Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 december 2019

Gemeente weigert gesprek met Maurick; leerlingen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt de dupe

Kinderen uit Zaltbommel en Oisterwijk moeten net zo veel kans maken om aangenomen te worden op het Maurick College als kinderen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Dat stelde onderwijswethouder Van de Ven in het vragenhalfuurtje voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering. D66 Vught had deze vragenronde geagendeerd, omdat het Maurick College bij de aanmelding van nieuwe leerlingen gaat loten. D66 zou graag zien dat kinderen uit de directe regio voorrang krijgen en dat het gemeentebestuur hiervoor een lans zou breken bij de succesvolle school, maar Van de Ven weigert zelfs om met het Maurick een gesprek te voeren over het nieuwe aannamebeleid. De fractie van D66 is niet te spreken van deze formalistische houding en begrijpt niet dat op gebieden als woningbouw, ondernemen en toerisme het gemeentebestuur altijd wel probeert Vughtenaren een streepje voor te geven, maar dat leerlingen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt, die het liefst naar het Maurick willen dat wel kunnen vergeten. Zelfs een gesprek aangaan met het Maurick College over het nieuwe aannamebeleid is al te veel gevraagd.

Zoals bekend is het Maurick College al jaren razend populair. Dat is niet vreemd, want er wordt uitstekend onderwijs gegeven, het onderwijsconcept sluit goed aan bij deze tijd, de huisvesting is goed op orde en er wordt zelfs uitgebreid. Bovendien zijn de slagingspercentages bij alle onderwijsrichtingen al jaren uitzonderlijk hoog in vergelijking met de andere scholen in de regio. D66 is er dan ook trots op om zo’n top-onderwijsinstelling binnen de gemeentegrens te hebben. Dat heeft wel een keerzijde. Door de grote populariteit kan het Maurick komend schooljaar maximaal 360 nieuwe leerlingen plaatsen. D66 begrijpt dat het Maurick dit besluit heeft moeten nemen, maar wil zo veel als mogelijk voorkomen dat kinderen van buiten Vught, Helvoirt en Cromvoirt ervoor gaan zorgen dat deze kinderen elders in de regio op zoek moeten naar een school.

Vergelijking met 2013 gaat mank

D66 heeft recent vragen gesteld aan het college over de invloed die de gemeente zou kunnen uitoefenen. Daarop antwoordde het gemeentebestuur dat hierin geen rol is weggelegd voor de gemeente. Er werden zelfs antwoorden op schriftelijke vragen uit 2013 bij gehaald, maar die vergelijking gaat mank. Wat was toen het geval: het Sint Janslyceum in Den Bosch was toen zo populair, dat er geloot ging worden. Als Vughtse leerling kon je het Maurick niet als tweede keuze opgeven, omdat er een centrale toewijzing was, waar Maurick  niet aan meedeed. Als je als Vughtse leerling uitgeloot werd bij het Sint Jans, werd je op een andere school in Den Bosch geplaatst, in theorie kon dat zelfs in Drunen zijn omdat die school wel meedoet aan dat systeem. In praktijk is dat overigens niet gebeurd, aldus de rector van het Sint Janslyceum. Maar uitgeloot betekende in 2013 dat je sowieso niet in Vught geplaatst werd. Dat vond D66 het aantasten van de vrijheid van onderwijs en sprong ook toen in de bres voor de Vughtse leerlingen. Het gemeentebestuur was het toen met ons eens en pakte het op. Bij die toewijzing gingen destijds trouwens kinderen uit de buurt van het Sint Jans voor, maar dat was ons punt niet, het ging ons om het toewijzingssysteem.

Kinderen van ver weg verdringen leerlingen uit de buurt

Hier is iets heel anders aan de hand. Leerlingen uit het primaire gebied van het Maurick, moeten loten en maken net zo veel kans als kinderen uit Zaltbommel of Oisterwijk. Onder het primaire gebied rekenen wij Vught, Cromvoirt en Helvoirt, omdat Maurick College voor die plaatsen de dichtstbijzijnde middelbare school is. In het vragenhalfuurtje vroeg fractievoorzitter Dianne Schellekens waarom het gemeentebestuur geen enkel begrip heeft voor de zorgen van ouders uit Vught die graag  willen dat hun zoon of dochter op de middelbare school in hun woonplaats kan. Eerdere vragen werden door het ambtelijk apparaat in samenwerking met het Maurick beantwoordt. “Waarom is het college niet bereid om op te komen voor deze ouders en kinderen”, vroeg Schellekens. “Voor de Helvoirtse kinderen kan dat wellicht nog problematisch zijn, maar dan toch op zijn minst voor de kinderen en ouders uit de huidige gemeente Vught? Wat vindt u van onze suggestie dat kinderen uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt een grotere kans op inloten te geven door ze drie loten krijgen? Of zijn er nog andere ideeën zoals selectie op de postcodes uit het primaire gebied. Kinderen uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt toelaten en de rest loten kan ook een aanpak zijn?”

Gemeentebestuur heeft geen zin in een gesprek of een appèl

Het antwoord op de vragen was kort maar krachtig: de gemeente Vught laat de keuze aan de school en is niet eens genegen om het gesprek met de school aan te gaan. Volgens Van de Ven is er geen relatie tussen de gemeente en het Maurick. Voor D66 is dat antwoord te makkelijk, te ambtelijk, te formalistisch en te kort door de bocht. In samenwerking met het Maurick wordt het hele gebied rondom de school immers aangepakt. Daar draagt de gemeente vele tonnen aan bij. Er is dus wel degelijk een relatie tussen de gemeente en de school. Bovendien is voorrang geven aan leerlingen uit het eigen primaire gebied (de directe omgeving) niet iets raars. Op het Maurick wordt bij VMBO kader namelijk al jaren wél voorrang gegeven aan kinderen uit Vught, en terecht

Al met al zeer teleurstellend. D66 hoopt dat het aantal aanmeldingen rond de 360 zal uitkomen, zodat alle kinderen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt dus naar het Maurick kunnen.

Zie ook:
vragen D66 over aannamebeleid Maurick College (2-12-2019)
de ingediende schriftelijke vragen (2-12-2019)
antwoorden op schriftelijke vragen (10-12-2019)
D66 Vught: vrije keuze van middelbare school in regio Den Bosch lijkt in het gedrang te komen (17-3-2013)