Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 februari 2020

D66 tegen snelheidsverhoging naar 80 kilometer op de N65

D66 heeft tegen een verhoging van de maximumsnelheid op de N65 gestemd. Volgens de fractie is de verhoging van 70 naar 80 slecht voor de leefbaarheid in Vught. Er zal sprake zijn van een aanzuigende werking van verkeer (het wordt interessanter om de N65 te pakken). Daardoor is er meer uitstoot van stikstof, fijnstof en CO2, zijn er meer trillingen en komt er extra lawaai. Of dit voldoende gecompenseerd wordt door de verdieping van de N65 is niet bekend. Er zijn geen gegevens met de raad gedeeld over deze effecten.

Het is nergens in Nederland toegestaan met 80 kilometer per uur door de bebouwde kom te rijden. Daarom lag in de laatste gemeenteraadsvergadering het voorstel voor het traject van de N65 uit de bebouwde kom te halen om zo de 80 kilometer per uur toch mogelijk te maken. D66 is daar tegen, net als CDA en SP en een lid van GB, maar PvdA-GroenLinks hielp het voorstel aan een meerderheid.

In 2018 heeft D66 ingestemd met de verbeterde plannen voor de N65. Deze behelzen een half-verdiepte ligging en verdiepte, volledige aansluitingen bij de huidige N65-kruispunten Helvoirtseweg-Craijenstein en Vijverbosweg-Boslaan. In ruil voor een extra bijdrage uit de provincie, wilde de provincie wel dat er met 80 door Vught gereden kan worden. Dat kan alleen bereikt worden door de komgrens af te schaffen op de N65. Over deze snelheidsverhoging heeft D66 altijd al een voorbehoud gemaakt, omdat de effecten op de leefbaarheid en op veiligheid niet bekend zijn. D66 wil de snelheid binnen Vught daarom niet naar 80 km per uur.

Overal de snelheid omlaag, maar in Vught omhoog

“Dit voorstel is bijzonder. Terwijl overal in Nederland snelheden omlaag gaan, staan we op het punt om te besluiten om van 70 naar 80 te gaan. Alsof het moet”, aldus D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens. “En dat terwijl er in Nederland veel andere vergelijkbare plekken zijn, zelfs ruimer opgezet dan de tunnelbak in Vught, waar gewoon de komgrens aangehouden wordt en dus 70 kilometer per uur als maximum geldt. Voorbeelden zijn de A12/Utrechtsebaan richting Den Haag, de Kennedylaan in Eindhoven, de voormalige snelweg tussen de A2 en het Evoluon in Eindhoven, een deel van de weg van Eindhoven naar Helmond en zo zijn er nog heel veel meer voorbeelden.”

Geen geld om effecten goed te meten

D66 heeft nagevraagd wat de effecten zijn van 70 naar 60 voor de leefbaarheid en of daar onderzoek naar gedaan is. Het gaat om geluid, trillingen en uitstoot. Antwoorden op die vragen waren er maar zeer beperkt en het is het college geen 10.000 euro waard dit nader te onderzoeken, ook niet om de inwoners van Vught te informeren dus. De kosten hiervan vallen in het niet bij het totaal dat Vught uitgeeft.

In het raadsvoorstel was een algemeen plaatje opgenomen over een iets gunstiger stikstofuitstoot (bij gelijke verkeersintensiteit). Wel bleken er meer grafieken beschikbaar te zijn dan enkel die in het raadsvoorstel. Het gaat niet alleen om stikstof, dat dit nu actueel is betekent niet dat dit de enige vorm van uitstoot is! D66 wilde juist dat er grondig onderzoek vooraf plaatsvindt alvorens zo’n vergaand en onomkeerbaar besluit genomen wordt. Wel ‘zouden er cijfers’ komen bij de behandeling van het bestemmingsplan, maar een meerderheid in de raad vond het niet nodig hier op te wachten.

De gevolgen voor de aanwonenden van de N65 zijn groot

De gevolgen van de snelheidsverhoging zijn groot. Een overzicht van zuid naar noord: In Helvoirt verandert er niets. Daar blijft het 80. De N65 ligt daar nu ook niet in de bebouwde kom. Het traject tussen Helvoirt en de huidige kom van Vught: is 80, blijft 80. Het traject tussen komgrens en spoorviaduct: is 70, wordt na de verdieping 80. In theorie kan de weg al eerder naar 80.

