Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 maart 2020

Wekelijkse fractievergaderingen D66 gaan gewoon door

De wekelijkse fractievergaderingen van D66 gaan ondanks de Coronacrisis door. Ook de commissie die bezig is met een nieuw verkiezingsprogramma gaat door met zijn werk. Wel zijn tot 1 juni aanstaande alle fysieke bijeenkomsten geschrapt en wordt er via Google Hangouts vergaderd. Net als bij de wekelijkse vergaderingen in het raadhuis, is iedereen hierbij van harte welkom. Bovendien blijven alle fractieleden altijd direct benaderbaar via e-mail, telefoon en WhatsApp.

De fractie vergadert normaliter elke dinsdag (behalve in vakanties) in het raadhuis. Vanwege het coronavirus zal D66 dat voorlopig digitaal doen. Ook daar zijn inwoners uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt van harte welkom. Als je je mening of visie wilt geven over een bepaald agendapunt, als je wilt weten wat D66 daarvan vindt of als je specifieke vragen hebt over een bepaald agendapunt, ben je van harte welkom in de video-vergadering. Dat geldt voor vertegenwoordigers van buurten, verenigingen, stichtingen, individuele inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt, leden en niet-leden van D66 etc. Een inbreng, bijdrage of idee hoeft niet te gaan over agendapunten die in de komende raads- en commissievergaderingen aan bod komen (mag wel uiteraard), het kan over alle onderwerpen gaan. Het is normaal niet noodzakelijk als je je komst van tevoren aankondigt, maar vanwege deze manier van video-vergaderen wel. Doe dat via fractie@d66vught.nl

Wil je iets weten, heb je een prangende vraag of een mooi idee? Je hoeft uiteraard niet te wachten tot de volgende vergadering. Onze fractieleden zijn allemaal direct benaderbaar per mail, Twitter, WhatsApp of telefoon: fractie D66 Vught