftelijke vragen van D66 over dit plan onjuist en onvolledig. In de raadsvergadering bleek de wethouder niet van plan om maatregelen te nemen, terwijl dat op dat moment nog kon, omdat de inschrijving van de woningen op dat moment nog een dag liep. Er restte dus niet veel anders dan een motie van wantrouwen in te dienen.

Wat was het geval. De gemeenteraad had in 2016 besloten dat op de plek van Zaal Schoonveld 20 appartementen zouden komen van maximaal 200.000 euro. Deze ontwikkeling was een wens van D66, omdat er de laatste jaren te weinig gebouwd was in het lagere koopsegment. In de jaren erna veranderde het plan. Zo werden het 16 appartementen en 4 eengezinswoningen. Dat werd vorig jaar vastgelegd in een nieuwe overeenkomst met de ontwikkelaar. De maximumprijzen werden vastgesteld op 220.000 voor de appartementen en 225.000 voor de eengezinswoningen. Deze wijzigingen zijn niet gemeld aan de gemeenteraad.

Prijzen daalden al na vragen van D66

Onlangs werd aangekondigd dat de 16 appartementen in de verkoop zouden gaan. De vier eengezinswoningen komen pas later in de verkoop, al weet niemand waarom. Bij D66 meldde zich een Vughtse die geïnformeerd had naar de verkoopprijzen. Een van de makelaars gaf aan dat de appartementen rond de 300.000 euro zouden gaan kosten. D66 heeft vervolgens schriftelijke vragen over het project gesteld. Enkele dagen daarna kwam de ontwikkelaar plots met de mededeling dat de appartementen maximaal 250.000 euro zouden gaan kosten. Die verlaging van 50.000 euro heeft D66, zo lijkt het, met alleen al het stellen van de vragen toch maar mooi bereikt.

Prijzen bleven nog steeds te hoog

Maar ook 250.000 euro vindt D66 te veel. Dat is namelijk niet volgens de afspraken en een verkoopprijs van 250.000 euro voor deze appartementen is nooit ergens besloten. D66 heeft alle besluiten, ook die van het college, over het plan opgevraagd en daar stond in dat de appartementen 220.000 euro mochten kosten. Toen D66 deze stukken in de raadsvergadering overlegde, moesten alle zeilen bijgezet worden om wethouder Pennings te redden. Eerst was het verhaal dat de prijzen omhoog mochten vanwege gasloos bouwen, maar het verplicht gasloos bouwen was bij het veranderen van de overeenkomst al bekend. Daarna stelde hij dat het wel volgens de afspraken was, maar vervolgens verzekerde hij de raad dat dit de vrijheid van het college is. Toen bleek dat het college daarover nog niet besloten had, moest de burgemeester het noodgedwongen overnemen van Pennings. Er was inderdaad geen nieuwe overeenkomst. Die moest nog opgesteld worden. D66 vond het vreemd dat zonder overeenkomst de appartementen nu toch al in de verkoop zijn. Maar dat was het risico van de ontwikkelaar, aldus de burgemeester.

Prijsverlaging was nog mogelijk

Toen diende D66 het voorstel in waarin gevraagd werd aan het college om de ontwikkelaar en de makelaars te laten weten dat de appartementen niet voor meer dan 220.000 euro verkocht mogen worden. Die tijd was er, want een dag later sloot de inschrijving van de appartementen pas. Feitelijk een motie die een uitweg bood aan het college. Maar ook dat voorstel werd ontraden, want dan zou er een risico zijn op een schadeclaims. Een schadeclaim? Kort ervoor werd nog gezegd dat het risico bij de ontwikkelaar lag. Ook werd gezegd dat als de ontwikkelaar van het plan afziet, het plan misschien wel nooit van de grond zou komen. In deze markt waarin zo veel vraag is naar ontwikkellocaties? En zo werd de uitleg van het college steeds onduidelijker en inconsequenter.

Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD aanschouwden het debat dat puur op inhoud gevoerd werd door D66, CDA en SP. Het zwijgen van de fracties was pijnlijk veelzeggend. VVD-fractievoorzitter Du Maine deed nog een keer een poging om Pennings bij te staan door verkeerde antwoorden op schriftelijk vragen van D66 goed te praten, maar stopte daar snel mee omdat het een hopeloze kwestie geworden was. Toen de motie van wantrouwen werd ingediend tegen Pennings las opeens wethouder Van de Ven nog een verklaring van het college voor die duidelijkheid zou moeten scheppen, maar ondertussen had het college zichzelf al zo vaak tegengesproken, dat die verklaring op dat moment nog meer verwarring gaf. De SP vroeg daarop terecht waarom de raad die verklaring nu wel zou moeten geloven?

Gemeenteraad en kopers hebben het nakijken

Juist door dit soort niet-transparante, open-eind constructies wordt er in Vught elke keer duurder gebouwd dan is afgesproken. De gemeenteraad is niet geïnformeerd. De kopers worden op kosten gejaagd. De projectontwikkelaar krijgt de ruimte om niet helemaal of zelfs helemaal niet te bouwen wat bij de grondaankoop afgesproken was. De grond had met deze (overigens mooie) appartementen dus voor veel meer verkocht moeten worden aan de ontwikkelaar. Dit gebeurt helaas vaker. Zo bouwt de ontwikkelaar van Isabellaveld (Stadhouderspark) woningen die veel duurder zijn dan was afgesproken met de gemeente. In feite heeft de ontwikkelaar daar dus ook te weinig voor de grond betaald. Bovendien was bij het Isabellaveld de woningtoewijzing achter gesloten deuren, zonder loting. Gelukkig mag dat niet meer. In het nieuwe woningbouwprogramma is de motie van D66 over transparante woningtoewijzing opgenomen, die enkele maanden terug unaniem werd aangenomen, maar dat is helaas dus nog niet genoeg voor transparant grondbeleid in Vught

Zie ook:
de motie waarin gevraagd werd om lagere verkoopprijzen (6-6-2019)
de motie van wantrouwen (6-6-2019)
D66 wil opheldering over veel duurdere woningen op plek zaal Schoonveld (2-5-2019)
Megalomane bouwplannen bij Roucouleur van tafel (16-4-2019)
D66 wil opheldering over woningtoewijzing Isabellaveld (6-2-2019)

Reacties?
fractie@d66vught.nl