Vught Noord-noord (Rembrandtlaan/Taalstraat) de grootste verliezer

De omwonenden van het traject tussen de huidige komgrens (nabij spoorviaduct) en de N65 ter hoogte van Eikendonk/Taalstraat/Rembrandtlaan zijn de grootste verliezers. De huidige komgrens zou van het spoorviaduct naar het noorden opgeschoven worden. De raad heeft dat in 2017 unaniem besloten. Opschuiven van de komgrens betekent een lagere snelheid, namelijk maximaal 70 kilometer per uur. Nu geldt in Vught Noord-noord nog een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. De 70 gaat dus niet door (had al ingevoerd kunnen zijn), maar doordat de N65 in zijn geheel uit de bebouwde kom wordt gehaald, blijft het tot de hele N65 en het spoor aangepakt zijn (naar verwachting in het jaar 2030) 100 kilometer per uur. Verder kreeg in 2018 een voorstel van D66 unaniem steun om ook nog het stukje A65 vanaf Einkendonk/Taalstraat tot aan de A2 te verlagen naar 80 kilometer. Deze wens van de voltallige raad is nog niet uitgevoerd omdat het wegvak ‘niet geschikt’ zou zijn voor 80 kilometer per uur. Een bizarre redenering, alsof je op een 100-kilometerweg geen 80 zou kunnen rijden, maar los daarvan er is zelfs geen toezegging gedaan dat die verlaging van 100 naar 80 er ooit zal komen. D66 was voor de 80 kilometer per uur vanwege de luchtkwalteit, geluids- en stikstofreductie, in Vught Noord. Bovendien ontmoedigt een afslag naar een N-weg vanaf de A2 ten opzichte van een A-weg.

Gemeentebelangen: nu al 80 op de N65

De zorgen van D66 kregen bij de coalitiepartijen geen enkel gehoor. Dat de VVD voor harder rijden is, is geen verrassing, maar dat PvdA-GroenLinks geen enkele zorg van D66 deelde, was verbazingwekkend. Ton van der Vossen van PvdA-GroenLinks vindt de snelheidsverhoging ‘a lot about nothing’, oftewel veel gedoe en weinig wol. Gemeentebelangen deed daar nog een schepje bovenop. Volgens Siebren van der Zee mag de snelheid op de N65 nu al wel naar 80 kilometer per uur.

Meerderheid voor snelheidsverhoging door steun PvdA-GroenLinks

Niet alleen D66, CDA en SP stemden tegen, ook een lid van GB. Als PvdA-GroenLinks bij eerdere ferme standpunten over leefbaarheid rond de N65 was gebleven, was de snelheidsverhoging niet doorgegaan: dan was het 11 tegen en 10 voor geweest. PvdA-GroenLinks stemde echter vol overtuiging en kritiekloos voor de snelheidsverhoging, waarmee er een meerderheid was van 14 voor en 7 tegen.

De reconstructie van de N65 zou maximaal moeten bijdragen aan de leefbaarheid in Vught. D66 begrijpt niet dat de snelheidsverhoging zo makkelijk door dit college en de coalitie wordt afgedaan, of beter gezegd: weggegeven, want in de toekomst heeft Vught niets meer te vertellen over de snelheid binnen Vught. Maar zo ver is het nog niet. D66 zal zich in blijven zetten deze verkeerde keuze van de gemeenteraad terug te draaien.

Zie ook:
D66: Verkeerslichten nog steeds beste oplossing voor N65 bij In ’t Groene Woud (10-6-2019)
GB, VVD en PvdA-GL blokkeren debat over N65-oplossing bij In ’t Groene Woud (10-6-2019)
Duidelijkheid over de effecten in Vught door aanpak N65 (15-5-2019)
Geen duidelijkheid maar een rookgordijn, fabels en verzinsels rondom besluitvorming N65 (2-3-2019)
D66 blij met eindresultaat van jarenlange lobby voor aanpak N65 (27-10-2018)
– D66-voorstel unaniem aangenomen: verander de A65 in de N65 (2-7-2018)
– Werkbezoek D66-Kamerlid Rob Jetten aan Vught in teken rijksinfrastructuur (3-10-2017)
Voorstel D66 aangenomen: hogere ambitie geluidsvermindering voor omwonenden N65 (10-2-2017)

Reacties?
fractie@d66vught.nl