Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 december 2019

Nieuwbouwplan Zwaluw VFC: minder voor meer

D66 heeft ingestemd met het nieuwbouwplan voor Zwaluw VFC. De fractie is blij dat er een plan is waarmee de club de stap kan zetten naar een nieuwe, duurzame accommodatie. Er komen eindelijk nieuwe kleedkamers evenals een nieuwe kantine. De club is zelf bouwheer en wil de bouw in 2021 afgerond hebben, het jaar waarin de club 90 jaar bestaat. Het plan is helaas wel duurder dan het plan van een jaar geleden dat GB, VVD en PvdA-GL van tafel veegden, nota bene omdat het te duur was. “Zwaluw krijgt nu minder voor meer”, concludeerde D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens.

De fractie van D66 prees het ondernemerschap van Zwaluw VFC. “We zijn er ook trots op dat de club de rol als bouwheer neemt. Dat er een nieuw op de toekomstgericht duurzaam gebouw komt te staan, kleedkamers en kantine binnen dezelfde muren”, aldus Schellekens. “En we hopen ook van harte dat het de club lukt om binnen het gebouw de extra kleedkamers te realiseren die nodig denken te hebben. Dan is het gebouw pas echt toekomstbestendig, want binnen enkele jaren weer een los kleedkamergebouw is weggegooid geld.”

Vaart maken en verwachtingen uitspreken

Het was D66 veel waard geweest als het college had doorgepakt met het plan van Zwaluw in november 2018 met de kanttekeningen die de raad daar toen bij plaatste. Uit waardering voor de ondernemerszin van de club en het had het Zwaluw minder vrijwilligersuren en geld gekost. En dit laatste geldt ook voor de gemeente. Door te kiezen voor rekenen in plaats van vaart maken, worden er minder dromen verwezenlijkt van Zwaluw voor meer geld en daarmee bewijzen we als raad de gemeenschap geen dienst.

Interessant om eens te onderzoeken of het kan helpen om aan de voorkant aan verwachtingenmanagement te doen. Dat in dit geval de gemeenten en Zwaluw vooraf de verwachtingen over het eindresultaat hadden afgestemd. Dat had geholpen om er als gemeente en vereniging makkelijker en sneller uit te komen. Nu stonden gemeente en club te vaak als kemphanen tegen over elkaar. Dit zou zomaar een mooi onderwerp voor een rekenkameronderzoek kunnen zijn.

Gemeente geeft bankgarantie van maximaal 1 miljoen euro

Nieuw in de financiering is dat de gemeente een bankgarantie heeft afgegeven aan Zwaluw. Een dergelijke constructie werd de afgelopen jaren afgehouden. Verschillende clubs vroegen erom, maar kregen nul op het rekest, omdat het geen gemeentelijk beleid zou zijn. Hier is nu van afgeweken onder de noemer ‘maatwerk’. “Je kunt dit wel maatwerk noemen, maar als je zonder kaders van de gemeenteraad een bankgarantie van 1 miljoen euro afgeeft, dreigt maatwerk willekeur te worden, zeker als het college stelt dat deze constructie maar voor één keer wordt toegepast. D66 ziet juist ook voor andere verenigen mogelijkheden om te gaan werken met een bankgarantie. Als voorbeeld werd MOP genoemd die al jaren bezig is met een blaashal, zodat op het complex ook in december, januari en februari zaalhockey gespeeld kan worden. Deze maanden ligt het normale hockey stil en moet voor zaalhochey uitgeweken worden naar zalen in de wijde omtrek.

D66 en CDA: Bankgarantie ook mogelijkheid voor andere verenigingen

D66 en CDA kondigden aan een initiatiefvoorstel te gaan maken over kaders voor het geven van een bankgaranties voor Vughtse verenigingen, zodat de mogelijkheid in de toekomst onderdeel kan zijn van gemeentelijk beleid. Wethouder Van den Ven (sport en financiën) sloeg de plank volledig mis door meteen te reageren met de woorden dat het college hier geen behoefte aan heeft. Een opmerking als deze is zeer onbegrijpelijk, ongepast en misplaatst: onbegrijpelijk omdat je als gemeentebestuur juist blij moet zijn met een kader waarmeer je willekeur voorkomt, ongepast omdat er nog geen letter op papier staat en misplaatst omdat partijen die hun nek uitsteken voor een initiatiefvoorstel doorgaans lof krijgen voor hun inzet. Burgemeester Van de Mortel greep in en stelde dat het college uitkijkt naar het voorstel.

Blije bestuurs- en jeugdleden van Zwaluw VFC op het bordes van het raadhuis dat nu verbouwd wordt. (Foto: website Zwaluw VFC)

Zie ook:
Tóch totale renovatie van hele accommodatie Zwaluw VFC (27-6-2019)
Nieuwbouwplan Zwaluw VFC verdient nadere uitwerking (30-11-2018)
– Opiniestuk over gang van zaken Zwaluw: Plaatsvervangende schaamte (18-12-2018)