Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 december 2019

Vragen D66 over aannamebeleid Maurick College

D66 Vught heeft aan het college van B en W vragen gesteld over het aannamebeleid van nieuwe leerlingen op het Maurick College. Voor komend schooljaar gaat de populaire middelbare school loten. D66 vindt dat leerlingen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt voorrang zouden moeten krijgen, omdat het Maurick voor deze plaatsen de dichtstbijzijnde, primaire school is. D66 hoopt dat het gemeentebestuur hiervoor een lans wil breken.

D66 is er trots op dat er in Vught zo’n uitstekende school is op het gebied van voortgezet onderwijs. Het Maurick College heeft een onderwijsvorm die zeer succesvol is. De huisvesting is goed op orde en er wordt zelfs uitgebreid. Bovendien zijn de slagingspercentages bij alle onderwijsrichtingen al jaren uitzonderlijk hoog in vergelijking met andere scholen in de regio. Het is dan ook niet raar dat de school al jaren populair is en nog steeds populairder wordt. Dat is niet alleen in het primaire verzorgingsgebied Vught, Helvoirt en Cromvoirt, maar ook (ver) daarbuiten.

Grote aantrekkingskracht van het Maurick College

Inmiddels is de aantrekkingskracht van de school zo groot dat in het komende schooljaar alle nieuwe leerlingen niet meer rechtstreeks geplaatst kunnen worden. Daarom zal er komend schooljaar geloot gaan worden. Er is plaats voor 360 leerlingen. De verdeling is 22 plaatsen op vmbo basis-kader, 122 op vmbo-t en vmbo-t/havo en 216 voor havo/vwo en gymnasium. Alle nieuwe leerlingen loten mee, of ze nou uit Vught, Drunen, Helvoirt of Zaltbommel komen. Alleen de nieuwe leerlingen die al een broer of zus op de school hebben zitten, worden automatisch aangenomen en hoeven niet mee te loten.

D66 wil voorrang voor kinderen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt

D66 begrijpt dat Maurick College op de rem moet trappen, omdat de capaciteit er niet is om nog meer leerlingen te plaatsen. D66 zou echter liever zien dat kinderen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt voorrang zouden krijgen bij de inschrijvingen. Voor deze drie plaatsen (postcodes 5261 t/m 5268)  is de school de meest dichtstbijzijnde. D66 heeft daarom aan het gemeentebestuur gevraagd of zij het met D66 eens dat kinderen in principe in hun eigen plaats voortgezet onderwijs moeten kunnen genieten als dat aanwezig is. Ook vraagt D66 of het college bereid om hierover het gesprek aan te gaan met Maurick College om af te tasten of er met name voor kinderen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt een betere positie te creëren is? Voorrang bij toewijzing zou de voorkeur van D66 hebben, maar een alternatief is om deze kinderen 2 of 3 loten te geven.

Zie ook:
de ingediende schriftelijke vragen

Zie ook het vervolgbericht:
Gemeente weigert gesprek met Maurick; leerlingen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt de dupe (17-12-2019)