Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 februari 2020

B en W onnodig op ramkoers met nieuwe bestuur van De Speeldoos

Burgemeester en Wethouders van Vught hebben de verhouding met het nieuwe bestuur van De Speeldoos onnodig op scherp gezet. Terwijl iedereen hoopte dat er na jarenlange ellende tussen de gemeente en De Speeldoos met een schone lei begonnen kon worden, zette het college een ramkoers in door zich volledig in te zetten op het verwerven van het pand. Daarbij werd het mes op de keel van het kersverse bestuur gezet van De Speeldoos gezet: nu verkopen voor 1 euro aan de gemeente of de gemeente ziet er van af. D66, SP en CDA vroegen in een debat in de gemeenteraad waar dit nou voor nodig is. Verder dan het antwoord ‘De Speeldoos is aan zet’ kwam het helaas niet.

D66 werd onaangenaam verrast toen begin dit jaar als een donderslag bij heldere hemel het college met het bericht naar buiten kwam af te zien van de aankoop van de Speeldoos. Burgemeester en wethouders hadden bepaald dat de Speeldoos op 1 januari in het bezit van de gemeente moest zijn. Op 18 april had de gemeenteraad namelijk het college de opdracht gegeven om De Speeldoos om te vormen tot een sociaal cultureel centrum. Alle betrokkenen wisten van de kosten voor het achterstallig onderhoud, de benodigde renovatie en investeringen. Dat de financiële nood hoog was, wist iedereen. Begin november kwam er een nieuw stichtingsbestuur, mensen die kansen zien om om de speeldoos nieuw leven in te blazen. Maar enige tijd om zich in de materie te verdiepen, kreeg het nieuwe bestuur niet van de gemeente.

Stichting krijgt niet eens de kans om een plan te maken

“Heeft het college nu al gefaald in de opdracht van de gemeenteraad?”, vroeg D66-raadslid Gemma Wiegant zicht hardop af. “Want de stichting krijgt niet de eens de kans om met een toekomstplan te komen. Kennelijk heeft het college hiermee geen enkele boodschap aan de gevolgen voor het culturele veld. Dit lijken Trumpiaanse methoden, ongepast, ongewenst, zonder empathisch inzicht en wars van maatschappelijke context en publieke waarde. Een ramkoers die niets bijdraagt aan het culturele veld in ons dorp, die geen winnaars kent maar mensen beschadigt en waarbij het vertrouwen in de politiek onder het nulpunt zakt. Wat betreft D66 een staaltje van onnodig machtsvertoon en onbehoorlijk bestuur.”

Geen steun voor oproep om constructief samen te werken

D66, CDA en SP vroegen in een motie het gemeentebestuur constructief en op basis van vertrouwen samen te werken met het bestuur van Theater De Speeldoos en zo te komen tot een een gedragen toekomstplan voor Sociaal Cultureel Centrum De Speeldoos. Verder vroegen de partijen om het besluit over het overbruggingskrediet in te trekken en te heroverwegen nadat de motie van 18 april 2019 (een plan maken voor een sociaal-cultureel centrum) is uitgevoerd. Die oproep kreeg geen steun. De VVD wil niets meer met de Speeldoos te maken hebben en noemde het nieuwe bestuur zelfs ‘wispelturig’. Gemeentebelangen had geen constructieve bijdrage van de oppositie verwacht en vroeg zich af waar het vuurwerk bleef en PvdA-GroenLinks had exact dezelfde tekst als de eigen wethouder.

Aankoop van De Speeldoos door de gemeente is geen optie meer

Volgens het college staat de deur voor de Speeldoos altijd open, maar van de aankoop van de Speeldoos door de gemeente kan geen sprake meer zijn. Daar zouden de afgelopen maanden vijf ambtenaren aan gewerkt hebben, aldus cultuurwethouder Toine van de Ven. Hij deed er alles aan om te benadrukken dat de relatie met het bestuur zo goed is. Juist daarom is het ook onbegrijpelijk dat het college het mes op de keel van het bestuur van De Speeldoos zet. D66 wil dat de relatie zo snel mogelijk hersteld wordt,  dat de  dreigementen van tafel gaan, zodat we niet een doorstart krijgen van reeds jarenlange onenigheid tussen De Speeldoos en de gemeente. Aankoop van de Speeldoos is een van de mogelijkheden, maar spreek dan eerst met elkaar af op welke datum er duidelijkheid moet zijn. Een paar maanden meer tijd nemen voor zo’n vergaand besluit (zowel voor De Speeldoos als voor de gemeente) was voor niemand nadelig geweest.

Reacties?
fractie@d66vught.nl

Zie ook:
De Speeldoos gered van faillissement (19-4-2019)
Ook D66 zegt vertrouwen op in bestuur en directie van De Speeldoos (19-12-2018)