Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 oktober 2019

Helvoirtenaren denken bij samenvoeging met Vught vooral in kansen en dromen

Een station in Helvoirt, een oplossing voor de harmonie, meer verbinding tussen verenigingen en een veilige oplossing voor de N65. Het zijn zomaar wat zaken die leven in Helvoirt waarvan de inwoners wat vinden. Op de activiteitenmarkt ‘Helvoirt Leeft’ kwamen leden van D66 Vught-Helvoirt niet zozeer om te vertellen over de actieve D66-afdeling, maar ging juist het gesprek aan met de inwoners van Helvoirt zelf.

Bij de D66-kraam konden bezoekers van de activiteitenmarkt met het oog op de samenvoeging van Helvoirt met Vught  papiertjes plakken bij de categorieën ‘kansen voor Helvoirt’, ‘dromen van Helvoirt’ en ‘twijfels van Helvoirt’. Inwoners van Helvoirt dachten vooral in kansen en dromen, want de laatste categorie had duidelijk de minste papiertjes. Maar wat iedereen wenst: behoud van de eigenheid van Helvoirt.

Over het behoud van de eigenheid van het dorp is weinig twijfel. Integendeel zelfs, want in de categorie ‘kansen voor Helvoirt’ wordt de eigenheid vaker genoemd dan in de categorie ‘twijfels van Helvoirt’. Ook uit de vele gesprekken met mensen bleek dat veel inwoners daar wel positief over zijn. Velen refereren naar Cromvoirt, waar de samenvoeging met Vught ook goed gekomen is, al hebben we het dan wel over bijna 87 jaar geleden.

Kansen voor Helvoirt

Verreweg de meeste ‘post-it’-papiertjes werden geplakt bij de categorie ‘kansen voor Helvoirt’. Helvoirt is trots op zijn verenigingsleven, ondernemerschap én eigen initiatieven (zoals het delen van elektrische auto’s). Hier zou op sommige vlakken nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan of Helvoirtse initiatieven kunnen een voorbeeld kunnen zijn voor Vught. De andere kant op zouden Vughtse voorzieningen en activiteiten meer dan welkom zijn in Helvoirt, zoals cursussen van Anders Bezig Zijn. Ook op het gebied van bewegen, sporten, fietsverbindingen, groenstructuren en onderwijs zien inwoners van Helvoirt kansen. Meer kwaliteit van gemeentelijk apparaat en minder bureaucratie met carnaval werd ook genoemd als kans door de samenvoeging.

Dromen van Helvoirt

Helvoirt durfde ook te dromen. Deze categorie met wensen is niet 1 2 3 te realiseren, maar de redenering van D66 was dat als je niet weet wat de dromen zijn, je ze ook nooit kunt realiseren. Verreweg het meest werd een eigen station genoemd, maar ook een ondertunneling van de N65. Andere dromen zijn een periode van meer bestuurskracht voor Helvoirt en meer kledingwinkels. Ook in deze categorie werd de eigenheid genoemd: Helvoirtenaren dromen dat het dorp blijft zoals het is, maar het verwezenlijken van die droom ligt uiteraard vooral in Helvoirt zelf.

Twijfels van Helvoirt

De categorie ‘twijfels van Helvoirt’ was een beetje de categorie ‘eerst zien, dan geloven’. Juist in deze categorie werden de minste papiertjes geplakt. Bijna de helft van de papiertjes ging over de N65, waarvan de meeste twijfelen over het nut van de oplossing in Helvoirt. Andere mensen waren juist bang dat door het uitstel afstel komt en vinden dat het allemaal te lang duurt voordat er begonnen wordt. Twee passanten moeten nog maar zien of het wat wordt met die samenvoeging. Een schreef op dat Helvoirt de spoorplannen van Vught moet gaan betalen en een ander was liever met de hele huidige gemeente Haaren bij Oisterwijk gevoegd.  Ook zijn er twijfels of Helvoirt na de samenvoeging nog wel terecht kan op de huidige milieustraat in Haaren. Terechte twijfels overigens, want er zal nog moeten blijken of de milieustraat daar open blijft, want daar gaat de nieuwe gemeente Oisterwijk over.

U vraagt, wij draaien

Voor de mensen van D66 Vught-Helvoirt was het erg interessant om te horen wat er zoals leeft. Er waren uiteraard nog veel meer dromen, twijfels en kansen opgeschreven, maar dit was een korte bloemlezing. De opmerkingen worden meegenomen in het proces van het maken van het nieuwe verkiezingsprogramma, maar om meer de diepte in te gaan op bepaalde onderwerpen, zal D66 nog aparte bijeenkomsten houden. “Het is niet ‘u vraagt wij draaien’, maar het helpt ons weer verder op weg”, aldus fractievoorzitter Dianne Schellekens van D66 Vught. “Veel zaken kenden we al, omdat we al sinds 2015 actief in Helvoirt bezig zijn.”

Volgens Fons Potters, raadslid van D66 Vught, gaat het ook om de manier waarop je de zaken benadert. “Neem nou een station in Helvoirt. Dat is op papier kansloos. Maar toch zien we dat als kansrijk als je het koppelt aan de spoorverdieping in Vught, waardoor de N65 meer dan een half jaar dicht gaat. Verder is het verstandig om de hele ombouw van de N65 en de actuele stikstofproblematiek eraan te koppelen. Hoe meer mensen van auto naar trein kunnen, hoe kansrijker een station wordt.”

Eerdere berichten en artikelen over Helvoirt:
Helvoirtse politieke partij Progressief’96 zoekt samenwerking op met D66 Vught (10-9-2019)
D66 mist visie, ambitie en Helvoirt in nieuw bestuursakkoord (20-6-2018)
Themabijeenkomst: Helvoirt 100% bij Vught (18-3-2018)
D66: Helvoirt van harte welkom bij Vught, net als deel van Esch (14-2-2018)
Afdeling D66 Vught uitgebreid met Helvoirt (22-10-2017)
Behoud voorzieningen en eigenheid belangrijkste voor inwoners van Helvoirt bij samenvoeging met Vught (25-11-2015)
Peiling D66 Stemtent: Helvoirt wil bij Vught (12-10-2014)
Helvoirt en Vught samenvoegen? D66 Vught peilt de meningen in Helvoirt (6-10-2014)