Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 november 2019

Zorgelijke begroting 2020 aangenomen met stevige opdracht aan het college

De begroting 2020 in Vught is aangenomen. D66 stemde ermee in nadat een motie was aangenomen waarin het college de opdracht krijgt om de begroting voor de komende jaren gezonder te maken. Er zijn maar weinig gemeenten in Nederland die er zo slecht voor staan. Wethouder van de Ven was niet van plan om die positie te verbeteren en wilde door blijven gaan met investeren (lees: geld uitgeven), maar door de motie zal hij in het voorjaar van 2020 een rooskleuriger uitzicht op de begrotingen de komende jaren moeten leveren.

“Een begroting als deze is niet bepaald ‘vertrouwd en vernieuwd’, maar is een geheel ander financieel beleid dan we de afgelopen jaren hadden. De verschillende VVD en D66-wethouders op de post financiën worden duidelijk gemist”, stelde D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens. In 2017 werd nog gesproken over de gezondste meerjarenbegroting ooit. Nu geeft iedereen aan dat de ondergrens wel bereikt is. Alleen wethouder Van de Ven en zijn partij PvdA-GL ontkennen de benarde financiële positie van Vught. De zorgen van D66, VVD, CDA, SP en GB werden zelfs afgedaan als ‘paniekzaaierij’, omdat de meerjarenbegroting immers sluitend was, maar dat zegt natuurlijk helemaal niets.

Vught na elke vergadering een paar ton armer

Volgens Schellekens is het niet vreemd dat Vught er zo slecht voor staat. “Iedere raadsvergadering liggen er weer voorstellen die een hoop geld kosten en elke keer bij de naborrel is de gemeente weer een paar ton lichter. Dat kan niet zo doorgaan, besturen is kiezen uit schaarste, maar die schaarste wordt niet gezien. Via de krant wordt het ene na het andere nieuwe plan bekendgemaakt, waardoor de raad voor een voldongen feit komt te staan. Verschillende partijen vrezen al langer dat dit niet goed kan blijven gaan. Dat punt zijn we nu ook bereikt. Van de gezondste begroting van de eeuw in 2 jaar naar de ongezondste, het kan hard gaan.”

Positie verslechterd door truc voor sluitende begroting

Om de begroting sluitend te maken heeft Vught ervoor gekozen om minder te gaan sparen voor de rijksinfra. Met deze truc waarmee de begroting wel sluitend wordt gemaakt, maar onze financiële positie nog verder verslechtert, werd voorkomen dat er keuzes gemaakt moeten worden. Schellekens: “Maar hoe langt kun je dit nog volhouden? Een schuldpositie boven de 150 procent en een solvabiliteit onder de 20 procent zijn zo alarmerend, dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor deze getallen zelfs geen benaming hebben.”

Eerder meer sparen dan minder

De greep uit de spaarpot van rijksinfra is bovendien tegen de afspraken met de raad in. Waarom heeft de raad anders eerder bepaald dat dit bedrag nodig is. Het college ontkent ook niet dat de spaarpot volledig gevuld moet worden. En je houden aan de afspraken om die spaarpot te vullen, vindt D66 geen overbodige luxe. Iedereen verwacht dat de bouwkosten alleen maar verder zullen stijgen. Dat verwacht het college ook, want de nieuwbouw van het Zuiderbos gaat om die reden voorlopig niet door. De school kost immers 14 miljoen, maar er is maar 8 miljoen gereserveerd. Hoe kun je dan uit je spaarpot geld halen? Er moet eerder geld bij.

D66 wil terug naar de ondergrens die de VNG adviseert, dus een schuldpositie maximaal 130 procent (in plaats van 150 procent) en een solvabiliteit minimaal 20 procent (in plaats van 14 procent). Bij die ondergrens is de financiële positie nog steeds zorgelijk en zeker niet rooskleurig, maar mocht zich iets voorden, heeft Vught nog wat vet op de botten. D66 en VVD hadden daarom een motie opgesteld met de oproep aan het college om de stijgende (schuldquote) en dalende (solvabiliteit) lijnen te keren. Ook SP en GB steunden de oproep. Gelukkig stemde de hele raad voor de motie en is dat de start om de trend om te buigen en de komende jaren uit de rode zone te komen.

College moet aan de bak

“Wij willen niet alles vooruitschuiven, dus college aan de bak”, was de oproep van Schellekens. “Het lijkt ons bovendien wel zo fair richting Helvoirt. De afgelopen jaren werd daar regelmatig in de gemeenteraad gezegd dat Vught financieel aan de grond zat. De getallen bewezen dat dat niet zo was, nu helaas wel.”