Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 maart 2020

D66 wil meer openheid over ontwikkelingen IJzeren Man

D66 wil dat de gemeenteraad, maar ook inwoners van Vught en belangenorganisaties beter meegenomen worden in de ontwikkelingen bij de IJzeren Man. Aanleiding is de aanleg van een illegale parkeerplaats, waarbij groen en bomen weggehaald werden, zonder dat daar een vergunning voor was aangevraagd. Verder zijn er ook allerlei andere ‘wilde’ plannen bij de IJzeren Man, die wel bekend zijn bij het college, maar niet met de raad en inwoners van Vught gedeeld worden.

De IJzeren man is een geliefde en gewaardeerde plek in Vught om te wandelen, sporten, zwemmen of te genieten binnen of buiten. Op het terras, op het strand of ergens aan de oever van het water. De parel van Vught, een pleisterplaats. Ooit werd het rondje IJzeren Man met een handtekeningen actie veilig gesteld. Bijna iedereen die in Vught woont komt er wel eens.

Ook nieuwe eigenaar moet zich aan afspraken houden

Er diende zich anderhalf jaar geleden opeens een nieuwe uitbater aan. “Dat had van ons niet gehoeven, want we waren zeer tevreden over hoe Fit Outdoor het aanpakte met respect voor natuur, omgeving en cultuurhistorie”, aldus fractievoorzitter Dianne Schellekens. “Maar goed, dat is niet aan ons of aan de omgeving om te bepalen wie de uitbater is, zolang hij zich maar aan de afspraken en het bestemmingsplan houdt.”

De nieuwe ondernemer bleek grote plannen te hebben en strooide dat rond in Vught. Dat was voor de fractie Van D66 wel reden om eens na te vragen bij het college wat er klopte van deze verhalen en of dat paste op deze plek. D66 heeft toen ook met de ondernemer gesproken en hij heeft ons zijn plannen laten zien. De plannen zijn ook aan het college voorgelegd, dus we hadden verwacht dat daarover na een jaar wel een ei gelegd zou worden en dat de gemeenteraad geïnformeerd zou worden.

Ondernemer dient kennis van regelgeving te hebben

Een pleisterplaats met het accent op dagrecreatie. Dat zijn kaders de we in het verleden hebben meegegeven als raad. Het gebruik en bezoek van het Strandhuys,  het strandpaviljoen en het strandbad wordt steeds intensiever. Dat betekent, meer mensen, meer verkeersbewegingen, meer drukte en meer belasting van het water en de groene omgeving van de IJzeren Man. De fractie van D66 vraagt zich oprecht af of dit allemaal binnen de kaders valt en of het college mandaat heeft om deze plannen te faciliteren zonder de raad hierover te informeren en/of om advies te vragen. Een ondernemer moet kunnen ondernemen maar niet ten koste van de natuur, rust, cultuurhistorie waarde, de grote waarden die Vught toekent aan de IJzeren Man. En een ondernemer die zijn zaken op orde heeft, moet weten wanneer je een vergunning nodig hebt, zoiets is een wezenlijk onderdeel van ondernemen.

GB wil illegaal aangelegde parkeerplaatsen legaliseren

CDA en SP ondersteunden de oproep om iedereen meer bij de ontwikkelingen te betrekken. Bij de coalitiepartijen Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks was er echter geen enkele behoefte te zijn om meegenomen te worden in de plannen. Dat is volgens deze partijen aan het college. PvdA-GroenLinks was het wel met D66 eens dat een ondernemer zich moet houden aan de afspraken en het bestemmingsplan. Gemeentebelangen vond van niet. De partij beoordeelde de illegaal aangelegde parkeerplaatsen als een verbetering en sprak de hoop uit dat deze snel gelegaliseerd zal worden. Kortom: als je als ondernemer iets illegaals doet, het verkoopt als iets wat in het algemeen belang is, dat vindt die partij het een prima route om het daarna te legaliseren.

De VVD maakte het nog bonter. Deze partij had helemaal geen trek om te praten over dit onderwerp en wilde via een ordevoorstel dit onderwerp zelfs van de agenda halen. Toen dat niet lukte werd er op verschillende manieren uitgehaald naar D66. Zo moest D66 van de VVD maar eens stoppen met stellen van controlerende vragen, want die zijn volgens de VVD enkel gericht op het in diskrediet brengen van het college. Ook zouden de contacten met bijvoorbeeld de Natuur en Milieugroep uitstekend zijn. Wethouder Van de Ven beaamde dat, maar sprak over de kwantiteit van die gesprekken en niet de kwaliteit. Het was tekenend dat juist op deze avond een inspreker van de Vughtse groene organisaties zijn grote zorgen uitte over de ontwikkelingen bij de IJzeren Man. Hij schetste onder andere de schade aan de natuur aangebracht bij het illegaal aanleggen van de parkeerplaatsen. Als partijen, burgers of organisaties deze ontwikkelingen ongewenst vinden, hoeven ze niet bij de VVD aan te kloppen. De partij vindt alle ontwikkelingen bij de IJzeren Man prima, ook al passen ze niet binnen de afgesproken kaders.

Transparantie helaas weer ver te zoeken

Hoe logisch zou het zijn geweest als de gemeenteraad over de plannen en gemaakte keuzes geïnformeerd was door het college. Dat is transparant, de raad kan haar werk doen, inwoners, verenigingen en groene clubs kunnen inbreng leveren, het college heeft mandaat en kaders en de ondernemer kan vooruit. Gelukkig zegde het college toe de raad de informeren over de ontwikkelingen bij de IJzeren Man en in gesprek te gaan met de groene groepen. Ook worden de illegaal aangelegde parkeerplaatsen niet gelegaliseerd.

D66 neemt haar controlerende rol in de raad serieus en blijft de ontwikkelingen rond de IJzeren man op de voet volgen en vragen stellen en agenderen als zij dat nodig vindt.

Zie ook:
Oplegger D66 – Beantwoording schriftelijke vragen IJzeren Man (5-3-2020)
D66 vraagt duidelijkheid over nieuwe ontwikkelingen bij de IJzeren Man (29-1-2020)
D66 bezorgd over allerlei nieuwe plannen bij de IJzeren Man (22-4-2019)

Reacties?
fractie@d66vught.nl