Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 augustus 2019

Grote zorgen D66 om begrotingstekort in Vught

Na jarenlang gezond financieel beleid, ook in de jaren waarin het economisch wat minder ging, stevent Vught af op een enorm begrotingstekort. Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD kozen voor een tekort van 1,5 miljoen in 2020, maar dat werd gedekt door een overschot in 2021, 2022 en 2023. De cijfers vallen echter fors tegen en er is helemaal geen overschot. Vught duikt dus diep in de rode cijfers. Een zorgwekkende situatie, ook omdat de coalitie afstapt van een sluitende begroting voor het aankomende jaar en ervoor kiest om de rekening door te schuiven naar de toekomst.

Een gemeente mag kiezen: of je maakt een sluitende begroting voor het komende jaar of je maakt een sluitende begroting over vier jaar. Kies je voor dat laatste, kun je bijvoorbeeld het aankomende jaar voor een tekort kiezen, maar dat wordt dan weer gedekt met overschotten in de jaren erna. Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD kozen daarvoor. De afgelopen jaren, waarin VVD en D66 de wethouder financiën leverden, werd daar juist niet voor gekozen, omdat je enerzijds over je graf heen regeert en anderzijds de jaren erna zeer onzeker zijn. En dat laatste bleek nu het geval te zijn. De bijdrage vanuit het rijk voor de jaren 2020-2023 zijn veel lager dan gedacht. Daardoor wordt het tekort voor 2020 geen 1,5 miljoen euro maar 1,7 miljoen euro, maar veel erger nog: de overschotten die dat bedrag moesten dekken in 2021, 2022 en 2023 zijn ook veranderd in tekorten. Deze onzekerheid is ook precies de reden waarom D66 liever kiest voor een sluitende begroting voor het volgende jaar.

College aanvankelijk laconiek over forse tekorten

In de commissievergadering waren er meer fracties die hun zorg uitten bij de behandeling van de kadernota 2020-2023. In de kadenota staan alle plannen, waar het college weer een begroting van gaat maken, die eind van het jaar behandeld wordt. Ondanks het forse tekort zei wethouder Van de Ven (PvdA-GroenLinks) dat de commissie zich niet zoveel zorgen moet maken en dat in september de vooruitzichten van de bijdrage van de rijksoverheid misschien vanzelf wel beter zijn. En als de raad zo graag een sluitende begroting wilde, dan moest de raad maar aangeven waar er bezuinigd zou kunnen worden. “Het mag dan zo zijn dat het college geen knikkende knieën krijgt van de financiële situatie, de fractie van D66 krijgt dat wel van deze laconieke houding van de wethouder”, aldus fractievoorzitter Dianne Schellekens.

De schuld bij het rijk leggen lost niets op

Want wat is de situatie. In heel Nederland worstelen gemeenten met het tekort op het sociale domein. De uitgaven voor WMO en Jeugdzorg zijn fors hoger dan de vergoeding uit het gemeentefonds. We laten in Vught inwoners niet de kou staan en passen het bij uit de eigen middelen. Dit is de huidige realiteit en daarom is het voor D66 is onverantwoord om een kadernota met een tekort voor te leggen. De schuld bij het rijk leggen lost namelijk het tekort niet op. “We hadden meer daadkracht verwacht van het college zelf en niet dat de bal om bezuinigingen aan te geven direct naar de raad wordt gespeeld”, aldus Schellekens. “Niet fraai wat ons betreft.”

College leeft op te grote voet

“Een kadernota neerleggen met een groot tekort is leven op te grote voet. Ook D66 wil dat niet alles in Vught stil komt te staan door alles wat nog op ons afkomt in de komende jaren met PHS en N65”, aldus Schellekens. “En een gemeente die niet goed zorgt voor degene die dat niet, of even niet, zelf kan is geen knip voor zijn neus waard. Daarom zijn wij een grote voorstander van een ombuigingsdocument waarbij wat ons betreft het college haar huiswerk overdoet. Een document waarin het college duidelijk maakt wat de mogelijkheden zijn om bij te sturen, heilige huisjes niet schuwt, wensen schrapt of in de tijd vooruit schuift. Maak alle mogelijke keuzes inzichtelijk, maak als college duidelijk wat u de juiste selectie vindt en legt dit alles voor aan de raad.”

Collegeplannen in de media zonder financiële en politieke dekking

Hierbij zal volgens D66 het college ook haar eigen heilige huisjes moeten meenemen. Allerlei plannen staan al breeduit in de media met de bedragen die het college daarvoor wil uittrekken, zoals voor Zwaluw VFC, een fietsbrug tussen Den Bosch en de Isabellakazerne, The Battle Axe en de fietsbruggen bij rotonde bij van der Valk. De artikelen eindigen altijd met: de raad moet er nog over besluiten. Hiermee worden bij inwoners hele grote verwachtingen gewekt. Of er wel geld voor is, wordt er namelijk niet bij gezegd. In sommige gevallen zijn er met betrokken partijen zelfs al overeenkomsten gesloten. Let wel, zonder de raad geïnformeerd of geconsulteerd te hebben of dit de gewenste richting is en -niet geheel onbelangrijk- of we het als gemeente wel kunnen betalen.

D66 loopt niet weg voor moeilijke keuzes

In de laatste raadsvergadering gaf D66 aan graag mee te willen denken over bezuinigingen, ook wel ‘ombuigingen’ genoemd. “Tégen bepaalde bezuinigingen zijn is niet moeilijk. Keuzes maken die soms pijnlijk zijn is een stuk lastiger, maar daar lopen we niet voor weg”, aldus Schellekens. “Vught is een topgemeente om in te wonen met een hoog voorzieningenniveau, mooie groene omgeving en een goede ligging. En bovenal door veel actieve inwoners van Vught, Cromvoirt en binnenkort ook Helvoirt. Vught is een gemeente om trots op te zijn, waar D66 trots op is. Het bewaken en behouden van die kwaliteit staat voor ons centraal bij het beoordelen van de keuzes die gemaakt moeten worden. We doen het immers voor al onze inwoners.”

Zorgen van de raad nu wel serieus genomen

In de raadsvergadering had de wethouder financiën zich gelukkig van zijn laconieke houding uit de commissievergadering ontdaan. Hij bedankte partijen als D66 die het lef hadden om juist aan te geven waar zij wél zouden willen bezuinigen. Ook werd toegezegd dat er een ombuigingsdocument komt. Dat geeft de raad handvatten om te kiezen of anders te kiezen. Ook werd toegezegd dat er in het najaar een sluitende begroting van het college ligt. Dat is volgens D66 ook de correcte route. Het kan niet zo zijn dat het college kiest voor een begroting die niet sluitend is en dat de gemeenteraad maar even moet bepalen hoe die sluitend gemaakt kan worden.

Deze kadernota is niet uit te voeren. In feite was hij ook voor geen enkele partij goed te keuren. De kadernota leidt tot meerdere niet sluitende begrotingen en dat mag niet. In dat geval keurt de provincie de begroting niet goed, met allerlei mogelijke vervelende gevolgen als onder toezicht komen te staan van dien. D66 stemde daarom niet voor of tegen de kadernota, maar nam hem ter kennisgeving aan. Ook het CDA en de SP deden dat.

Reacties?
fractie@d66vught.nl