Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 januari 2020

Houdbaarheidsdatum van de nieuwe cultuurnota is beperkt

Bij de laatste raadsvergadering heeft D66 schoorvoetend ingestemd met de nieuwe cultuurnota voor Vught. Volgens D66-raadslid Gemma Wiegant kan de gemeente zich hier geen buil aan kan vallen. “Het is veelal een opsomming van wat er al gebeurt en daar kan niemand tegen zijn. En over een jaar kunnen we alweer een nieuwe maken, omdat Helvoirt er niet in verwerkt is.”

D66 is trots op zoveel particulier initiatief op het gebied van cultuur in Vught. Dit wil D66 graag versterken en zichtbaar maken. Vught kent goede professionele cultuurinstellingen zoals de bibliotheek, Plaza Cultura, MDM en Music Care. “De insteek in deze nota is vooral dat cultuur een bijdrage levert aan maatschappelijke vraagstukken. Maar we missen nogal wat, vooral visie, ambitie en samenhang”, aldus Wiegant. “Het is onduidelijk waar we over vier jaar staan en wanneer we kunnen zeggen dit beleid een succes is. Bovendien zou bij deze cultuurnota ook Helvoirt betrokken worden. Als dat ook echt geprobeerd is, is dat niet gelukt. Helvoirt kan hier weinig mee.”

Weinig ruimte voor vernieuwing

In de nieuwe cultuurnota komen cultuureducatie en cultureel erfgoed in Vught wel goed aan bod. D66 mist vooral ruimte voor vernieuwing. Vughtse cultuur wordt nu vooral gedaan door vrijwilligers. Dat kan, maar dan verwacht D66 wel een actievere rol van de gemeente door het voeren van de regie, partijen verbinden en het breed zichtbaar maken culturele activiteiten. Het binnenhalen van grote evenementen zoals het nationaal dictee met een tv-opname in DePetrus of een cultureel festival voor jongeren met ondersteuning van ons eigen bedrijfsleven zijn geweldige kansen. Zo worden bovendien cultuur en economie met elkaar verbonden.

Een goed plan verdient altijd een serieuze beoordeling

Voor D66 staat de deur voor professionele kunst op een kier. Dat heeft de fractie eerder meermalen verkondigd, maar VVD en Gemeentebelangen verwijten nu opeens D66 draaikonterij. D66 is helemaal niet gedraaid. “In de commissie hebben we niets anders gezegd dan in april toen we het in de gemeenteraad hadden over het reddingsplan van De Speeldoos”, aldus Wiegant. “Wat we toen opperden, gaat nu zelfs gebeuren: het theater aan de Parade in Den Bosch wil drie jaar lang een deel van de programmering in De Speeldoos doen. Moeten er in Vught kost wat kost professionele podiumkunsten plaatsvinden? Nee helemaal niet, maar een goed plan verdient altijd een serieuze beoordeling en niet op voorhand een ‘njet’.” D66 zou graag het nieuwe bestuur van de Speeldoos de tijd en gelegenheid gunnen om te komen met een plan waarbij tegen geringe kosten ook professionele podiumkunsten een kans kan hebben. Voor Vught hoeft dat zeker geen compleet pakket te zijn, want daarvoor is er genoeg aanbod in de regio.

De sfeer werd wat grimmig toen Gemeentenbelangen (GB) haar bijdrage aan het debat beperkte tot het voorlezen van gedeeltes uit verkiezingsprogramma van D66 waarbij haast beschuldigend op voorhand naar een “nee” van D66 werd gewezen. D66 maakte direct bezwaar tegen deze wijze van debatteren, omdat GB immers geen eigen mening of standpunt had. Vervelend was dat hierbij ook de rol van de burgemeester als onafhankelijk voorzitter is het nauw kwam.

Aankoop en sloop van de Speeldoos is te voorbarig

Het gebouw de Speeldoos werd geen punt van discussie. D66 is blij de hele gemeenteraad het  eens is dat de mening van het college over het verwerven van het gebouw voor 1 euro te verwerven, de eis om het er per 1 januari 2020 in eigendom te hebben en het vervolgens te slopen, veel te voorbarig is en dat die discussie niet op zijn plaats is in een cultuurnota. “Er zijn bij het bepalen van de toekomst van het gebouw wel wat meer afwegingen nodig dan deze nota biedt”, aldus Wiegant. “Los van het gebouw vinden wij het onbegrijpelijk dat de Stichting theater de Speeldoos zo weinig ruimte krijgt om tot bloei te komen en dat op voorhand haar rol is belegd als zalenverhuurcentrum. Dit is wel een hele makkelijke, magere en summiere interpretatie van de aangenomen motie uit april 2019.

D66 stemde in met de cultuurnota, maar maakte in een stemverklaring wel duidelijk niet akkoord te gaan met de passages over de Speeldoos. D66 pleitte voor een apart debat over de toekomst van de Speeldoos in plaats van deze in de zijlijn op te nemen in de cultuurnota.