Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 januari 2020

Lastenstijging in Vught van 6,6% is bovengemiddeld hoog

Het is lang geleden dat de lasten voor de inwoners van de gemeente Vught zo fors stijgen als dit jaar. Inwoners van Vught gaan gemiddeld 6,6 procent meer betalen aan de gemeente. Dat is anderhalve keer meer dan het landelijke gemiddelde van 4,3%.  De stijging wordt vooral veroorzaakt door de afvalstoffenheffing die met bijna 20 procent stijgt. De methodiek van afvalinzameling is volgens D66 niet lang meer houdbaar: we scheiden steeds meer afval, terwijl de prijzen de pan uit rijzen. De OZB stijgt dit jaar met 1,5 procent. Dat is minder dan in 2019, het jaar waarin de OZB niet zou stijgen, maar toch steeg met 1,9 procent.

Bij de laatste commissie- en raadsvergadering van 2019 waarin de lastendruk geagendeerd stond, was het voor de coalitiepartijen Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks een zogenoemd ‘hamerstuk’. De afgelopen jaren was er altijd veel discussie over de lastendruk, maar dit jaar wilden ze er niets over zeggen. Begrijpelijk, want de stijging was eerder niet zo hoog. Het ziet er niet best uit voor inwoners van Vught.

OZB

De OZB stijgt met 1,5 procent. Vorig jaar werd steeg de OZB nog met 1,9 procent, terwijl de VVD zo trots was dat het in het nieuwe coalitieakkoord uitonderhandeld had dat de OZB niet zou stijgen, zelfs niet met de inflatiecorrectie. Het voor de VVD belangrijkste punt dat werd binnengesleept uit de coalitieonderhandelingen werd dus niet waargemaakt. Dit jaar dus een stijging van 1,5 procent. D66 vroeg zich af of dat wel genoeg is. Als je als college meer geld uitgeeft dan je binnenkrijgt, moet je niet versteld staan dat je dat je schuldquote slechter wordt en je solvabiliteit daalt. Het meerjarenperspectief was nog nooit zo slecht was als nu.

D66 is geen voorstander van een OZB-verhoging, maar vindt wel dat dit college daarvoor had moeten kiezen. Het college bezuinigt nergens op, maar geeft wel meer uit, zoals aan een brug bij de Isabellakazerne of een turborotonde met fietsbruggen in Den Bosch. “Dan moet je ook de consequent zijn: OZB omhoog en leg maar uit aan de inwoners van Vught dat je het dat waard vindt”, aldus D66-raadslid Fons Potters. Maar dat gebeurt niet. Bij de ‘brug van niets naar nergens’, zoals PvdA-GL de Isabella-brug treffend noemde, werd zelfs gesteld dat we een ‘dief van onze portemonnee’ zouden zijn als we deze onevenredige uitgave niet zouden doen.

Afval

De afvalstoffenheffing stijgt met bijna 20 procent. Er zijn niet veel gemeenten in Nederland waar de stijging hoger is dan in Vught. D66 vreest dat het Vughtse inzamelingssysteem implodeert. We scheiden meer, maar moeten ieder jaar fors meer betalen. D66 wil af van deze enorme, jaarlijkse tariefstijgingen en wil nog dit jaar ons afvalsysteem agenderen. Die lijkt ons heel gewenst voor de samenvoeging met Helvoirt. Doen we niets, krijgen zij ook ons peperdure systeem. Misschien niet even populair, maar D66 durft hierin duidelijke keuzes te maken:

  1. stop met glas ophalen. Dat is slecht voor recycling. In glasbakken wordt op kleur gesorteerd, veel beter herbruikbaar, bij huis-aan-huis inzameling dus niet. Op kleur gesorteerd glas is beter herbruikbaar en brengt daarom meer op Ook voor het milieu is de huis-aan-huis inzameling niet goed: vrachtwagens rijden elke vier weken door alle straten. Bovendien is de inzameling zwaar werk. En interesseert het milieu, recycling of de arbeidsomstandigheden je niets, doe het dan voor het geld: dit is een aanzienlijke besparing.
  2. haal het papier eens in de vier weken op. Nu gebeurt dat nog eens in de twee weken. Papier levert niets meer op, dus de inzameling wordt in feite alleen maar duurder. Voorheen kon met de opbrengst de hele inzameling betaalt worden en hield de gemeente er nog geld aan over. Nu moet er fors geld bij. Er is ook minder papier bij mensen, dus eens in de vier weken kan bijna nergens een probleem zijn. Bovendien is een lagere frequentie ook weer beter voor het milieu: de vrachtwagens hoeven jaarlijks 13 keer minder door alle straten van Vught te rijden. En vanzelfsprekend drukt ook dat fors de kosten.

Rioolheffing

De rioolheffing stijgt in 2020 met 2,5 procent. Dat is iets meer dan het gemiddelde dat op 2 procent ligt.

Vught staat bovenaan in de lijst wat betreft de lokale heffingen. Daar krijgen de inwoners een mooie gemeente met een hoog serviceniveau voor terug. De raad moet kritisch blijven op de relatie kosten en kwaliteit.

 

Zie ook:
Financiële positie van Vught bereikt donkerrode gevarenzone (1-11-2019)
Grote zorgen D66 om begrotingstekort in Vught (juli 2019)