Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 januari 2020

Nieuwbouwplan Van der Valk Vught gaat alle grenzen te buiten

D66 staat positief tegenover een herontwikkeling van Van der Valk. Uiteraard, want iedere ondernemer moet kunnen ondernemen. Dat doet hij door mee te gaan met de tijd en zijn activiteiten aan te passen aan de behoeften die er zijn. “Maar de nieuwbouwplannen van Van der Valk passen op geen enkele wijze bij Vught”, zei D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens in de commissievergadering waarin de schets van het plan voor lag. “Als je de nieuwe skyline van Vught ziet, kun je er bijna een dikke middelvinger in zien richting Den Bosch.”

D66 begrijpt dat Van der Valk graag een groei ziet van de huidige hotelcapaciteit. Ook wil het concern ‘long stay’ appartementen bouwen evenals een klein zorghotel. Daarbij wil zij het concept ‘Van der Valk Vitaal’ ontwikkelen. Interessant om te horen van een van de omwonenden was dat dit concept op verschillende andere plekken in Nederland ook ontwikkeld is, maar dan op een veel kleinere schaal, zonder toren van 65 meter hoog.

Terechte vraagtekens en bezwaren van omwonenden

Dat er veel en uiteenlopende bezwaren zijn, maakten negen insprekers op een duidelijke manier kenbaar. Megalomaan en massaal doordat de bouwmassa zo ongeveer verviervoudigt, hoogbouw die 25% hoger is dan Eikendonk, die ook zon en privacy bij omwonenden wegneemt en de verkeersdruk die toeneemt. Ook de ‘entree van Vught’ zou met dit gebouw compleet veranderen. Het Heunwiel achter Van der Valk zou deels bebouwd worden en een soort recreatieplas worden, maar mag dat wel, want voorheen mochten er zelfs geen huwelijken voltrokken worden. En de vraag is of het überhaupt mogelijk is om dit te realiseren aan de rand van De Bossche Broek en de Gement. “Allemaal zeer terechte en logische vragen waarop eerst antwoorden moeten komen voordat je zo’n plan serieus zou kunnen beoordelen.”

Ook woningbouw gepland in het horecagebied

D66 was verrast door de honderd koopappartementen die Van der Valk wil bouwen. De fractie kreeg de indruk dat deze wellicht ook behulpzaam zijn om het plan te financieren. Dat is een slimme zet, zeker in het kader van de huidige vraag naar woningen. Maar het betekent voor D66 niet zonder meer reden een bestemmingsplan te wijzigen zodat een bedrijf in staat wordt gesteld een hoop woningen bij te bouwen, omdat het nu even goed uit komt vanwege een tekort aan woningen. De bouw van woningen druist ook in tegen de structuurvisie, die de gemeenteraad unaniem heeft aangenomen. Daarin staan andere locaties waar je wel de hoogte in kunt en dat is hier niet het geval. De huidige bestemming van het gebied moet voor D66 vooral een horeca- en hotelfunctie blijven.

College moet standpunt innemen

D66 riep het college op om zelf eerst eens een formeel standpunt in te nemen in plaats van Van der Valk zijn eigen kaders te laten bepalen, waardoor omwonenden en de gemeenteraad verrast werden. Het is bestuurlijk en politiek gezien niet uit te leggen dat een ontwikkelaar een plan presenteert dat werkelijk iedere grens overschrijdt. De raad mag normaal ook niets zeggen over bouwplannen. Pas op het einde van de procedure komt dat bij een bestemmingsplanwijziging aan bod. Hier wordt het omgedraaid. Het college durft nog geen standpunt in te nemen en laat de raad de kolen uit het vuur halen. Het was bijna bewonderenswaardig dat sommige partijen in de raad bijna in detail dit plan wilden bijstellen door hier en daar wat bouwlagen eraf te halen en wat vraagtekens te zetten bij sommige functies, zonder ook maar iets te weten van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het plan. Niets is immers doorberekend of op haalbaarheid getoetst.

Participatie en aandacht voor omwonenden moet nog beginnen

“Mooi is dat de raad het met ons eens is dat de participatie van inwoners, met bijzondere aandacht voor de aanwonenden, nog moet beginnen”, aldus Schellekens. “En dat geldt ook voor de Vughtse belangenorganisaties zoals de Natuur en Milieugroep en de Fietsersbond. Een mooie uitdaging voor het college om dit op te pakken vanaf nu. Zeker omdat we nog zeer vroeg in het traject zitten. D66 hoort dan ook graag van het college hoe ze dit eigentijds en creatief gaan aanpakken.”

Dit plan kan nooit het uitgangspunt zijn voor een volgend ontwerp

D66 is duidelijk: we staan positief tegenover een herontwikkeling, maar niet met dit gepresenteerde plan als uitgangspunt. “We dagen Van der Valk uit om eerst maar eens een plan te maken dat binnen het huidige bestemmingsplan past”, aldus Schellekens. “Als er aanpassingen gedaan moeten worden, valt daarover best te spreken, maar vier keer hoger bouwen dan het huidige bestemmingsplan toestaat, gaat alle grenzen ver te buiten. Wij willen een plan dat dat aansluit bij de Vughtse maat. Dat is dit in de verste verte niet.”

Nieuwbouwplan Van der Valk Vught, gezien vanaf het Heunwiel, de plas achter de woningen aan de Bosscheweg. De toren van 65 meter hoog (rechtsachter) staat ongeveer op de plaats waar nu de storende lichtmast staat.

Zie ook:
Brabants Dagblad: Skyline Vught gaat drastisch veranderen; Van der Valk heeft nieuwbouwplan van 47 miljoen (17-12-2019)
Omroep Brabant: Van der Valk Vught wil uitbreiden met twee torenflats: buurt is er niet blij mee (10-1-2020)

Reacties?
fractie@d66vught.nl