Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 juli 2019

Veel vragen D66 over bouwplan bij De Braacken

De fractie van D66 heeft het gemeentebestuur om opheldering gevraagd over een nieuwbouwplan bij voormalig verzorgingshuis De Braacken. Aanleiding is een nieuwsbrief van projectontwikkelaar Janssen De Jong waarin het nieuws bekend gemaakt werd dat het college van Burgemeester en Wethouders van Vught heeft ingestemd met het bouwplan dat de naam Loyolapark heeft gekregen. Op de plek komen 14 dure woningen (maximaal 650.000 euro) en 21 bouwkavels voor villa’s. Om het plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd. Begin augustus wordt het zogenoemde voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Eind van dit jaar staat de start van de verkoop van de woningen en de kavels gepland.

D66 is onaangenaam verrast door deze aankondiging zonder door het college over dit omvangrijke project geïnformeerd te zijn en heeft hierover een aantal vragen gesteld op het gebied van communicatie. Zo wil D66 weten wat het college ervan vindt dat een projectontwikkelaar communiceert wat B en W besloten heeft in plaats van dat B en W dat zelf doet en wat de achterliggende gedachte is om wel de projectontwikkelaar, maar niet de raad over dit belangrijke collegebesluit te informeren. De huidige coalitie van Gemeentebelangen. VVD en PvdA-GroenLinks heeft in het coalitieakkoord en in het woningbouwprogramma vastgelegd dat deze bestuursperiode volgens het principe 40-40-20 gebouwd wordt, dus 40% betaalbaar, 40% middelduur, 20% duur. Nu er in dit plan gekozen wordt voor 100% duur, klopt de verhouding niet meer. D66 wil weten of dat een reden geweest om hierover niet de communiceren met de raad.

Waarom ook hier geen middeldure huur en koop, maar weer alleen dure huizen?

Ook over het plan zelf heeft D66 een aantal vragen. Waarom kiest het college voor alle 35 woningen de woningprijscategorie ‘duur’ en ziet het college af van de 40-40-20-afspraak? En als het college zich wil houden aan de 40-40-20-afspraak moeten als compensatie elders 70 betaalbare en 70 middeldure woningen gebouwd worden. Waar komen die woningen dan? D66 zet zich al jaren in voor meer middeldure huur- en koopwoningen, bijvoorbeeld voor de vaak vergeten doelgroep ouderen. Ook deze plek zou hiervoor geschikt zijn, al was het maar een deel van de nieuwe woningen. Is het college het met D66 eens dat op deze plek ook uitstekend een aantal middeldure woningen zouden passen? D66 zou in zo’n plan nooit kiezen voor 100% dure woningen, maar als er al voor alleen dure huizen gekozen wordt, is het college het dan met D66 eens dat de markt zijn werk moet doen en dat de maximumprijs van 650.000 euro dan niet gepast is?

Monumentale boom wordt omgehakt

Voor het bouwplan moet groen verdwijnen, waaronder een monumentale boom. Na alle ophef bij Vughternaren en in de media over bomen op verschillende plekken in Vught kan D66 deze keuze niet plaatsen. De fractie wil weten wat is het algemeen belang om een monumentale (waardevolle) boom om te hakken voor villa’s en wil ook weten of er nog andere bomen verdwijnen en zo ja hoeveel. Ook is de fractie benieuwd of er overleg is geweest met de Natuur- en Milieugroep Vught over de wijziging van Natuur Netwerk Brabant en het kappen van de bomen, waaronder die monumentale. D66 begrijpt niet dat bestaande bomen niet ingepast kunnen worden in een plan met alleen maar dure huizen op ruime percelen.

Klik HIER voor de ingediende vragen