Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 september 2019

Helvoirtse politieke partij Progressief’96 sluit zich in Vught aan bij D66 en PvdA-GL

Progressief ’96, de grootste politieke partij in de gemeenteraad van Helvoirt/Haaren zoekt in Vught de samenwerking op met D66 en PvdA-GroenLinks. Dat heeft het bestuur van die lokale partij bekend gemaakt. Vught is de enige gemeente waar Progressief’96 graag met twee partijen gaat samenwerken. Voorzitter Bjorn Hondelink van D66 Vught-Helvoirt-Cromvoirt reageert verheugd op het besluit: “We kijken uit naar een goede samenwerking en trekken graag samen op richting de verkiezingen in november volgend jaar.”

Helvoirt komt per 1 januari 2021 bij Vught. Helvoirt, dat nu nog samen met de dorpen Haaren, Esch en Biezenmortel de gemeente Haaren vormt, wordt opgesplitst. Vooruitlopend op de tussentijdse verkiezingen in november 2020 heeft het bestuur van Progressief’96, de afgelopen maanden op basis van een analyse van de verkiezingsprogramma’s kennismakingsgesprekken gevoerd met 18 geestverwante politieke partijen in Vught, Boxtel, Oisterwijk en Tilburg. Doel van die gesprekken was om voor elk dorp c.q. nieuwe gemeenten helder te krijgen met welke politieke partijen Progressief’96 zich zodanig verwant voelt dat het daar bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen nauw mee wil samenwerken. In Vught werd naast D66 en PvdA-GroenLinks ook nog gesproken met Gemeentebelangen.

Omvangrijke maar leuke klus

Het bestuur van Progressief’96 noemde het ‘een omvangrijke, maar tevens leuke klus’. De conclusies zijn voorgelegd aan de ledenvergadering van 3 september wat resulteerde in het besluit om de politieke samenwerking in Vught te intensiveren met D66 en PvdA-GroenLinks. In Boxtel werd gekozen voor Combinatie ’95, in Oisterwijk PRO en in Tilburg werd nog geen voorkeur uitgesproken, omdat daar in 2020 nog geen gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.

De komende maanden worden de contacten met D66 Vught en PvdA-GroenLinks geïntensiveerd door middel van bezoeken aan raads- en achterbanvergaderingen. Uiteindelijk zal dit resulteren in persoonlijke keuzes van de (eventueel nieuwe) leden van Progressief’96 uit Helvoirt, zodat ook in de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s helder zichtbaar wordt dat het progressieve gedachtegoed gewaarborgd is in de nieuwe gemeente Vught.

Eerdere berichten en artikelen over Helvoirt:
CDA wint D66-pubquiz Wie-Kent-Vught in Helvoirt (3-11-2019)
D66 mist visie, ambitie en Helvoirt in nieuw bestuursakkoord (20-6-2018)
Themabijeenkomst: Helvoirt 100% bij Vught (18-3-2018)
D66: Helvoirt van harte welkom bij Vught, net als deel van Esch (14-2-2018)
Afdeling D66 Vught uitgebreid met Helvoirt (22-10-2017)
Behoud voorzieningen en eigenheid belangrijkste voor inwoners van Helvoirt bij samenvoeging met Vught (25-11-2015)
Peiling D66 Stemtent: Helvoirt wil bij Vught (12-10-2014)
Helvoirt en Vught samenvoegen? D66 Vught peilt de meningen in Helvoirt (6-10-2014)