Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 november 2019

Vught snakt meer dan ooit naar een rekenkamer

Vught snakt meer dan ooit naar een rekenkamer. Er is te veel onrust, te veel onduidelijk en te weinig transparantie. Dat maakt dat D66 wel tien onderwerpen zou kunnen bedenken waarover een rekenkamer zou kunnen adviseren. Dat stelde D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens bij de laatste raadsvergadering, waarin de SP opnieuw een voorstel indiende om de rekenkamer nieuw leven in te blazen. Gemeentebelangen en VVD hielden dit wederom tegen.

D66 wil de rekenkamer terug omdat de raad zich nu tekort doet. Een onafhankelijke rekenkamer kan onderzoek laten doen, kan het functioneren van de raad versterken en bijdragen aan het vertrouwen van de burgers in de gemeenteraad. Dat is momenteel geen overbodige luxe. Een raad die zijn rol serieus neemt, wil een rekenkamer hebben die voor de raad en de inwoners in beeld kan brengen hoe zaken in de gemeente worden uitgevoerd. Een rekenkamer rekent dus niet per se zaken uit, maar kan ook inzicht geven over hoe besluitvorming heeft plaatsgevonden. Volgens D66 is er niets mis mee om een onafhankelijke club mensen bepaalde beleidsgebieden af en toe te laten toetsen op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Een rekenkamer heeft nu keuze uit een heleboel nuttige onderwerpen die nader uitgezocht zouden kunnen worden.

Groeiende onvrede in Vught

Volgens D66 is de groeiende ontevredenheid in Vught en Cromvoirt niet weg te zetten als een landelijke trend. Het verzet is ook nog nooit zo groot geweest. Schellekens: “Wij begrijpen het verzet: er is te weinig transparantie en uitleg bij bepaalde besluiten, mensen worden niet meegenomen en komen voor voldongen feiten te staan. En zoals laatst bij de discussie over de Jagersboschlaan door het college gesteld werd: ‘we zijn het gewoon niet eens met de aanwonenden, dus tot ziens in de rechtbank’. Dat is echt te makkelijk.” Wijken worden in dit dossier tegen elkaar uitgespeeld. Verschillende mensen zitten in dit dossier in hun eigen waarheid en doen uitspraken die niet stroken met de feiten, zoals in de laatste raadsvergadering waarin de fractievoorzitter van Gemeentebelangen daar zelfs zijn excuses voor moest aanbieden. Ook het college kan hier geen helderheid geven. Een rekenkameronderzoek kan in zo’n geval wel duidelijkheid verschaffen. Goed voor de gemeenteraad, het college, maar vooral de betrokkenen.

Onderwerpen liggen voor rekenkamer voor het oprapen

De rekenkamer in Vught is al een tijdje slapend. Er is geen budget en VVD-fractievoorzitter Mark du Maine is het enige lid. Dat is op dit moment niet onwettig, maar door nieuwe regels van het ministerie van Binnenlandse Zaken mag deze constructie binnenkort niet meer. Vught moet dan wel. In het verleden was D66 niet altijd gelukkig met de Vughtse rekenkamer. Dat had vooral te maken met de partijdigheid ervan; de voormalige rekenkamer bestond alleen uit mensen met een PvdA-achtergrond. Alleen PvdA-GL vond dat destijds geen probleem.

Zie ook:
Coalitie zoekt nieuwe redenen om opening Jagersboschlaan te rechtvaardigen (16-10-2019)
Vught betaalt te veel voor fietsveilige route naar Den Bosch (4-8-2019)
D66 tegen komst én voorfinanciering Misha de Vries school (24-7-2019)
Motie van wantrouwen ingediend wegens prijsverhogingen ‘Lunet5’ (8-6-2019)
D66 wil opheldering over veel duurdere woningen op plek zaal Schoonveld (2-5-2019)
Vught gaat nat op de Omgevingswet (24-4-2019)
Megalomane bouwplannen bij Roucouleur van tafel (16-4-2019)
D66 staat pal achter de bezwaren van omwonenden van nieuwe beweegzaal (4-3-2019)
Geen duidelijkheid maar rookgordijn, fabels en verzinsels rondom besluitvorming N65 (2-3-2019)
D66 wil opheldering over woningtoewijzing Isabellaveld (6-2-2019)
Ozb wordt toch niet bevroren, maar stijgt met bijna 2 procent (17-12-2018)
Wethouder volledig regie kwijt bij bouwproject Vught-zuid; D66 zegt vertrouwen op (10-11-2019)
Realiseren doorgang Petrustuin – De Heuvel nog steeds ‘op lijstje’ (12-9-2018)