Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 oktober 2019

Coalitie zoekt nieuwe redenen om opening Jagersboschlaan te rechtvaardigen

De coalitie van Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD zoekt naarstig naar nieuwe redenen om de Jagersboschlaan te verharden en open te stellen voor autoverkeer. Nu alle eerder aangedragen argumenten verdwenen zijn, gaan de drie partijen afzonderlijk van elkaar redenen bedenken om verharding en openstelling van de weg te rechtvaardigen. Dat bleek tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering, waar D66, SP en CDA de omstreden openstelling van de weg agendeerden met een motie.

Voor de openstelling moeten we even terug in de tijd. In 2013 is de zogeheten Structuurvisie vastgesteld, waarin de openstelling een van de drie opties is voor de ontsluiting van het verkeer. De andere opties zijn ‘het doortrekken van een parallelweg langs de N65’ en ‘het gebruik maken van de bestaande (ring)infrastructuur’. Drie denkbare opties in een visie, niet meer niet minder, zeker geen keuze of besluit. Van openstelling kan pas sprake zijn als het met onderzoek beargumenteerd is.

Openstelling blijkt niet nodig

Op 9 mei heeft het college na veelvuldig aandringen van D66, op basis van de verkeerscijfers, de verkeerscirculatie na de aanpak van de N65 gepresenteerd. Daaruit bleek dat de huidige (ring)infrastructuur het verkeer aan kan. Volgens het college was de openstelling van de Jagersboschlaan daarvoor dan ook niet nodig. Toch zette het college de openstelling onverminderd door. Zo werd hiertoe onlangs het verkeersbesluit genomen.

D66 vindt dat op basis van de gepresenteerde gegevens de Jagerboschlaan niet open moet:
– het onderliggende wegennet kan volgens het college zelf het verkeer aan; hiervoor is de openstelling en verharding van de Jagersboschlaan niet nodig
– de Jagersboschlaan is voor de hulpdiensten nu al bruikbaar en dat kan eenvoudig tijdelijk worden aangepast tijdens de ombouw van de N65

Dit waren de belangrijkste redenen om de weg te verharden en open te stellen. Nu deze weggevallen zijn, kan niemand nog uitleggen waarom deze verharding en openstelling er toch moet komen. En dus gingen de coalitiepartijen zelf op zoek naar nieuwe argumenten, waar niemand eerder van gehoord had, de raad noch de omwonenden. Waar het eerst ging om het afwikkelen van het verkeer via de ringstructuur (die bijna af is) wordt er nu voor het eerst gesproken over het spreiden van het verkeer over het hele onderliggend wegennet.

Geen enkele twijfel of vragen bij Gemeentebelangen

Gemeentebelangen was er ‘op basis van de huidige gegevens’ van overtuigd dat de Jagersboschlaan open moest en vond het nodig om daarbij straten van Vught tegen elkaar uit te spelen. Volgens Siebren van der Zee moet de weg open voor de verkeersontlasting op de Theresialaan en de Van Voorst tot Voorststraat. Dit op basis van gesprekken met inwoners, want een cijfermatige onderbouwing is er niet. Verder moeten de omwonenden van de Jagersboschlaan niet zo moeilijk doen, redeneerde GB, omdat de weg 40 jaar geleden ook open was en omdat de buurt en de gemeente het toch niet eens worden. De buurt zou zelfs blij moeten zijn met de college besluiten, voordat alle onderzoeken zijn uitgevoerd, hiermee komt het college tegemoet aan de wens aan verschillende buurtbewoners om eindelijk formeel bezwaar te kunnen maken tegen het plan, aldus Gemeentelangen.

VVD vertrouwt het college

De VVD verlangde geen onderbouwing bij de openstelling van de Jagersboschlaan en maakte er weinig woorden aan vuil. De partij vindt het jammer voor de omwonenden, maar ze zijn gehoord en dan houdt het wel op. Volgens Nathalie Pullens krijgt de verdieping van de N65 niet het rapportcijfer 10 vanwege de openstelling, maar een 8 of een 9. Verder gaf de VVD aan het college te vertrouwen.

PvdA-GroenLinks speelt de veiligheidskaart

Bij PvdA-GroenLinks is al een tijdje twijfel over de openstelling, maar daar was in het debat weinig van te merken. De partij twijfelde daar geen seconde aan de intenties van het college. Voor PvdA-GroenLinks is het het college te doen om de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Hoewel de hulpdiensten er aantoonbaar ook tijdens de ombouw op verschillende manieren kunnen komen, zelfs over de Jagersboschlaan, bleef die bereikbaarheid voor de partij het belangrijkste. Er was geen enkel kritisch woord naar GB, VVD of wethouder Van de Ven (PvdA-GroenLinks) die de openstelling heel anders benaderden: de Jagersboschlaan gewoon open, of het nu wel of niet nodig is voor de hebben hulpdiensten. Ook waren zij in afwachting van de onderbouwing op basis van verkeerscijfers, die zijn er toch echt al sinds 9 mei jl.

D66 wil besluitvorming op basis van feiten

D66 is helder: de noodzaak om de Jagersboschlaan te verharden en open te stellen voor verkeer is niet aangetoond. Sterker nog, met de verkeerscijfers werd het tegendeel aangetoond. Ook het verhaal van de bereikbaarheid van de hulpdiensten is boterzacht; nergens blijkt dat die vraag er is. D66 begrijpt dan ook heel goed de ergernis van de omwonenden. “Je kunt het eens of oneens zijn over een bepaald besluit, maar het is niet te verkroppen dat er een besluit genomen wordt dat op niet onderbouwd wordt door het college”, aldus Dianne Schellekens. “Het lijkt er nu op dat we nieuwe onderzoeken gaan doen over de effecten van de openstelling en wat dat doet met andere verkeersstromen in Vught. Wij willen geen doelredenering. Op meerdere plekken in Vught zijn knelpunten. Kom dan met een totaalplan over mogelijkheden om die knelpunten aan te pakken en stop met de focus op de openstelling van een weg.”

Meer vragen dan antwoorden

Het debat in de gemeenteraad riep veel vragen op. Vooral de tegenstrijdige verhalen van wethouder Van Woesik in februari en wethouder van de Ven (nu) deed veel wenkbrauwen fronsen. D66 zal dan ook opnieuw vragen indienen. “Vught snakt naar transparantie. Zo ga je niet met inwoners om”, aldus Schellekens.

Zie ook:
– de ingediende motie (10-10-2020)
Radioprogramma Blikveld van Novo3 waarin vanaf 25 minuut 30 een gesprek is met D66-raadslid Fons Potters en GB-raadslid Siebren van der Zee (12-10-2019)
D66 en CDA scharen zich achter actie ‘Wij willen die vent-weg’ (20-9-2019)
Duidelijkheid over de effecten in Vught door aanpak N65 (15-5-2019)
Viewer met alle verkeersstromen per straat (9 mei 2019)
Stukken uit de informatieavond over verkeerscirculatie (9-5-2019)
Geen duidelijkheid maar een rookgordijn, fabels en verzinsels rondom besluitvorming N65 (2-3-2019)