Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 juli 2019

D66 tegen komst én voorfinanciering Misha de Vries school

Opnieuw heeft D66 tegen de komst van de Misha de Vriesschool naar Vught gestemd. Daarmee is D66 uiteindelijk de enige partij die consequent bleef in de gemeenteraad. Aanvankelijk waren alle partijen tegen de komst, maar steeds meer partijen veranderden van mening, omdat ze vreesden voor maatregelen uit Den Haag. Als Vught de school niet zou opnemen in het scholenplan, zou de minister hebben kunnen ingrijpen.

Op 6 juni werd het voorstel behandeld waarin staat dat de school opgenomen wordt in het zogenoemde Plan van Scholen Vught per 1 augustus 2020. D66 stemde dus (wederom) tegen omdat de fractie graag gezien had dat de gemeente wél in beroep zou gaan tegen een mogelijke dwang van de minister van Onderwijs. Volgens D66 wordt namelijk door een maas in de wet deze school in Vught gesticht. Die maas gold niet in Den Bosch, waar de school nu zit (Maliskamp), waardoor de school graag naar Vught wilde komen.

Twee weken na besluit kreeg de school al een gebouw

De school werd vervolgens goed bediend. In de raadsvergadering twee weken hierna, werd zelfs al per direct een gebouw beschikbaar gesteld: de voormalige kinderopvang in de Lidwinastraat. Het gebouw werd niet per 1 augustus 2020 beschikbaar gesteld (waartoe Vught verplicht is na de opname in het Plan van Scholen), maar al vanaf komend schooljaar. De gemeente stelde voor de school voor te willen financieren, terwijl dat helemaal geen taak is van de gemeente. Als de school een jaar eerder naar Vught wil komen, dient volgens D66 gewoon de marktconforme huur voor het gebouw betaald te worden. Immers, de school waar nu zo’n 10 kinderen op zitten, is nu nog steeds een particulier initiatief en komt pas per 1 augustus 2020 in aanmerking voor huisvesting.

Ook werd vervroegd 180.000 euro beschikbaar gesteld voor verbouwing

Maar het werd nog bonter: de school kreeg ook al meteen 180.000 euro voor de verbouwing. Het college wilde dat geld nu al overmaken, omdat de school over een jaar toch al naar Vught zou komen. “Welke boodschap geeft Vught af door de huisvesting van de school Misha de Vries een jaar eerder te financieren dan we wettelijk verplicht zijn”, vroeg D66-raadslid Gemma Wiegant zich terecht af. “De voltallige raad wilde de school niet en is gezwicht door de druk van de minister om de school toch op te nemen in het Plan van Scholen. Dat ze een jaar eerder verhuizen naar Vught en het gebouw aan de Lidwinastraat vast voor eigen rekening in afstemming met de gemeenten opknappen kan gewoon uiteraard. Dan weten ouders en kinderen waar ze aan toe zijn en heeft de school een dak boven haar hoofd.”

De school zelf vond dat niet ruimhartige genoeg

Gek genoeg werd deze ruimhartige geste van de gemeente werd niet in dank afgenomen door de Misha de Vriesschool. De directeur klaagde bij een selectief deel van de raad dat de 180.000 euro veel te weinig geld was en vroeg om nog meer. Bij het benaderen van de raad ging hij selectief te werk; de fractie van D66 kreeg niets. Uit de discussie in de raad bleek dat er in de mail iets stond over de de besteding van de 180.000 euro, die voor de verbouwing niet genoeg was en voor en alleen al voor andere zaken nodig zou zijn. Dat schoot de partijen die de mail wel gehad hadden, in het verkeerde keelgat. Zij kregen argwaan en kwamen daarom met een voorstel om de Misha de Vriesschool onder curatele te stellen. De 180.000 euro mag alleen uitgegeven worden aan verbouwingen en de uitgaven daarvoor moeten lopen via de gemeente.

D66 wil geen privileges voor de school

D66 vroeg zich af waar het college mee bezig is. “Laten we vooral zakelijk met deze school omgaan en netjes doen wat we horen te doen en ons beperken tot onze wettelijke verplichtingen”, stelde Wiegant heel terecht. “De 180.000 euro moeten we dus pas overmaken op 1 augustus 2020,de datum waarop we daartoe verplicht zijn. Uiteraard geldt dan nog steeds dat dat bedrag alleen uitgegeven mag worden als het daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in het gereed maken van het gebouw voor onderwijs.”

Zie ook:
D66 stemt opnieuw tegen komst Misha de Vries-school naar Vught (7-12-2018)
D66: nieuwe school Stichting Magnolia niet gewenst in Vught (18-5-2018)